23 °C

Yatırımda hız kesmedi elektrik geliri yüzde 13 arttı

Enerjisa Enerji Üretim Santralleri AŞ, 2018 yılında elektrik satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 4.2 milyar TL’ye yükseltti. Rüzgarda 65 MW’lik yeni santral kurmaya hazırlanan şirket mevcut RES’leri de büyütecek.

Yatırımda hız kesmedi elektrik geliri yüzde 13 arttı

Mehmet KARA

Sabancı Holding ile Alman E.ON’un enerji sektöründeki ortaklığı, Türkiye enerji sektöründe önemli yer tutuyor. İki ortak, bu yılın başlarında enerji alanındaki faaliyetlerinin elektrik dağıtım ve perakende ayağını oluşturan Enerjisa Enerji’nin yüzde 20’sini halka arz ettiler. Sabancı ve E.ON enerji işbirliğinin, elektrik üretim ve ticareti ayağını oluşturan Enerjisa Üretim Santralleri AŞ ise 3600 MW’nin üzerindeki kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük özel sektör oyuncusu konumunu korumaya devam ediyor. Enerjisa Üretim CEO’su Armanç Ekinci, şirketin faaliyetlerine ve elektrik piyasasına yönelik sorularımızı cevapladı.

- Elektrik üretim kapasiteniz ve bunun kaynaklar bazındaki dağılımı ne durumda?

Enerjisa Üretim AŞ, 3607 megavat (MW) kurulu gücüyle özel sektörün en büyük enerji oyuncusu. 2017 yılında, 62 MW hidroelektrik ve 9 MW güneş kapasitesi işletmeye alarak portföyümüzdeki yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırdık. Böylece portföy yatırımlarımızı da büyük ölçüde tamamladık. İnşa halinde santralimiz yok. Geldiğimiz noktada Enerjisa Üretim olarak Türkiye’de özel sektör içinde en büyük yenilenebilir güce sahibiz. Halen 12 hidroelektrik, üç doğalgaz, üç rüzgar, iki güneş ve bir yerli linyit santralimiz var. Bu dağılımla çeşitlendirilmiş, dengeli, verimli ve esnek bir üretim portföyüne sahibiz.

- Kurulu güç açısından nasıl bir kaynak dağılımı söz konusu?

İşletmedeki portföyümüzün 1574 MW’lık kısmını, yani yüzde 44’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesisler, yani güneş, rüzgar, hidroelektrik santralleri oluşturuyor. Portföyümüzdeki yerli kaynak oranı ise yüzde 56 seviyesinde. Bu oran önemli. Çünkü portföyümüz bu yapısıyla rekabetçiliğinin yanı sıra, ülkemizin enerji arz güvenliğine ve cari işlemler dengesinin iyileştirilmesi hedeflerine de önemli katkı sağlıyor.

- 2017 elektrik üretimi açısından nasıl bir yıldı?

Üretimde arz fazlasının sürdüğü, ülke genelinde yağışların bir önceki yıla göre düşük seyrettiği zorlu bir dönem oldu 2017. Hidroelektrik santrallerden elektrik üretimi 2016’ya kıyasla yüzde 10’dan fazla azaldı. Buna rağmen Enerjisa Üretim olarak bu zorlu dönemi başarılı şekilde tamamladık. Bu başarıda hem verimlilik artırıcı projelere odaklanmamızın hem de dengeli ve esnek üretim portföy yapımızın sağladığı avantaj ve portföy optimizasyon faaliyetlerimizin rolü var. Aslında Enerjisa Üretim’in üretim portföyü ülkemizin genel üretim portföyüne çok benziyor. 2017 yılında yaklaşık 13 milyar 385 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik ürettik. Bunun yüzde 24’ü yenilenebilir kaynaklardan elde edilirken, yüzde 17’si yerli kömürden ve yüzde 59’u doğal gazdan sağlandı.

- 2017’ teki elektrik satış geliriniz nedir?

14 milyar kWh’ı kendi üretimimiz olmak üzere yaklaşık 30 milyar kWh’ı aşan bir elektrik portföyünü yöneterek, Vadeli Piyasalar, Gün Öncesi Piyasası ve Gün İçi Piyasası’ndaki fırsatları değerlendirdik. Yeni ürünler ile piyasanın daha verimli ve rekabetçi yönde gelişimi için önemli bir piyasa yapıcıyız. 2017 yılındaki net satışlarımız, bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 4.2 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bu açıdan Enerjisa Üretim vadeli piyasalarda yüzde 20’nin üstünde pazar payına sahip.

- Sizi nasıl bir 2018 bekliyor?

Bu yıl elektrik üretim ve ticaret faaliyetlerinin entegrasyonuna, santrallerimizde süreç iyileştirmelerine ve verimlilik artışına odaklanıyoruz. Operasyonel mükemmellik odağı ile uzun yıllardır kurulu güç ve elektrik üretiminde yakaladığımız sürdürülebilir hızlı büyümenin yanında, önümüzdeki dönemde yüksek kârlılığa odaklanarak paydaşlarımıza daha güçlü katma değer yaratmayı hedefliyoruz.

- Ön lisansı/lisansı alınmış projeler yok mu?

Geçtiğimiz yıl TEİAŞ tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen rüzgar enerji santrali bağlantı kapasitesi yarışmalarında 65 MW gücündeki Erciyes RES projesi için bağlantı hakkını kazandık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED olumlu kararını verdi. Böylece Erciyes RES, bağlantı hakkı kazanan 85 proje içerisinde ÇED kararını alan ilk proje oldu. Diğer izin süreçlerini de ilerlettiğimiz bu projemizi en kısa sürede ön lisans aşamasına geçireceğiz.

- Elektrik piyasası serbestleşme konusunda ne durumda?

Türkiye’nin en büyük özel sektör üreticisi olarak, elektrik üretimi ve ticaretinden oluşan iki ana iş kolunda büyük bir portföy yönetiyoruz. Ülkemizin geleceğine olan güvenle Türkiye enerji sektörüne en büyük yatırımı gerçekleştiren şirketiz. Sektörün içerisinde bulunduğu zorluklara rağmen serbest piyasaya inanıyor; özel sektördeki lider konumumuzu ve rekabet üstünlüğümüzü korumak için gece gündüz çalışıyoruz.

- İstikrarlı bir elektrik piyasası için nelere ihtiyaç var?

Derinlikli ve likit bir elektrik ve doğal gaz piyasasının oluşması paydaşlar açısından çok önemli. Bu sayede piyasada alıcı ve satıcılar kendi risklerini yönetebilirken, piyasa şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir bir yapıya kavuşur. Bu sayede yatırımların da doğru yönde ve zamanda yapılması sağlanmış olur. Bu açıdan piyasanın gelişmesini son derece önemli buluyor, bu yönde atılan tüm adımları destekliyoruz.

"RES’lerde kapasite artıracağız"

Enerjisa Üretim CEO’su Armanç Ekinci, işletmedeki rüzgar santralleriyle ilgili kapasite artışı için çalıştıklarını söyledi. 30 MW’ı Balıkesir Rüzgar Santrali, 21 MW’ı da Dağpazarı Rüzgar Santrali’nde olmak üzere iki projemde kapasite artış hakkını aldıklarını belirten Ekinci, “Proje geliştirme süreçleri devam ediyor” dedi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap