Bağımsız denetime tabi şirketler yeniden belirlendi

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Yılmaz SEZER

Kamu Gözetim Kurumu nihayet kendisinden beklenilen düzenlemeyi gerçekleştirdi. 26 Mayıs 2018 Tarihli ve 30432 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesi”‘ne dair karar yayınlanarak, “Bağımsız Denetime Tabi” olacak şirketler yeniden belirlendi.Bağımsız Denetim; ülkemizde uzun yıllardır varolmasına karşın, 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayrı bir boyut kazanarak uygulanmaya başlanılmıştır.

Bağımsız denetime tabi olmanın ilk kriterleri,

- 23.01.2013 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan kararname ile belirlenmiş olup, daha sonra sırasıyla,
- 12.03.2014 tarihli Resmî Gazete'de,
- 01.02.2105 tarihli Resmî Gazete'de,
- 19.03.2016 tarihli Resmî Gazete'de,

yayımlanan kararlar ile bağımsız denetime tabi şirketlerin sahip olması gereken kriterler güncellenmiş ve bağımsız denetimin tabana yayılması için hadler aşağıya çekilmiştir.
Düzenli olarak her yıl aşağıya çekilen hadler 2017 yılında değiştirilmemiş sabit tutulmuştur. 2017 yılında kriterlerin değiştirilmemesi ve sabit tutulmasının, 2018 yılında ise düzenlemenin yapıldığı tarih olan 26.05.2018 tarihine kadar beklenilmiş olmasının nedeni tarafımızca ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlara bağlanılmaktadır. Bu senede kriterlerin değiştirilmemesi, bize göre Bağımsız Denetimin inandırıcılığı ve gerekliliği açısından ciddi sıkıntılar yaratacak nitelikteydi. Çünkü uygulamanın başlamasından bu güne 5 yıl geçmesine rağmen hala iş dünyası ve patronlar bağımsız denetimi, kendileri için bir angarya ve ayrı bir masraf kapısı olarak görüp değerlendirmekte ve Bağımsız Denetimi yaptırmamanın sonuçlarını tartışmaktalar.

Gelinen bu noktada, yayınlan karar ile “19.12.2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı“ yürürlükten kaldırılmış olup, 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı TTK 398. maddesi kapsamında denetime tabi şirketlere ilişkin usul ve esasları yeniden belirtilmiştir.
Anılan karar ile bağımsız denetim;

1. Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabi olan şirketler.
2. Belirlenen üç kriterden az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketler olmak üzere iki başlık altında toplanılmıştır.

Söz konusu karar ile belirlenen yeni kriterler aşağıda belirtilmiştir;

- Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası.
- Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası.
- Çalışan sayısı 175 kişi.

Anılan karar ile 2017 yılında belirlenen taslak kriterlerden aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı aynen kabul edilmişken, taslakta 150 kişi olan çalışan sayısı 175 kişi ye çıkarılmıştır. Bir yıl gecikmeli olarak yürürlüğe girdiğini düşündüğümüz kararın, yayınlanma tarihi 26.05.2018 olmasına rağmen, geçerlilik tarihi -olması gerektiği gibi- 01.01.2018 olarak belirlenmiştir.
Yapılan bu düzenleme ile 6 bin 500 - 7 bin şirketin daha bağımsız denetim kriterlerine tabi olarak, bağımsız denetim sistemine dahil olacağı düşünülmektedir.Yani bağımsız denetim bu düzenleme ile biraz daha tabana yayılmış olacaktır. Tabii burada esas olan yasal zorunluluk yanı sıra şirketlerin bağımsız denetimi bir ayna gibi değerlendirip sonuçlarından fayda sağlamaları olduğunu unutmamak gerekir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Ufuk çizgisi 03 Nisan 2024