Dahilde İşleme Sistemi yine değişti

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın okurlar, merak ediyorum Dahilde İşleme Sistemi bu kadar çok değişen başka bir ülke var mı? Mayıs ayı başında yeni değişlikler yapma ihtiyacı duyuldu.

Buna göre;

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) süresi sona erse dahi Dahilde İşleme İzni (Dİİ) kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından belge süresinden sonra da yurt içi alım yapılabiliyor.

Önceden ihracatın gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, belge kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından yurt içi alımın yapılmasına imkan bulunmaması halinde, belgeye azami 6 (altı) ay ek süre verilmek suretiyle ithalat yapılmasına izin verilebiliyor.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası (%1), onaylanmış kişi statü belgesi sahibi imalatçı firmaların DİİB/Dİİ kapsamında yapacakları ithalatta, iki yıl süresince bu ithalattan doğan verginin %5'inin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) sahibi firmaların DİİB/Dİİ kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10'unun, OKSB sahibi olmayan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin belge/izin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar DİİB/Dİİ kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’u, teminat olarak alınması gerekiyor. İhracat rakamı içinde dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, aracı ihracatçı şirketler ve grup şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiği tespit edilen ihracat da dikkate alınıyor,

DİİB, belge kapatma işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar revize edilebiliyor.

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti (eşyanın muayenesine ilişkin gümrük mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, belli koşulları haiz firmaların eşyaları hariç olmak üzere), eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 114'üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207'nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebiliyor. Bu durumda serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmıyor.
Buna benzer çok sayıda değişiklik yapıldığı anlaşılıyor. DİİB kapsamında çalışan firmaların menfaatleri, uzman kişilerden bilgi almasından geçiyor. Bu kadar karmaşık bir mevzuatla başa çıkmak kolay değil.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar