DİR ve NKS'ye teminat ve ceza uygulaması

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) şartlı muafiyet sistemi içinde Nihai Kullanım Sistemi'nin (NKS) de kullanılması ve teminatla ilişkilendirilmesine yeni bir boyut getirildi.

Aslında, NKS'nin DİR şartlı muafiyet sisteminde kullanılabilmesi ancak
bir gümrük yükümlülüğünün doğması halinde mümkün olabiliyor.

DİR kapsamında nihai kullanım sistemin kullanılabilmesi, telafi edici vergi şartına bağlanmış ancak DİR kapsamındaki teminatın gümrük vergisinin nihai kullanım için belirlenmiş indirimli veya sıfır vergi oranı üzerinden değil, nihai kullanım dışında öngörülen yüksek vergi oranları üzerinden hesaplanacağı hüküm altına alınmış bulunuyor.

Yeni durumla ilgili Gürcan Akkoç’un şu sorusu önemlidir: “DİR şartlı muafiyet sistemi ile nihai kullanım sisteminin birlikte kullanılabileceği GTİP'lerde NKS için gerekli iznin alınmadığı, ancak DİR kapsamındaki teminatın ise nihai kullanım için belirlenmiş düşük vergi oranları üzerinden hesaplandığı durumlarda Gümrük Kanunu'nun 234/2'nci maddesince uygulanacak para cezasında durum ne olacaktır?”

Bu şekilde beyannameler tespit edilmiş ve ilgili gümrük idarelerince bu durumda olan beyannameler için Gümrük Kanunu'nun 234/2'nci maddesi gereği para cezası tatbik edildiği, söz konusu cezalara ise, bilahare ilgili firmalar tarafından, teminatın işlemlerin bir kısmı için, gümrük yükümlülüğü gerektiren veya gerektirebilecek tüm işlemleri kapsayacak götürü teminat olarak verilmiş olması hasebiyle itiraz edildiği tespit edilmiş ve bunun üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce 26.02.2018 tarihli, 32359262 sayılı yazısına göre; DİR kapsamında ancak nihai kullanım izni alınmadığı halde nihai kullanım için belirlenmiş indirimli vergi oranı üzerinden hesaplanarak götürü teminat kullanılarak işlemleri tekamül ettirilmiş beyannamelerde, cezai yaptırıma gerek olmayıp, bu şekilde düzenlenen ceza kararlarının İptal olanağı sağlanmış oluyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar