Felsefeci Macron kapitalizmi kurtarabilir mi?

Osman ULAGAY
Osman ULAGAY DÜNYA GÖZÜ

Küreselleşmenin ve teknolojideki atılımın dönüştürdüğü dünyada Batı demokrasileri yeni sorunlarla karşılaştı. 2008 kriziyle gündeme gelen sorunlara, ekonomideki yavaşlamaya, kronikleşen işsizliğe ve hızla yükselen eşitsizliğe karşı etkili çözümler üretemeyen Batı ülkelerinde, merkez sağ ve sol partilerin toplumsal desteği zayıflarken yükselen toplumsal tepkiler yeni arayışlara yol açtı. Bu ortamda siyasi sistemin işleyiş biçimi sorgulanırken yeni siyasetçilere alan açıldı.

İngiltere’de yumuşak geçiş yaşandı. Ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını isteyen Brexit cephesinin bayraktarlığını yapan Nigel Farage referandumda istediği sonucu elde edince, iktidardaki Muhafazakar Parti içinden adı fazla duyulmamış bir siyasetçinin, Theresa May’in, yükselen ulusalcı - popülist dalgaya sahip çıkarak başbakanlık koltuğuna oturmasına razı oldu.

yazar_yazi.png

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar