Geçici ithalatta bir sorun çözüldü

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın okurlar, geçici ithalat yoluyla yurda getirilen ambalaj/askı eşyasının nasıl tekrardan yurtdışına gönderilmesi gerektiği konusunda 2010 yılında çıkarılan 10 sayılı genelge ile belirlenmişti. Ancak; aradan geçen zaman diliminde değişen ekonomik koşullar da dikkate alındığında bazı sorunların ortaya çıktığı da bir realite idi.

Gümrükler Genel Müdürlüğü bu konudaki sorunları bertaraf etmek için yeni bir genelge yayımladı. 2018/8 sayılı bu genelge ile; Geçici ithal edilen ambalajların geçici ithalat işlemini yapan yükümlü dışında başka bir firma tarafından yeniden ihracının gerçekleştirilmesi halinde işlemlerin ne şekilde yapılacağı açıklanmış bulunuyor. Özellikle sektörel dış ticaret şirketleri ve dış ticaret sermaye şirketleri ile imalatçıları yeni genelgeyi çok olumlu olarak karşılamış bulunuyorlar.

Bundan böyle şu şekilde işlem yapılması gerekiyor;

Tek Pencere Sistemi'nde (TPS) yapılan izin başvurularında, geçici ithal edilen ambalajları ihraç edecek firma bilgileri sisteme girilecek olup, geçici ithal edilen ambalajları ihraç etme yetkisi verilen firmanın dış ticaret sermaye şirketi, sektörel dış ticaret şirketi niteliğinde olması veya idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketi olan grup ihracatçısı olması gerekiyor.

TPS üzerinde ihracat yapılabileceği beyan edilen firmanın geçici ithal eşyasını ayniyetine uygun biçimde yeniden ihraç etmesi gerekiyor. Ambalajların Geçici ithal izni sahibi firma tarafından ihracat yapma yetkisi verilen firmanın yapacağı ihracat işlemi dolayısıyla tespit edilecek usulsüz işlemlerde, ziyaa uğratılan gümrük vergilerinden izin sahibi ve ihracatçı firma müştereken ve müteselsilen sorumlu oluyor.

TPS üzerinde ihracat yapabileceği beyan edilen firma tarafından geçici ithalata konu ambalajın yeniden ihraç edilmesi durumunda yeniden ihracat işlemi, geçici ithalat izinlerinin kapatılmasında kullanılması da öngörülüyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar