Gümrükte 22 euro ve kontenjan uygulamaları

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, 11 Nisan 2018 tarihinde bir Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. Gümrük Kanun'un bazı maddelerinin uygulanmasını gösteren kararda değişikliklere gidildi.

26 Nisan’da yürürlüğe girecek olan bu değişikliklere göre; posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyada muafiyet sınırı 30 eurodan 22 euroya düşürüldü. Bu sınır kitap ve basılı yayın için 150 euro olarak belirlendi. -Kıymeti 1500 euroyu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın kitap olması halinde vergi %8 olarak uygulanması ve ÖTV IV sayılı Liste'deki eşya için ilave olarak %20 vergi alınması kararlaştırılmış bulunuyor.

Bu arada, 2018/11512 İthalat Rejimi Kararı'na Ek Karar ile Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar da yayımlandı.
Bu Karara göre; Bosna-Hersek'ten ithal edilen, makarnalık buğday unu, ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları, 1702 pozisyonundaki şekerler için "sıfır" olarak uygulanan gümrük vergileri çeşitli oranlarda artırıldı.

Keza; Buğday ve mahlut unu için 85 bin ton, et için 13 bin ton, ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları için 75 bin ton, diğer şekerler (kimyasal saf laktoz-maltoz-glikoz-fruktoz-şeker şurupları) için 20 bin ton tarife kontenjanları da açılmış bulunuyor. Bu kontenjanlar Bosna Hersek için uygulanacaktır.

Bir takvim yılında dağıtılacak olan bu kontenjanlar her takvim yılında da yenilenebileceği ve dağıtım ile lisanslama işlemlerinin Ekonomi Bakanlığı'nca yapılacağı anlaşılıyor. Doğal olarak serbest dolaşıma giriş işlemleri gümrük idarelerince yapılacaktır.

Karar alan bakanlık başka uygulama bakanlığı başka, konu dış ticaret ve gümrük olunca iki bakanlığın da aynı çatı altında olması koordinasyon bakımından uygun olmaz mı?. Dış ticaret hacminin genişlemesi dikkate alındığında iki bakanlığın tek çatı altında birleştirilmesinde sayısız yararların bulunduğu yıllardır dile getiriliyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar