Gümrükte sayaç karmaşası

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın okurlar, oldum olası Türkiye akaryakıt ithal ediyor. Yurda giren veya çıkan miktar konusunda sürekli tartışmalar olagelmiştir. İyi niyetle bir çare olarak düşünülen sayaçla ölçme sistemi getirildi ve karmaşanın boyutu gittikçe arttı.

23.02.2017 tarihli ve 29988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sayaç İşlemleri Tebliği’nin (Seri No:1) uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümü, tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik olarak yeni bir düzenleme yapıldı.
Buna göre; Antrepoya akaryakıt girişinde beyan edilen miktar ile sayaç ölçümü arasında oluşan miktar farklılığının, belirlenen oranlar içerisinde kalması halinde, sayaçtan ölçülen miktara göre antrepo beyannamesinde düzeltme yapılacağı, beyan edilen miktar ile sayaç ölçümü arasında oluşan miktar farklılığının da belirlenen oranları aşması halinde ise, antrepo tankında yapılacak/yaptırılacak ölçüme göre antrepo beyannamesinde düzeltme yapılacağı, belirtiliyor.
Keza; Antrepodan akaryakıt çıkışında; çıkışı yapılan akaryakıt ithalat işlemine konu ise, antrepo tankı çıkışında sayaç uygulamasının zorunlu olmadığı, Söz konusu akaryakıt için verilen serbest dolaşıma giriş beyannamesinde tank ölçümü esas alınarak işlem yapılacağı, antrepodan çıkışı yapılan ve serbest dolaşımda olmayan akaryakıt, transit veya ihrakiye teslimine konu ise, antrepo tankı çıkışında, çıkış sayaç ölçümü esas alınarak işlem yapılacağı, talimatlandırılmış bulunuyor.

Yayımyalanan genelge ile, aynı tesis içerisinde bulunan antrepolar ve antrepo beyannamelerine ilişkin işlemler, transit ve ihrakiye, LPG işlemleri ile ceza ve tasfiye konusunda da yeni düzenlemeler yapılmış bulunuyor.

Anlaşılan o ki sayaç sistemi gerekeli sonuçları vermeyebiliyor. Hatta daha da karmaşık hale getiriyor. Özellikle siyah üründe sayaçla yapılacak ölçümlerin büyük miktar farklılıklarına yol açılabilmesi ihtimal dahilindedir. Üstelik onmilyonlarca dolara mal olan bu sistemin çözüm olmadığı da anlaşılıyor. Keza; fire oranlarının farklılığı (yönetmelikte belirtilen oranları aşması) halinde gibi işleme yapılacağı konusundaki tereddütlerin de giderilmesi gerekiyor.

Gemideki miktar ile antrepoya alınan miktarın karşılaştırılması bakımından kontrol amaçlı olarak belki sayaç sistemi kullanılabilir ama Dünyada akışkan bir maddenin (genleşme-ısı-yoğunluk-boruda-gemide-antrepoda olması durumları dikkate alınarak) gelişmiş ülkelerdeki sistemlere göre ölçülmesi ana fikirdir sanırım. Nitekim, tant ölçümlerinin esas alındığı da aşikardır. Hassas bir ürün sözkonusu olduğu için yapılacak çalışmalara önceden sektör temsilcilerinin dahil edilmesi şarttır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar