Gümrükte yeni uygulamalar

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, gümrük mevzuatı günün koşullarına göre sürekli değişiyor. Son olarak, Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik Yapıldı. Buna göre; Türkiye Gümrük Bölgesi’ndeki bir tüzel kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 euroyu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın değeri üzerinden maktu bir vergi alınması gerekiyor.

Maktu vergi oranları Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20 olarak uygulanıyor.

Bir diğer yeni uygulama da, gümrük işlemlerinin elektronik ortamda yapılması halinde (kağıtsız beyanname), beyanname başına ihracatta 5 TL ithalatta 7 TL alınması öngörülüyor. Bu paranın milyonlarca beyannameye sirayet ettirilmesi zamanla mümkün olacaktır.

Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş imzasıyla yayımlanan bir yazıda da, Gümrük Kanunu gereğince alınan teminat mektubu ve nakit teminatların iadesinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunu’nun 22/A maddesi hükmünün uygulanmaması isteniyor. Böylece, teminatların iadesi hızlandırılmış oluyor.

Bir başka uygulama ile de, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nee geçici bir madde eklenerek 25/07/2019 tarihinden önce 1 No.lu Taşıt Takip Programı'na kayden Türkiye Gümrük Bölgesi’ne giriş yapmış olan tüzel kişiliklere ait otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosikletlere verilmiş olan 30 günlük sürenin 90 gün olarak uygulanması kayıt altına alınmış bulunuyor.

Pamukkale Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü kapatılmış ve bağlı idareler yakındaki bölge müdürlüklerine bağlanmış, ancak; alınan bu kararın hemen akabinde Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün kapatılmasından vazgeçilmiştir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar