9 °C
Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Hacısalihoğlu:Üretim ve ihracat gücümüz özel sektörle güçlendirilmeli

Trabzon TSO Başkanı Hacısalihoğlu, yeni dönemde özel sektör borçlarının yeniden yapılandırılmasını, orta ve yüksek teknolojili ürün üretiminde yüzde 100 vergi indirimini talep ediyor. Enflasyon ve faizlerin indirimi çalışmasının yapılmasını öneriyor.

Trabzon TSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, önümüzdeki dönemde üç temel konuda tedbir alınması gerektiğini belirtti. Bunlarla ilgili taleplerini, özel sektör borçlarını yeniden yapılandırması, orta ve yüksek teknolojili yatırımlara yüzde yüz vergi muafiyeti ve faiz desteği ile enflasyonun ve faizlerin düşürülmesi olarak sıraladı.

Hacısalihoğlu’nun bu konulardaki görüşleri ve önerileri şöyle:

ÖZEL SEKTÖR BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: Önümüzdeki dönemde özel sektörün ihtiyaç duyduğu üç kararın hayata geçirilmesi en önemli beklentilerimiz arasında yer alıyor. Bunların ilki özel sektörde üretim ve ihracat yapan firmalarımızın finansman yapısının güçlendirilmesidir. Firmalarımızın borç çevirme kapasiteleri artırılmalıdır. Bunun için de firmalarımızın işletme sermayesi ve yatırım sermayesinde kullandıkları kredilerin yeniden yapılandırılmasını önemli görmekteyiz. Borçların yeniden yapılandırılması ile mevcut işletmelerimizin ve üretim gücümüzün harekete geçirilmesi sağlanmış olacaktır. Ekonomimizde de firmalarımızda da bu anlamda ciddi rahatlama görülecektir.

ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIMLARINA YÜZDE 100 VERGİ MUAFİYETİ VE FAİZ DESTEĞİ: İkinci adım olarak ise özel sektörün yapacağı yatırımların önünün açılması gerekir. Bu kapsamda alınacak tedbirler arasında özellikle yatırım amaçlı kredilerde sabit döviz kuru desteği sağlanması önemli bir sübvansiyon oluşturacaktır. Ayrıca, yatırımlar için TL cinsinden kredi faizlerinin de teşvik kapsamına alınması en azından faizlerin yarısının desteklenmesi yatırım yapacak olan girişimcilere büyük cesaret verecektir. Burada da özellikle orta ve yüksek teknolojik yatırımların desteklenmesi ülkemizin geleceği açısından bu sektörlere pozitif ayrıcılık yapılmasında büyük fayda görmakteyiz. Ülkemizdeki orta ve yüksek teknolojik yatırımlara yüzde yüz vergi muafiyeti teşviki sağlanmalıdır. Bu stratejik yatırımlara faiz ve kur teşviki sunulması da şüphesiz ki yatırımlarımızın önünü açacaktır.

ENFLASYON VE FAİZLERİN DÜŞRÜLMESİ: Üçüncü adım olarak kısa, orta ve uzun vadeli programlarla enflasyonun ve faiz oranlarının aşağıya çekilmesi, ekonomimizin gelişmesine büyük hız verecektir. Makroekonomik parametreleri güçlü bir ülke olan Türkiye dünya dünya ekonomileri arasında cazip ülke konumunu artıracaktır. Bu durum, Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırımların akışı hızlandırılacaktır. Bu anlamda; yabancı ve yerli girişimlerin ortak projeleri de desteklenmelidir.

İş yapma kültürümüzün, üretim kabiliyetimizin sekteye uğramaması için bu tür teşvik uygulamalarını daha fazla önemsememiz gerekmektedir.Yeni dönemde uygulamaya almakta gecikmemeliyiz.

Geçmişte, özellikle 2001 krizinde şahit olduğumuz üzere özel sektör borçlarını çevirmede öncelikli olarak uzun vadeli yeniden borç yapılandırılmalarına yönelmektedir. Bu fırsatı elde edemediğinde ise işletmeye ortak alma veya işletmenin satışı gündeme gelmektedir. Böyle ortamlarda da genelde sermaye azlığından dolayı işletmelerimiz yabancılar tarafından alınmaktadır.

Önümüzdeki zorlu sürecin aşılmasında bin bir emekle oluşturulan işletmelerimizin borç çevirme kabiliyetleri artırılmalı, finans yapıları güçlendirilmelidir. Aksi durumda, ekonomimizin birçok değerinin elimizden çıkması kaçınılmaz olacaktır.

Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi ile olur. Güçlü ekonomi güçlü şirketlerle yaşar. Güçlü şirketler de iyi yatırım ortamından doğar. 7.4 büyüme ile Türkiye ekonomisinin toplam büyüklüğü 2017 yılında cari fiyatlarla 3.1 trilyon seviyesine ulaşmıştır. Kişi başına milli gelir 10 bin 597 dolar olmuştur. Bu başarı hikayesi 2018 yılının ilk çeyreğinde yakalanan büyüme oranı ile sürdürülebileceğini ortaya koyan Türkiye'yi elbirliği ile daha da büyütüp güçlendirmeliyiz.
Hacısalihoğlu, bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemize hayırlı olmasını dileyip, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı'nı da tebrik ediyor.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.