İhracatçı şirketlere gümrükte yıl sonunda kolaylık sağlanıyor

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın okurlar, son zamanlarda ithalat rakamlarının bedel ve miktar olarak düştüğü ve ihracatın da arttığı dolayısıyla ihracatın ithalatı karşılama oranının yükseldiği görülüyor.

İlk bakışta hoş bir gelişme olarak gözüküyor ama imalatın/sanayinin ihtiyacı olan hammadde ve yarı mamul madde ithalatının düşmesi pek hayra alamet olarak görünmüyor. Özellikle yabancı girdiye ihtiyaç duyan sanayide kapasite kullanımının düşmesi beraberinde istihdamın daralmasını getireceği biliniyor. Diğer ekonomik yansımaları da gözardı etmek de olası değildir.

Çıkışı yüksek katma değerli ürün ihraç etmekte aramak gerekiyor. Bu tür ürünlerin girdilerine kolaylıklar getirmek rasyonel yol olarak gözüküyor. Kuşkusuz, her türlü ihracatı da teşvik etmek şarttır.

Bu minvalde oluşturulacak ekonomi politikalarının uygulamada da sıkıntılarla karşılaşmasının önlenmesi bakımından da önlemler almak gerekiyor.

Uygulama alanlarından biri de gümrüklerdir. Gümrükler Genel Müdürlüğü geçen hafta önemli bir adım attı. Bölge Müdürlüklerine bir talimat gönderdi.

Gümrüklerde fazla çalışma saatlerinin dayanaklarından bahisle bu talimatta şöyle deniliyor; İhracatçı firmaların yılsonunda taahhüt kapatma noktasında yaşadıkları yoğunluğun göz önünde bulundurulması ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınmak suretiyle talep olması halinde, özellikle Aralık ayı içerisinde hafta sonları da dahil olmak üzere, mesai saatleri dışında işlem yapmak isteyen yükümlülerin fazla mesai taleplerinin karşılanması isteniyor.

İhracatçı şirketlerin bu talimattan haberdar olması da bir o kadar önem taşıyor. Gümrük ve Dış Ticaret köşemizde şirketlerimize bu duyuruyu yapmakta yarar görüyorum. Esasen gümrük mevzuatında ihracatçılara önemli kolaylıklar sağlanmış durumdadır. Ancak; bu kolaylıkların hayata geçirilmesi için zaman faktörünün iyi değerlendirilmesi de şirketlerimiz açısından önem taşıyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar