İnsansız hava aracı yolcu beraberinde getirilir mi?

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Gümrükler Genel Müdürlüğü yeni bir talimat yayınladı. Talimatta; İnsansız hava aracı (İHA) olarak tabir edilen Drone (yerden elle kumanda edilen ve havadan resim, video çeken, hatta belli bir kiloya kadar eşyayı üzerinde taşıyarak bir yere ulaştırabilen) cinsi eşyanın yolcu beraberinde sıklıkla getirilmesine izin verildiği belirtiliyor. Buna dayanak olarak da 15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 58'inci maddesinde bahsi geçen EK-9 sayılı listenin B) Diğer Eşya başlığı altında yer alan 6'ncı fıkradaki “Her türlü ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı cihazlardan bir adet” ifadesi gösteriliyor.

Gümrük idarelerinin bu araçlarla ilgili olarak farklı şekilde işlem yapmaması için uyulması gereken kurallar da sıralanıyor.

Buna göre;

- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı'nın dikkate alınması,

- İHA cinsi eşyanın ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi ve kişisel kullanıma mahsus olması şartıyla yolcu beraberi veya posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi halinde, herhangi bir GTİP ayrımı yapılmaksızın eşyanın gümrük işlemlerine tabi tutulması, 

- SHT-İHA Talimatı'nın gereği tüm İHA sınıfları için SHGM tarafından düzenlenecek olan “İthal Teknik Uygunluk Yazısı”nın aranması,

- Türk Uçak Sicili'ne ilk defa kayıt edilecek İHA2 ve İHA3 sınıfındaki İHA’ların tescil işlemlerinin yapılabilmesini teminen, Gümrük Müdürlüğü'nce "Hava Aracı Kati İthal Yazısı" aslı ile serbest dolaşıma girişe ilişkin beyanın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi,

- Kıymetinin bin 500 euroyu geçmemesi halinde 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 62'nci maddesi uyarınca tek ve maktu vergi tahsil edilmesi, kıymetinin bin 500 euroyu geçmesi halinde ise kararın 63'üncü maddesi çerçevesinde eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranın uygulanması,

gerektiği belirtiliyor. 

Bu talimatın, arazisinin yada ihtiyaç duyduğu alanların havadan fotoğrafını veya videosunu çekmek isteyenlerin yolunu aydınlatacak bir talimat olduğu anlaşılıyor. Böylece şikayetlerin de önüne geçilmiş oluyor.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar