İthal araç alırken aman dikkat!

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın okurlar, yabancı menşeili kara taşıtları ile ilgili yapılan işlemlerde önemli usulsüzlükler tespit edilmiş bulunuyor.

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi’ne giriş yapan taşıtların sahte serbest dolaşıma giriş beyannameleri ve ÖTV makbuzları ile trafiğe kaydettirilerek milli plaka alındığını tespit etmiş ve durumu Bakanlığa bildirmiş bulunuyor. Bunun üzerine, Gümrükler Genel Müdürlüğü tüm gümrük idarelerine bu ay-başında talimat veriyor.

Deniyor ki;

Taşıt Takip Programı’nda kaydı açık bulunan yabancı plakalı kara taşıtlara ilişkin veriler, usulsüz işlemlerin tespit edilebilmesini teminen Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiş, anılan genel müdürlük tarafından bakanlığımız kayıtlarında kaydı açık bulunan taşıtlardan şase numarası aynı olan trafik tescil birimlerince milli plaka verilmek suretiyle işlemi yapılan taşıt bilgileri genel müdürlüğümüze iletilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce milli plaka verilmek suretiyle işlemi yapılan ve bakanlığımız Taşıt Takip Programı’nda kaydı açık bulunan taşıtlara ilişkin veriler; bedelsiz ithalat kapsamında serbest dolaşıma sokulan taşıtlar, tasfiye edilen taşıtlar ve Suriye’den ülkemize getirilen trafik tescil birimlerince SAA ile başlayan geçici plaka verilen taşıtlar düşülmek suretiyle oluşturulmuş, söz konusu taşıt verileri, ilgili trafik tescil birimleri tarafından verilen milli plaka bilgileri dikkate alınarak ilgili bölge müdürlüklerine göre ayrıca sınıflandırılmıştır.

Genel müdürlük bu tespitleri sıraladıktan sonra trafik tescil birimlerince milli plaka verilen taşıtları kapsayan listeye ilişkin yapılacak işlemleri şöyle sıralıyor;

1) Milli plaka verilmiş taşıtların öncelikle bedelsiz ithal edilen ve tasfiye edilen taşıtlar kap-samında olup olmadığının incelenmesi,

2) Yapılan incelemeyi müteakip bağlantı gümrük idarelerince, sahte belge kullanılmak sure-tiyle milli plaka alan taşıtlara ilişkin olarak adli işlemlere konu olan, denetim konusu olan, idari soruşturma sürecinde bulunan taşıt bilgilerinin yazımız eki liste muhteviyatı taşıt bilgileri ile karşılaştırılması, karşılaştırma sonucunda tespit edilen taşıtların geçici ithalat rejimi kapsamında olup olmadığının incelenmesi,

3) 1 ve 2. madde kapsamında tespit edilen taşıtlar dışında kalan yazımız eki liste muhteviyatı ilgili trafik tescil birimince milli plaka verilen taşıtlar ile ilgili olarak trafik tescil birimi ile bağlantıya geçilmek suretiyle milli plaka verilen taşıta ilişkin mevcut bilgi ve belgelerin temin edilmesi, 1 No.lu Taşıt Takip Programı’ndaki taşıt bilgileri ve gerekli belgeler ile karşılaştırılarak incelenmesi, şase numarası 17 haneli olmayan dolayısıyla belirli bir standartı olmayan şase numaralı taşıtlar ile ilgili olarak taşıtın model yılı, marka, modeli vb. bilgilerin özenle karşılaştırılması,
4) İnceleme neticesinde, taşıt sahiplerinin mağduriyet yaşamamalarını teminen inceleme ve tespit işlemleri neticelendirilmeden yazımız eki liste muhateviyatı taşıtlar ile ilgili olarak herhangi bir tasarrufta bulunulmaması,

5) Trafik tescil birimince milli plaka verilen taşıtın kaydı açık bulunan geçici ithalat rejimine tabi taşıt olduğunun kesin olarak tespiti sonrasında, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gereğine tevessül edilmesi, inceleme sonrasında söz konusu tespitlerin ilgili trafik tescil birimine de iletilmesi ve Genel Müdürlüğe de bildirilmesi,

Gerekiyor. Anlaşılan o ki yabancı menşeili araç alırken önemli araştırmalar yapmak gereki-yor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar