16 °C
Rüknettin KUMKALE
Rüknettin KUMKALE rkumkale.ymm@gmail.com

Kitapta KDV

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun istisnaları düzenleyen 13. Maddesinin (n) bendi 18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilmiştir.
Buna göre;

“n) Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi,”

Katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Değişikliği yapıldığı 7161 sayılı kanunun yürürlük maddesine göre, bu istisna Kanunun yayımını izleyen aybaşından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Kanun 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığına göre getirilen istisna 01.02.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olmaktadır.

Bu durumda;

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından perakende satış yapan kitapçıya yapılacak kitap teslimleri KDV’den istisna olarak yapılacaktır. Ancak perakende satış yapan kitapçı satış fiyatına KDV koyarak satacaktır. Bu durumda kitabın satış fiyatı, üzerindeki etiket fiyatından farklı olabilecektir.

Ayrıca;

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/8127 sayılı Bakanlar Kurulu kararında, “3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesi kapsamında vergiden istisna olan teslim ve hizmetlerde uygulanacak asgari tutar katma değer vergisi hariç 100 milyon Türk Lirası (Yeni para ile 100,00 TL) olarak tespit edilmiştir.” Hükmü bulunmaktadır. (Bu husus Sayın Dr. Hasan Aykın’ın https://vergidosyasi.com/2018/07/01/kitapta-gazetede-ve-dergide-kdv-orani/ adresindeki; KİTAPTA, GAZETEDE VE DERGİDE KDV ORANI başlıklı yazısından bilgilenilmiştir. )

Ayrıca,

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılacak kitap teslimi KDV’den istisna olarak yapılacağından, bu yayınların maliyet unsurunu oluşturan faturalar için ödenen Katma Değer Vergisi iade konusu olacaktır.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap