13 °C
Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

“Kur ve faiz sorunu çözümlenmeli yüzde 25 faizle para kazanılamaz”

Oda başkanlarına “Yeni dönemde beklentilerinde üç temel konunun ne olduğunu” sordum. Bir yandan üretimi artırmak için taleplerini dile getirdiler bir yandan da AB’ye uyum ve erkler ayrımının anayasal işlerliğinin sağlanmasına değindiler. Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, “Kur ve faiz sorunu çözümlenmeli, yüzde 25 faizle ne yatırım yapılabilir ne de para kazanılır” değerlendirmesini yaptı.

Müjdat Keçeci’nin bu konudaki değerlendirmesi şöyle:

“Özellikle kur ve faizin çözümlenmesini istiyorum. Enflasyon da cari açık da yatırımsızlık da buna bağlı sorunlardır. Yüzde 25 kredi faizliyle para alınıp ne yatırım yapıp üretim artırılabilir ne de para kazanılabilir.

Yeni yapılanma döneminde kuvvetler ayrılığına uygun yeni örgütlenme sağlanmalıdır. Yasama, yürütme ve yargı erkleri Anayasa'ya uygun düzenlenmelidir. Yargıyla ilgili sıkıntılar var. Bir hukukçu olarak bana göre her şey yargıyla başlayıp onunla bitiyor. Güvenli yargı bir an önce sağlanmalı.

Bizim yönümüz AB’ye doğrudur. Ne kadar bazıları bizi istemiyor görünseler de Türkiye’siz bir AB olmayacağı da biliniyor. Bunu diplomatlarımızın, siyasilerimizin de desteğiyle inatla anlatması gerekir.”

Gaziantap Sanayi Odası Başkanı Adil Sani Konukoğlu da beklentisi içinde yer alan temel konuları şöyle sıraladı: “Yeni dönemle birlikte reformlar hızla başlatılmalı. Üretime destek verilmesi ve yerli üretimin kullanılmasının teşviki beklediğim üç temel konu. Bir an önce yapılması gereken reformlar var. Vergilerde adaletli düzenleme yapılmalı, AB uyum yasalarıyla işlemler başlatılmalı, AB standartları, onlar istediği için değil, bizim ihtiyacımız olduğu için hayata geçirilmeli. Üreticilere verilen yeni teşviklerle birlikte, OSB’lerdeki enerji fiyatları gözden geçirilerek cazip hale getirilmeli. İthal ürünlere karşı rekabette yerli ürünleri koruyan önlemler alınmalıdır.”

Bu yazıyı hazırlarken telefonda sohbet ettiğim Konyalı sanayici Tahir Büyükhelvacıgil’e de aynı soruyu sordum. O da şunları söyledi: “Dünyada enerji ve gıda güvenliği konuları çok önemseniyor. Ben, üç temel konu için ekonomi, ekonomi, ekonomi diyorum. Bir üretici firma temsilcisi olarak, vizyon 2023 stratejisinde belirlenen 500 milyar dolarlık ihracat hedefine koşabilmemiz için EKONOMİ en kilit noktadır. Bir ülkenin her geçen gün güçlenerek, uluslararası platformda daha fazla varlık gösterilebilmesi, üretim, inovasyon ve Ar-Ge gücüne bağlıdır. Ayrıca enerji ve gıda güvenliği konuları hayati bir önleme sahiptir. Dünya çapında fark oluşturacak inovatif ürünler ve markalar geliştirmeye çalışan tüm üreticilerin önünü açacak uygulamalar yürürlüğe sokulmalıdır."

Yeni döneme girerken üç sanayicinin önemsedikleri, beklentilerine konu olan temel konuları size aktardım. Görüldüğü gibi yerliliğin geliştirilmesi, dünyaya uygun üretimin geliştirilmesi, AB’ye uyumun unutulmaması ve üretimin önünü açan uygun kur faiz politikasının geliştirilmesini istiyorlar.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.