Ömer Bolat ihracattaki patinaja son verir

Fikret ÇENGEL
Fikret ÇENGEL Bir Dünya Ekonomi fikret.cengel@dunya.com

“Ülkemiz için üretim, istihdam ve ihracat atağı devam edecek. İç ve dış ticarette mut­laka artışları hedefleyeceğiz. Ticaretin art­ması, ülkemizin büyümesi, gelişmesi zen­ginleşmesi, halkımızın refahının artması demek. Allah mahcup etmesin.”

Çiçeği burnunda Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın kabinenin açıklanmasının üzerin­den yaptığı ilk değerlendirme böyleydi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şim­şek’in devir teslim töreninde yeni dönemin yol haritasına ilişkin verdiği mesajda "Top­lumsal refahı yükseltme hedefine ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve ulus­lararası normlara uygunluk temel ilkeleri­miz olacak" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin ekonomi politikası açısın­dan önümüzdeki dönemde gözler Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığı’nda olacak. Bir yandan büyümek diğer yandan bu büyüme­yi doğru finanse etmek zorundalar.

Omuzlarındaki yük ağır, zaman dar.

Kabinenin sürpriz ismi Dr. Ömer Bolat, bu görev için gönlümden geçen iki isim­den biriydi. Bir diğer isim de önceki dönem Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Gülle olmuştu. TİM Başkanı olduğu zorlu dönemde liderlik yaptığı ihracatçılar pan­demi, savaş ve bölgesel gerilimlere rağmen aralıksız 22 ay ihracat rekoru açıklayarak ihracatı 250 milyar çıtasının üzerine taşıdı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş dönemin­de TİM tarihine yakışmayacak bir biçimde Sektör Konseyi seçimlerinde yaşanan bir oldu bitti ile Gülle başkanlık seçimi yarışın­dan uzaklaştırıldı.

Mehmet Muş’un Ticaret Bakanlığı, ihra­catçılar için patinaj dönemi oldu. Son 20 yı­lın en verimsiz dönemini yaşadı TİM. Yük­sek sesle telaffuz edilmedi ama Muş döne­minin bir an evvel bitmesi ihracatçıların doların artmasından sonraki en büyük bek­lentisi olmuştu.

Yeni kabine bu anlamda ihracatçılar için çok büyük heyecan sebebiydi. İhracatçıla­rın dilinden ve sorunlarından anlayan bir Hazine ve Maliye Bakanı ile TİM’e vizyon katacak, yol verecek bir Ticaret Bakanı ih­racattaki bu patinajı sonlandırabilirdi.

Ömer Bolat ile tanışıklığımız 23 yıl ön­cesine dayanıyor. Çalıştığım kurumun bağ­lı olduğu şirketler grubunun tepesindeki isimdi. Ekonomi ve iş dünyasının iyi tanıdı­ğı biri. Piyasaları, esnafı, üreticiyi, ihracatı sadece kitaplardan değil hayatın içinde den öğrendi. Henüz ortaokul öğrencisiyken ba­basının soğuk demirci atölyesinde çalıştı. Üniversite eğitimimi İstanbul’da tamamla­dı ve yurtdışında eğitimini sürdürdü. MÜ­SİAD başkanlığı başta olmak üzere birçok STK’da aktif rol oynadı. Bolat’ın kişiliğine atıfta bulunmak gerekirse; Ömer Bolat yıl­larca çalıştığım kurumun Ömer Ağabeyi ol­du. Nezaketi, zarafeti ve mütevazı kişiliği ile dikkat çekiciydi. Ulaşılabilir ve şeffaftı her zaman. Sorun çözen bir isimdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ömer Bo­lat’ı iyi tanıyan biri olarak rahatlıkla çok doğru bir eşleşme olduğunu ifade edebili­rim. İhracatçıları dinleyecek, çözüm yolu arayacak ve en rasyonel seçenekleri masa­dan alıp sahaya sürecektir. Kabinenin açık­lamasından sonra konuştuğum birçok ihra­catçı da benimle aynı fikirde. Ömer Bolat’ın THY Genel Müdürü olan ağabeyi Ahmet Bo­lat aynı zamanda Hizmet İhracatçıları Bir­liği Başkanı. Ağabey Bolat başkanlığındaki birliğin Türkiye’ye ihracat katkısı 100 mil­yar dolara ulaştı.

Bolat’ın TİM’de yapacağı ilk icraatı ge­çen dönem bakanlığın ihracatçılar üzerin­de kurmaya çalıştığı hiyerarşiye son verme­si olacaktır. İhracatçılara alan açarak, daha fazla ihracatın yapılmasını sağlayacak dü­zenlemelere kolaylık sağlayacak. Bolat’ı ta­nıyan herkes yeni dönemin cek/cak değil ic­raat dönemi olacağını biliyor.

Para piyasalarında Mehmet Şimşek iç ve ticarette de Ömer Bolat ile yeni ve umut ve­ren bir dönem başlıyor.

Ama dikkat!

Şimşek ile Bolat’ın çok benzeşen insa­ni yönlerinin bir benzeri de ikisinin de eli­nin sıkılığı. Bolat da Şimşek gibi gösterişten uzak, adeta bir müsriflik düşmanıdır.

Yıllar önce Mehmet Şimşek ile memleke­ti Batman’da köyleri dolaştığımızda, “Hak­sız bir talep babamdan bile gelse reddede­rim. Ülkemin kaynaklarını kendi param gibi korurum” demişti. Bolat da çok farklı değil.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İhracatta sorun nerede? 06 Mayıs 2024