Serbest dolaşımda olmayan eşyayı kim taşıyor: TÜMTAŞİŞ’e görev düşüyor

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Tüm Taşıma İşverenleri Sendikası (TÜMTAŞİŞ) genel kurulu yapıldı. Genel başkanlığa M. Demokan Eren seçildi. Aşağıda belirteceğim konularda bu kuruluşa da girişimler yapma görevi düşüyor.

Şöyle ki; Uygulamada tereddütler yaşanması üzerine taşıma konusu Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce Ulaştırma Bakanlığı'na tekrar sorulmuş ve alınan cevaba göre;

Tüm serbest bölgelere ve gümrük antrepolarına demiryolu, havayolu veya denizyoluyla gelen transit rejimindeki (millileşmemiş) eşyanın/kargonun yurtiçine taşınması K, C, L, M, N ve P türü uluslararası veya yurtiçi eşya taşımacılığı yetki belgelerine sahip Türk plakalı taşıtlarla yapılabiliyor. Yurtdışına taşınması da C, L2 ve M2 türü uluslararası eşya taşımacılığı yetki belgesine haiz Türk plakalı taşıtlarla yapılabiliyor. çok taraflı uluslar arası karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili bakanlıkça özel izin belgesi verilmiş yabancı plakalı taşıtlar bu hükmün dışındadır)

Limanlarımıza deniz yoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan (millileşmemiş) eşyanın yabancı plakalı araçlarla taşınmasının mümkün olmayacağı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 26.03.2018/37491629 sayılı yazıları ile talimatlandırılmış bulunuyor.

Ülkemizdeki bir serbest bölgeden/gümrük antreposundan diğer bir serbest bölgeye/gümrük antreposuna taşınacak serbest dolaşımda olan/serbest dolaşımda olmayan eşyanın kabotaj olması sebebiyle sadece Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan uluslararası veya yurtiçi eşya taşımacılığı yetki belgelerinde (K, C, L, M, N, ve P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla yapılabiliyor.

Tüm serbest bölgeler veya gümrük antrepolarındaki serbest dolaşımda olan eşya/kargo ile karayoluyla gelen transit rejimindeki (serbest dolaşımda olmayan) eşyanın/kargonun serbest bölgelerden veya gümrük antrepolarından yabancı ülkelere, uluslararası eşya taşımacılığı alanında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan yetki belgesi (C türü, L2 ve M3) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlar ile ikili ve çok taraflı uluslararası karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca özel izin belgesi verilmiş yabancı plakalı taşıtlarla taşınabiliyor.
Benim de katıldığım Gürcan Akkoç’un yorumu şöyle;

Eğer yabancı plakalı araç yukarıda bahsedilen demiryolu, havayolu ve denizyoluyla ülkemiz limanlarına, serbest bölgelere ve gümrük antrepolarına gelen millileşmemiş yükü kendi ülkesine götürmek istiyorsa Karayolları Kanunu'nun 12. maddesinin (b) bendi kapsamında Ulaştırma Bakanlığı'nca uluslararası taşımalara ilişkinin yetki belgesi almış olması gerekiyor. Bu kapsamda bu türden millileşmemiş eşyaları kendi ülkelerine kendi ülke plakalı araçlarla taşıyabilme yetkisi halihazırda sadece Azerbaycan ve Gürcistan ile yapılmış anlaşmalar kapsamında belirlenen kotalarla mütekabileyet esasına göre veriliyor.

Yabancı plakalı araç, demiryolu, havayolu ve denizyoluyla ülkemiz limanlarına, serbest bölgelere ve gümrük antrepolarına gelen millileşmemiş yükü kendi ülkesine taşıyorsa bu izin belgesinin yükleme anında mevcut olması gerekmekte olup, bu belgenin varlığı aranılmadan yükleme yapılan aracın çıkış yapmak üzere sınır kapısına geldiğinde bu belgeye sahip değilse Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin 68 no’lu tebliğin 6'ncı maddesi gereği 3000 (üç bin) euro veya karşılığı Türk Lirası geçiş ücreti ödeyeceği bilinmelidir. Sınır kapılarında büyük sızlanmalar/sıkıntılara neden olunmaması için henüz iç gümrükte yükleme esnasında bu izin belgesinin varlığının sorgulanması ve ona göre yükleme yapılması en doğrusudur.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar