Şirketlere gümrük işlemlerinde yeni kolaylık getirildi

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın okurlar, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü gümrük işlemlerinin hızlandırılması amacıyla yeni bir düzenleme yaptı. Varış Öncesi Gümrük İşlemleri isimli bir tebliğ çıkarıldı. Serbest Dolaşıma Giriş ve Dahilde İşleme Rejimi esas alınarak yapılan bu düzenlemeden kimlerin yararlanabileceği konusunda şartlar sıralanmış bulunuyor.

Bu şartlar yaklaşık olarak OKS ve YYS sisteminde belirtilenlere benziyor. Beş milyon dolarlık ihracat şartı da var tabi.. Bir ayrıcalık Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahibi şirketlere tanınmış. Tebliğde belirtilen şartları taşıyan şirketlere müracaatları halinde bu izin verilirken YYS firmalarına doğrudan otomatik olarak bu yetki verilmiş bulunuyor.

Varış Öncesi Gümrükleme kolaylığından yararlanacak eşya ise şöyle belirtiliyor; serbest dolaşıma giriş ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesi'ne gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşya. Ki bu eşyaların listesinin bakanlık internet sitesinde yayınlanacağı belirtiliyor.

Bu sistemde eşya Türkiye Gümrük Bölgesi’ne gelmeden önce gümrük işlemlerinin büyük bölümü bitirilmiş oluyor. Şirketlerin eşyası için sarı veya yeşil hat tayin edilmiş ise denizyoluyla gelen konteyner kapsamı eşyaya ilişkin SDG Beyannamesi kapatılmış statüye getirildiği için eşya direk olarak şirkete götürüle-biliyor. Keza Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki eşya da aynı şekilde işlem görüyor. DİR açısından beyanname kapatılabilir statüye gelmiş oluyor.

Yeni sistemde eşya için kırmızı hat tayin edilmiş ise sistem devreden çıkıyor ve normal işlemler yapılıyor.

Sistemin işleyebilmesi için ilk işlem olarak bir özet beyan verilmesi ve tescili edilmesi gerekiyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar