Şirketlerin gümrük denetimi başlıyor

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri şirketlerin dış ticaret ve gümrük işlemlerini denetime almış bulunuyor. Bu yıl da müfettişlerce yapılan inceleme ve soruşturmaların yanısıra, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün çeşitli risk kriterlerine göre seçilmiş bulunan 250 dış ticaret şirketi de denetime alınmış bulunuyor.

Gümrük otoriteleri ve dış ticaretle ilgili otoritelerce yapılmakta olan denetim hizmetlerinde, bilinçli ve sağlıklı çerçevede hareket edebilmek için, dış ticaret faaliyetlerinde bulunan şirketlerin yapılarını ve işlemlerini gözden geçirmelerinde yarar bulunduğu herkes tarafından kabul edilmektedir.

Ancak; gümrük ve dış ticaret işlemlerinin teknikliği-mevzuatının sürekli değişir durumda olması-birçok kuruluşun işlemlerde rol sahibi olması gibi nedenlerden dolayı gözden geçirme işleminin yetkin bir ekip tarafından yapılması gerekmektedir. Günümüz dünyasında, özellikle kurumsal şirketlerde veya kurumsallaşmaya çalışan şirketlerde modern denetim teknikleri bu alanda ihtisaslaşan özel şirketlerce verilmektedir.

Özelikle son yıllarda çok sık uygulanmaya başlanan firma denetimleri-sonradan kontrol sistemi çerçevesinde dış ticaretle meşgul şirketlerin gerek şirket bazında olsun gerekse sektör bazında olsun denetimlerden geçmeleri kaçınılmaz gözükmektedir. Bu itibarla; ön denetim yapılması halinde şirketlerin düzenlerinin sağlanması aynı zamanda kamu otoritelerinin de işini kolaylaştırmakta ve yasal ticaretin sağlıklı zeminde yürümesine katkı verilmektedir.

Ön denetim hizmetlerimize örnek olması ve bu konuda fikir verilmesi amaçlanarak bazı süreçleri şu şeklide belirtmek mümkündür;

Gümrük mevzuatının uygulanması, tarife tatbikatı, eşya kıymeti, vergi hesaplamaları, menşe, uluslaraası anlaşmaların uygulanması, muhasebe hesaplarından para ve eşya hareketlerinin izlenmesi-gümrük rejimlerinin uygulanması, kambiyo mevzuatı, kaçakçılıkla mücadele ve ceza kanunlarının mevzuatı.

Keza; Özellikle, Bilanço-Gelir Gider Tablosu-Ayrıntılı Mizan, 102, 120, 150, 151, 153, 159, 300, 303, 320, 321 no.lu muhasebe hesaplarının incelemeleri büyük önem arzediyor. Ayrıca, Risklerin Kaynaklarının tespiti ve düzenli yollar önerilmesi de şirketler için hayati önem taşıyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar