Sorunları büyütmek kadar, çözümlere de kafa yorsak...

Emre ALKİN
Emre ALKİN PAYLAŞMASAK OLMAZDI emre.alkin@dunya.com

Şikayet etmem fazla. Edenden de hoşlanmam. Bilirim ki "40 yıldır bu işin içindeyim.." diye cümleye başlayanların önemli bir kısmı şikayet ettiği durumdan sorumludur.

Bu sebeple şikayet etmek yerine, ülkenin cari açığına bir nebze çare bulabilmek için kolları sıvadık. Türkiye'nin konusunda önde gelen değerleriyle bir araya geldik ve "Verimder" ortaya çıktı. Enerji Verimliliği Derneği. Neden ortaya çıktı anlatayım:

Ülkemizde her yıl tüketilen enerji maliyetleri, ekonomi üzerinde yük oluşturmakta. Öte yandan küresel ısınmanın neden olduğu felaketlerin de dünyamızı geri dönüşü olmayan bir çıkmaza sürüklediği bir başka gerçek.

Maalesef kötü haberler bunlarla da sınırlı değil. Uluslararası Enerji Ajansı'nın daha bu yüzyılın başında yaptığı araştırmaya göre, gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacak olan enerji talebi sebebiyle 2030 yılına geldiğimizde ciddi bir problemle karşı karşıya kalma ihtimalimiz bulunmakta. Maalesef yaşadığımız dünya için gerekli her adımı pahalı olarak nitelendirip, topluma zararlı olan ucuz çözümlere ya da alışkanlıklara ilgi göstermekteyiz.

Ancak bazı çözümler ucuz değildir. Sebebini kusaca arz edeyim. “Bir güzelliği yok etmek için harcanan emek ve kaynak fazla değildir. Ancak söz konusu güzelliği geriye getirmek için harcanan emek ve kaynak her zaman daha fazladır.”

Bu gerçeğe rağmen, Verimder olarak önerdiğimiz çözüm düşünüldüğü kadar maliyetli değil. Binalarda ısı yalıtımı ile göreceli olarak az bir maliyetle cari işlemler açığını daraltmaktan, özel tasarrufları artırmaya, milli güvenlikten, diplomasiye kadar ülkemizi rahatlatacak bir çözüme gitmemiz mümkün gözükmekte.

Binaların ısı kayıplarının önlenmesi ve enerji tasarrufu sağlanması için dış yüzeyinde yapılan işlemlere "ısı yalıtımı" denir. Binaların dışa bakan iç yüzey sıcaklığı ile iç ortam sıcaklığı arasındaki farkın 3 derecenin üzerinde olmaması gerekir. Dış duvarın iç yüzey sıcaklığındaki artış, iç ortamda hava akımını engeller. Bu sayede ısı kayıplarının önüne geçilir. Binaların içi kış aylarında daha hızlı ısınırken, yaz aylarında ise daha hızlı soğur. Verimli kullanılan enerji ile ısınma ve soğutma maliyetleri azalarak, tasarruf etmenizi sağlar.

Hem ülkemizde hem de dünyamızda sanayileşme ve şehirleşme yaygınlaşmaya devam ederken, enerji ihtiyaçlarımızın her geçen gün daha da arttığı aşikar. Ülkemizde enerjinin %37'si konut ve sitelerde tüketilmekte. Binalarda kullanılan enerjinin %80'ine yakını, yapıların ısıtılması veya soğutulması için kullanılmakta. Evlerin hem ısıtılması hem de soğutulması için her yıl fazladan harcadığımız kaynaklar ülke ekonomisini olumsuz şekilde etkiliyor. Ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığının azalması, ekonominin canlanması, istihdam oranlarının artması, enerji verimliliğiyle elde edilecek diye düşünüyorum.

"Peki Finansman ne olacak ?"

Öyle ya. Bazen tasarruf etmek için de para gerekiyor. Daha önce Tüketici Finansman Derneği Genel Sekreterliği görevinde bulunduğum için gayet iyi biliyorum ki finans kurumları akıllı, mantıklı çözümlere her zaman kaynak yaratabilmektedir. Verimder olarak bizim de amacımız “Enerji Verimliliği” gibi son derece rasyonel bir harekete gerekli finansman kaynağını sağlamak, söz konusu finansmanın da doğru yerlerde kullanıldığını tespit etmek ve nihayetinde ülke ekonomisine azımsanmayacak bir kazanç sağlamaktır. Dün itibarıyla leasing, faktoring ve finansman şirketleri cephesinden önemli bir destek geldi. Bu konuda gösterdikleri duyarlılığa teşekkür ediyorum.

Verimder, enerjinin etkin ve verimli kullanılması konusunda liderlik yapmayı hedefleyen bir vizyona sahip. Samsun'da başlattığımız ilk toplantıdan sonra Antalya’da devam ettiğimiz Anadolu Buluşmaları ile Türkiye'yi karış karış dolaşacak ve bu konularda aydınlatacak, iç ve dış paydaşlarıyla optimal çözümleri optimal maliyetler ve finansman metoduyla kamuoyuna sunacak. DÜNYA gazetesinin bu buluşmalarda verdiği desteğe de teşekkür ediyorum. Nerede çözüm var ise, DÜNYA gazetesi hep orada.

Dolar, faiz ve piyasalardaki sıkıntıları yazacağıma, bu sefer çözümleri yazayım dedim. Çözümün içinde olmak ayrıca bir mutluluk.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar