TIR araçlarına yakıt muafiyeti kuralları değişti

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Ülkemiz topraklarında yükleme ve/veya boşaltma yapmayacak olan üçüncü bir ülkeden bir başka ülkeye eşya taşımak amacıyla ülkemiz üzerinden transit geçiş yapan Türk ve yabancı plakalı taşıtların standart depolarında bulunan yakıta ilişkin deponun mühürlenmesi kaydıyla ve çıkış kapısında da söz konusu mühürlerin kontrol edilmesi ile ara-cın çıkışına izin verilme uygulaması devam ediyor.

Esasen, ülkemiz üzerinden transit geçen Türk ve yabancı araçların standart depoları için
(eğer müsaitse) 2009/15481 sayılı Muafiyet Kararı’nın 96’ncı maddesinde yazılı litre sınırlaması bulunmuyor. (Örnek: TIR araçlarının çekicileri için 2009/15481 sayılı kararın 96’ncı maddesinde yazılı muafiyet miktarı 550 litredir. Ama TIR aracının transit geçecek olması halinde deposu standart olmak şartıyla deposunda 550 litreden fazla mazot bulunabilir. Ama depo çıkışta mühür kontrolü yapılmak üzere girişte mühürlenmek zorunludur)

Yazımızın konusunu oluşturan soru şudur: TIR aracı girişte transit geçeceğini beyan etmesine rağmen iç gümrükte yük alırsa ne olacak?

Bu konunun suistimale açık olması nedeniyle Gümrükler Genel Müdürlüğü 22.10.2018 tarihli, 380715856 yazıyı yayımlayarak yeni kurallar oluşturmuş bulunuyor.

Bu yazıya göre;

Ülkemize girişi transit kaydıyla olmasına rağmen iç gümrüklere uğrayarak yük alan TIR aracı için iç gümrük idaresinde, giriş anında TIR aracının yakıt deposunun dolu olduğu kabul edilerek, dolu depo yakıt miktarından kararın 96’ncı maddesinin birinci fıkrasındaki muafiyet limitleri çıkarılmak suretiyle, muafiyet fazlası akaryakıtın aynı maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre vergilendirilmesi gerekiyor.

Bu konuda Gürcan Akkoç’un verdiği örneğe bakalım; Sınır gümrüğünde transit geçece-ğini bildiren TIR aracının standart yakıt deposu 900 litredir. Ama bu TIR aracı iç gümrüğe uğrayıp yük alıyor. İç gümrükte aracın sınırdan girişte deposunun dolu olup olmadı-ğının bir önemi olmaksızın 900 litre dolu olarak giriş yaptığı kabul edilerek 900-550= 350 litre mazotun vergisi aynı kararın 96’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasına göre tahsil edilecek.

Taşıma sektörünün uluslararası rekabet şansını yükseltmek bakımından yapılan uygulamanın sektörü bir nebze olsun rahatlatması bekleniyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar