Tohum ve yem ihracatında kurallar değişti

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Son aylarda döviz kurunda dalgalanma global piyasalarda Türk hububat ürünlerini ucuzlattı. Bu da başta tarımsal ürünlerin ihracatında bazı suistimale yol açmakta. Tarım ve Orman Bakanlığı da bu suiistimallerin önüne geçmek için bir dizi önlem aldı. Bazı ihracatçıların buğday ve arpa başta olmak üzere özellikle hububat türlerinde ürünü tohum-luk gibi göstererek ihraç etme eğiliminde olduklarına dair duyumlar üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı “tohumluk sertifikası” şartı getirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tohumluk olmayan eşyanın "tohumluk" olarak ihraç edilmesinin önüne geçmek ve yurtiçi arz dengesi de dikkate alınarak tohumlukların ihracatında (sebze türleri hariç) "tohumluk sertifikası" şartı getirildiği belirtildi. Bakanlık, bu tür istismarları önlemek amacıyla gümrük müdürlüklerine ulaşan tohumluk ihraç taleplerinde "ihraç ön izin yazısı" beraberinde "tohumluk sertifikası"nın da dikkate alınmasını istemiş bulunuyor.

Bu istek emir olarak tüm gümrük idarelerine Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce iletilmiş bulunuyor.

Bir diğer konu da, yem ve yem maddelerinin ihracatı işlemleridir, Gümrükler Genel Müdürlüğü Dahilde İşleme Rejimi (DİR) ile gerek önceden ithalat gerekse eşdeğer eşya kullanımı ile önceden ihracat uygulamaları kapsamında ihracat işlemlerinde İhracat Ön İzin Belgesi ve/veya Sağlık Sertifikası/Bitki Sağlık Sertifikası belgelerinin aranıp aranmayacağı konusunda bilgi istemiş bulunuyor.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü verdiği cevapta; İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar Tebliği kapsamında yem ve yem maddelerinin ihracatında bakanlıklarından İhracat Ön İzni alınması gerektiğinin hükme bağlandığı, ancak anılan tebliğde DİİB ile ihraç edilecek ürünler için bir muafiyet getirilmediği, bu sebeple Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ihraç edilmek istenen ürünlerde de 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamında bakanlıklarından ön izin belgesi aranması gerektiğini bildirmiş bulunuyor.

Anlaşılan odur ki; gerek tohum gerekse yem ve yem maddeleri ihracında zorlaştırmaların mevzuat çerçevesinde aşılması konusunda şirketlerin hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar