Yapay zeka ve yeşil dönüşüm kariyer tercihlerini şekillendiriyor

İzel BATU
İzel BATU Farklı Bak Farklı Gör izel.batu@dunya.com

Tüm dünyanın gündeminde öncelikli konular arasında yer alan yapay zeka (AI) ve yeşil dönüşüm birçok sektörde dönüşümün anahtarı haline gelerek iş dünyasını şekillendiriyor.

Youthall tarafından gerçekleştirilen “Gelecekteki İş Gücü Talebi Anketi Raporu, gençlerin yüzde 73'ünün 10 yıl sonra yapay zeka mühendisliğinin en önemli meslek olacağına inandığını gösteriyor.

İş dünyasının profesyonelleriyse sürdürülebilirlik uzmanlığı, yenilenebilir enerji uzmanlığı ve robotik mühendisliği gibi mesleklerin öne çıkacağını öngörüyor. Bu alanlarda nitelikli çalışanların yetiştirilmesi hem ülkemizin rekabet avantajının artırılabilmesi için önemli bir rol oynayacak hem de yurtdışında önemli kariyer imkanları sunacak.

Özellikle Avrupa ülkeleri, yaşlanan nüfusları nedeniyle bu alanlarda yetkin eleman ihtiyacı duyuyorlar. Türkiye gibi genç ve dinamik nüfusa sahip ülkeler bu ihtiyaçtan doğan fırsatlardan yararlanabilecek konumda. Gençlerin dijital teknolojilere hakimiyeti ve yenilikçi yaklaşımları, Avrupalı işverenler için önemli bir tercih sebebi olabilir.

Bu nedenle özellikle yapay zeka, geleceğin mesleklerinden biri olarak gençler için heyecan verici bir kariyer seçeneği sunuyor. Kariyer platformu Youthall’ın araştırması gençlerin yüzde 73,5’inin bugünkü meslek tercihlerinde maaş ve kazanç potansiyelinin yüksek olmasını öncelikli olarak gördüklerini ortaya koyuyor. Yüzde 87’si hem bugün kazanç sağlayan hem de gelecekteki potansiyel gelişim ve kazanç fırsatlarına odaklanan bir mesleği tercih etmeyi düşünüyor.

Bu sonuç, katılımcıların maddi beklentilerinin yanı sıra, kişisel tatmin ve gelişim için uygun bir meslek seçmeye önem verdiklerini ortaya koyuyor. Bu da gençlerin finansal istikrarı önemsediğini gelecekteki kariyerlerinde büyüme ve ilerleme fırsatlarını göz önünde bulundurduklarını gösteriyor. Gençlerin yüzde 28,5’i "Bugün tercih yapıyor olsaydın ya da farklı bir meslek seçme şansın olsaydı hangi mesleği seçerdin?" sorusuna “yapay zeka uzmanlığı” yanıtını veriyor.

Ardından yüzde 15,6 ile veri analistliği/veri bilimciliği, yüzde 12 ile dijital pazarlama uzmanlığı, yüzde 11 ile yenilenebilir enerji uzmanlığı ve yüzde 9,5 ile e-ticaret uzmanlığı geliyor. Bu yanıtlar, gençlerin meslek seçiminde gelecekteki potansiyel fırsatları dikkate aldığını kanıtlıyor.

Geleceğin iş dünyasında yaratıcı ve yenilikçi olan kazanacak

Anket çalışması, gelecekte iş dünyasında hangi yetkinliklerin ortaya çıkacağını da belirliyor. Ankete katılan profesyonellerin yüzde 72’sine göre yaratıcılık ve yenilikçilik iş dünyasının gelecekteki en önemli yetkinlik tercihi olacak. İş dünyasında öncelikli olacak diğer yetkinliklerin başında ise problem çözme/karar verme yeteneği, adaptasyon/değişime uyum sağlama ve eleştirel düşünme/analiz geliyor.

İş dünyasının gözünden bu yıl işe alımlarda en çok ihtiyaç duyulan alanlara bakıldığında katılımcıların yüzde 34,8’inin "operasyon ve yönetim" alanına ihtiyaç duyduğu görülüyor. Yüzde 28'i pazarlama ve dijital pazarlama, yüzde 25'i satış, yüzde 24,2'si büyük veri ve iş analitiği alanlarında iş gücü arayışı oluştuğunu söylüyor.

Bu oranlar, iş dünyasının hala operasyonel ve yönetimsel yetkinliklere büyük önem verdiğine işaret ediyor. Ayrıca pazarlama ve satış alanlarındaki ihtiyaç da dikkat çekerken, günümüzde işverenlerin özellikle bu alanlardaki nitelikli adaylara ilgi gösterdiğini ve bu pozisyonlara yönelik talebin yüksek olduğu sonucunu ortaya koyuyor.

Ankete katılan profesyonellerin yanıtlarına göre, günümüzde işe alımlarda dikkat edilen en önemli nitelik yüzde 74,2 ile iletişim ve iş birliği becerileri. İş dünyası profesyonellerinin yüzde 70,5’i problem çözme ve karar verme yeteneğini kritik bir unsur olarak benimsiyor. Yüzde 53’ü ise adaptasyon ve uyum sağlama yeteneğini olmazsa olmaz bir nitelik olarak tanımlıyor. Son gündemlerde yeniden gündeme gelen ama insan kaynakları alanında çok uzun yıllardır gündemde olan bir konu var. İş arayanların nitelikleri ve beklentileriyle işletmelerin gereksinimlerinin örtüşmemesi.

Günümüzde sadece bugünün değil geleceğin iş dünyasının beklentilerine uygun yetkinliklere sahip olunması daha önemli bir hale geliyor. Youthall CEO’su Emre Aykan da “Bu dönemde iş hayatında başarılı olmak için problem çözme, karar verme, etkili iletişim kurma ve iş birliği yapma yeteneklerinin büyük bir öneme sahip olduğunu gözlemliyoruz.

Özellikle inovasyon kavramının da iş dünyasının önceliklerinden biri olduğunu göz önünde bulundurursak önümüzdeki dönemde yaratıcı ve yenilikçi olmak başarılı bir kariyer hayatı için kritik unsur olacak. Bununla beraber, problem çözme, adaptasyon ve eleştirel düşünme gibi yetkinliklere sahip olmak iş dünyasının değişken ve rekabetçi ortamında başarılı olmak için çalışanlara büyük avantajlar sağlayacak” diyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar