13 °C
Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Yeni dönemde iş dünyasının beklenti ve önerilerini ortaya koyan cümleler

Yeni yönetim şekillenirken iş dünyası temsilcileri bir yandan buna bağlı işleyişin ne olacağıyla ilgili kafalarındaki soruları cevaplamaya çalışıyorlar bir yandan da yapılması gerekenler konusunda düşüncelerini ve önerilerini dile getiriyorlar. Sohbetlerimden ve medyaya yansıyanlardan topladığım beklentilerini ve önerilerini içeren cümleleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

İş dünyasından sohbet ettiğim kişilerin yeni dönem konusunda söyledikleri ve medyaya yansıyan cümlelerine baktığımda, bir yandan yeni dönemin işleyişi konusunda beklenti içerisinde olduklarını gözlemlerken, bir yandan da atılması gereken adımlar konusunda, yapılması gerekenler konusunda önerilerini dile getiren cümlelerine de rastladım. Bunlar arasında üzerinde durulması gereken sanırm diğer birçok öneriyi bir araya getiren ve içeren “Yeni bir başarı öyküsünün yaratılmasını bekliyoruz” cümlesi oldu.

Şimdi beklentileri ve önerileri içeren yeni dönemle ilgili iş dünyasından derlediğim cümleleri art arda sıralamak istiyorum:

- Daha kurallı, kararlı, hızlı ve etkin karar alan bir yapı gerekiyor.

- İçimizden iç ve dış ticareti yönetecek bir bakan atanması iyi oldu.

- Önemli sorunumuz eğitim konusunun ehil bir ele teslimine sevindim.

- Süratle reformlara ve özellikle ekonomiye odaklanılmasını bekliyorum.

- Hukuk devleti ilkeleri hakim kılınmalı. Başta Merkez Bankası olmak üzere kurumların bağımsızlığı gözetilmeli.

- AB'ye uyum süreci hızlandırılmalı. Çağdaş bir eğitim sistemi, teknoloji temelli sürdürülebilir kalkıma gündeme alınmalıdır.

- Daha fazla yatırım ve üretim için reformların hayata geçirilmesini bekliyorum.

- Liyakat esaslı bürokrasinin yaratacağı verimlilik, yatırımları hızlandıracak, büyümeyi ve refahı artıracaktır.

- Eğitim reformu ve nitelikli insan kaynağına yatırım yeni dönemin önemli adımları olmalıdır.

- Artık vakit kaybetmeden büyüme ve kalkınmaya odaklanmalıyız.

- KOBİ’lerin ihracat odaklı kalkınmasına destek bekliyorum.

- Ekonomi yönetiminden cari açık, enflasyon, işsizlik, yüksek faiz, yüksek kur, kaynak yetersizliği sorunlarına bir an önce eğilmelerini, harekete geçmelerini istiyorum.

- Ülke olarak artık vakit kaybedecek olanağımız olmadığının bilinciyle ekonomi ve üretim odaklı adımlara ihtiyacımız var.

- Kurlarda oynaklığın bitmesi, işletme kredilerinin makul seviyeye inmesi, kaliteli büyümenin kaynağını oluşturur. Buna bağlı onarım adımları bekliyorum.

- Rotanın yeniden ekonomiye çevrilerek, üretimin ve ihracatın artırılması, cari açığın azaltılması önemsediğim konular.

- Enflasyonu artıran en önemli unsur tarımsal sorunlar ve yüksek gıda fiyatları. Vakit kaybetmeden önceliğimiz tarım olmalı. Tarımımızı ele alıp reformist adımlar atmalıyız.

- Ekonominin gündeminde yer alan yapısal reformların hayata geçmesini bekliyorum.

- Dünya sorunlarını iyi algılayan, iş dünyasını bilgilendiren ve öneriler sunan bir yönetim arzuluyorum.

- Küresel kırılganlığa uygun yol gösterici önerilerin yer aldığı bir yol haritasına ihtiyacımız olduğu unutumamalıdır.

İş dünyası temsilcilerinden arktardığım bu cümleler, onların düşünceleri ve yapılması gerekenler konusunda önerileri olduğunu gösteriyor. Yeni yönetimin “eli taşın altında” olan yatırıma, üretime ve ihracata gayret eden bu insanların önerilerinin dikkate alınması ve yöneticilerin kendileriyle sürekli diyalog içinde olmaları gerektiğine inandığım için bu cümleleri dağınık olsa da aktarmak istedim...

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.