8 °C
Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

14 yıl sonra Nezih Ağabeyi anarken...

Demek zaman çok hızlı akıp gitmiş. Karaman gezisi sonrası bir Cumartesi sabahı Nezih Ağabey’in ölüm haberinden bu yana 14 yıl, eşi Bilim İnsanı Işın Demirkent’in ölümünden bu yana 8 yıl geçmiş. Bugün ikisi de “ölümden sonra yaşamanın güzelliğiyle” anılıyor/anıyorum...

Nezih Ağabey benim için ağabeyim olmasının yanında, mesleğimin duayeni olan, ustam, hocam ve yol göstericimdi. Bu sadece benim için değil, bugün mesleğin ustası olarak tanımlanan birçok gazeteci için de böyleydi.
O Anadolu aşığı bir gazeteciydi. 1981 yılında Babıali’nin amiral gemisi yüzbinlerce gemisi Hürriyet kaptanlığından ayrılıp 1500 tirajlı DÜNYA’nın başına geldiğinde ustalığını ortaya koyarken,  “Anadolu aşkı ve okura saygı” ile kurguladı. Bu önemli ilkeyi biz DÜNYA çalışanlarına aşılayıp özümseterek, içselleştirmemizi sağlayarak,  bizleri hep okurun yol göstericiliğine inanan, Anadolu aşığı bireyler olarak yetiştirdi, geliştirdi.

DÜNYA Nezih Ağabey’in bir ekonomi gazetesi olarak kuruluşuna yerleştirdiği  bu önemli ilkelerle bugün 34 yaşında 60 bine yakın tirajlı bir gazete . Bu 34 yılda krizler yaşanmasına, birçok alanodakı yayın organının sistem dışına çıkmasına karşın, yenilenerek, gelişerek yayınını sürdürüyor. 
DÜNYA arkasında bir sermaye gücü olmadan, Demirkent’in  yönvericiliğiyle, onun ilkelerine bağlı olarak sağlam adımlarla yoluna devam ediyor. 

DÜNYA çalışanları bir yandan Nezih Ağabey’in öğretisine uyarak ilkeli baığımsız ve tarafsız haberciliğini sürdürüyorlar. Bir yandan okurdan aldığını okura vererek yoluna devam ediyor. Sesini duyuramayan Anadolulu işadamlarının dertlerini dile gerip, sorunlarının çözümüne yardımcı oluyor.
DÜNYA  Anadolu’nun yaratıcı insanlarının bir yandan yurdun farklı yörelerinde yaşadıklarını diğer bölgelerdeki işadamlarına  duyuruyor. Bir yandan da Ankara’da merkezdeki karar vericilere Anadolu insanının yaşadıklarının, sorunlarının  bilgilerini aktarıyor.

DÜNYA kamu yönetiminin aldığı aldığı kararlar karşısında ön yargısız değerlendirmeler yaptı/yapmaya devam ediyor. Kamunun kararlarını okurları adına, onlardan aldığı bilgiler ışığında değerlendiriyor. Kamunun kararlarından eksik gördüklerini dile getiriyor. Eleştirilmesi gerekenleri eleştirmekten çekinmiyor. Aynı şekilde, yararlı gördüğü övülmesi gerektiğine inandığı kararları da övmekten geri durmuyor. Bu tavrıyla her hangi bir siyasal gruba yakın yada uzak olmayan ilkeli tavrını sürdürüyor. Bağımsızlığını, tarafsızlığını, güç aldığı okurundan başka kimseye hesap vermeyen özelliğini sürdürüyor.

Ustam, ağabeyim, yolgöstericim Nezih Ağabey’i ölümünün 14. yılında, bilim insanı eşi saygıdeğer Işın Demirkent’i ölümlerinin 8. yılında rahmetle anıyorum. Onun ölümü sonrası DÜNYA yönetimini devralan, “Babamın gazetesini aynı ilkelerle devam ettireceğim” diyen Didem Demirkent’e babasının yolunda ödünsüz 14 yıllık yönetimi için, saygılarımı sunuyorum. Gazetemizi Nezih Demirkent’in ilkelerine bağlı olarak yenileyip geliştiren bütün dünya çalışanları kardeşlerimi de saygı ile anıyorum...
 Birinci sayfa özeti: Mesleğimizin duayeni, ustamız, ağabeyimiz Nezih Demirkent’in ölümünün üzerinden 14, kıymetli eşi bilim insanı Işın Demirkent’in ölümü üzerinden 8 yıl geçmiş. Onları rahmetle anıyorum. Nezih Ağabey’in temelini atıp, ilkelerini tarafsızlık, bağımsızlık ve okura saygı olarak belirlediği gazetesi  DÜNYA onun ilkeleri ve yol göstericiliğilyle sağlam adımlarla yayın hayatını sürdürüyor.

Tekrar olsa da beni Nezih Beye bağlayan anım...

1974 yılında Aydın Engin’le İSTA isimli bir ajans kurmuştuk. Yeni Ortam, Cumhuriyet ,Vatan ve Milliyet gibi gazetelerin vereceğimiz işçi-işveren haberleri için bize abone olacağından emindik. Ama her başvurumuza “Haberlerinizi gönderin birkaç ay deneyelim, sonra bakarız” yanıtıyla karşılaştık. Rahmetli Doğan Koloğlu’nun aracılığıyla o dönem Hürriyet yöneticisi olan Nezih Ağabeyden randevu aldım. Çoşkuyla yapacağımız haberciliği anlattım. “Kaç para aylık istiyorsun?” dedi. “12 bin lira” cevabım üzerine, “Altıncı kata çık Çetin Özek 16 bin liralık bir anlaşma hazırlasın, imzala yayına başla. İyi giderse üç ay sonra anlaşmanı yenilerim”dedi. Bu başlangıç sonrasında Nezih Ağabey beni nereye çağırırsa oraya gittim. Önce Milliyet, sonra Güneş, sonra Günaydın ardından Onun gazetesi Dünya’da çalışmaya başladım. 20 yıldırda keyifle çalışıyorum.