Aftan yararlanmazlarsa sonradan pişman olabilecekler ( I )

Zeki GÜNDÜZ
Zeki GÜNDÜZ VERGİ POLEMİKLERİ zeki.gunduz@dunya.com

Değerli Dünya okurları; genellikle kapsamlı af uygulamaları sonrası, vergi inceleme birimlerinin iş yükü de hafiflemiş olacağından, hızlı ve yoğun bir inceleme dönemi başlar. Afların getirdiği imkanlardan yararlanmayanlar çoğu zaman sonradan pişman olurlar.

Özellikle, bilgi değişim anlaşmalarının işletildiği, otomatik bilgi değişim sürecinin başlatıldığı, elde edilecek verilerin süratle işlenip, beyanlarla karşılaştırılabileceği bir döneme girdiğimiz göz önünde bulundurulmalı. Aklımıza geldikçe riskli birtakım alanlara işaret edip yeni af düzenlemelerinden yararlanmalarını tavsiye edeceğim.

Yurt dışında beyan dışı gelirleri bulunan kişiler

Varlık Barışı düzenlemelerinden yararlanma konusunda tereddüt ediyorsanız veya yararlanmış olsanız da yararlanma sonrasında elde ettiğiniz yıllık kazançları beyan etmediyseniz, matrah artırımından yararlanmayı kaçırmayın.

Daha önce Varlık Barışı’ndan yararlanmış olanlar

Daha önce Varlık Barışı’ndan yararlanmış olanlara önceki yıllarla ilgili bir soru sorulamayacak. Ancak, o varlıklardan Varlık Barışı sonrası dönemlerde elde edilebilecek gelirlerin beyan edilip edilmediği sorulabilecek.

Faaliyetleri tartışmalı irtibat büroları

İrtibat büroları, mal alım satımı veya hizmet ifası süreçlerinde rol oynamaması gerekirken, bu sınırları geçip vergilenir hale gelebilmektedir. Bu durum hem kurumlar vergisi hem de çalışanların gelir vergileri için sorun yaratabilmektedir. Şirketin merkezinin bir başka ülke olması, faturaların yurt dışından düzenlenmesi yetmeyebilmektedir.

İş merkezleri Türkiye’de bulunanlar

Yurt dışında düşük vergili bir ülkede şirket kurulmakta, ancak şirketin ortakları, yöneticileri veya asli fonksiyonunu gören kişiler Türkiye’de ikamet etmektedirler. Bu bazen irtibat bürosu formatında olabildiği gibi ki yukarıda değindik, bazen de doğrudan kişiler üzerinden yürütülmektedir. Yürüten iş Türkiye’de ise vergileme hakkı Türkiye’nindir.

İnternet üzerinden reklam geliri elde eden yazılımcılar

Bu konuda yoğun yaygın incelemeler var. Yazdıkları programlarını bir platforma yükleyen ve bu platformdan bu programları indirerek kullananlar veya bu platformu ziyaret edenlere gösterilen reklamlardan elde edilen kazançlardan pay alan kişilere, ticari kazanç (reklam geliri) elde ettikleri iddiası ile tarhiyatlar yapıldı. Bölge idare mahkemeleri (istinaf ) aşaması dahil bu tarhiyatlar, elde edilen gelirin telif kazancı (istisna serbest meslek kazancı) olduğu gerekçesi ile iptal edilse de matrah artırımından yararlandığınız dönemler için bu incelemeye hiç muhatap olmazsınız.

Sosyal medya fenomenlerinin reklam gelirleri 

Yazılımcılar gibi fenomenlerle ilgili de vergi incelemeleri sürdürülmektedir. Verilen hediyeler, bedelsiz verilen veya sağlanan her şey, indirimler dahil incelemelerde sorgulanmakta, matraha dahil edilmektedir. Bazen, şöhretli kişilerin, hiçbir fayda elde etmedikleri paylaşımları dahi bu incelemelerde sorgulanabilmektedir.

Türkiye’den gelir elde eden dar mükellefler

Şayet Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcileri varsa, dar mükellefin (yurt dışında mukim şirketin) Türkiye’den elde ettiği kazançların Türkiye’de vergilenebileceği iddiası ile tarhiyatlar yapılabilmektedir. Özellikle geçmişte bu tür tarhiyatlarla karşılaşmış olanlar veya sektöründe bu tür tarhiyat yapılmış olanların matrah artırımından yararlanmalarını tavsiye ediyorum.

Yurt dışında şirket kurmuş, ortak olmuş Türk vatandaşları 

Yurt dışında, düşük vergili ülke veya bölgede şirket kurup gelir elde eden Türkiye’de mukim kişiler, bu faaliyetlerin gelirleri Türkiye’ye getirilmese, hatta bu şirketler kar dağıtmamış olsa bile,  bu gelirlerin Türkiye’de beyan zorunluluğu doğabilir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar