Almanya’nın kaprisi bıktırdı kendi fuarlarını düzenleyecekler

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Dünyanın en önemli halı merkezilerinden Türki­ye, ilk kez bu alanda kü­resel bir organizasyon düzenli­yor. Bunun ana nedenlerinden biri de ‘Kötü komşu ev sahibi yaptırır’ atasözünde özetliyor kendini. Almanya’da yıllardır devam eden fuarda hak ettiğini bulamayan halı üreticileri, uzun yıllardır yaşadığı sorunu ise kendi fuarını düzenleyerek çöz­meye çalışıyor. Bunun için de ilk adımı birlik bünyesinde fuar dü­zenleyerek atıyor. Halı ticare­tinde uzun süre dünyanın mer­kezi olan İstanbul, Avrupa ülke­lerine kaptırdığı bu rolü tekrar üstlenmeye hazırlanıyor.

1935 yılına kadar halı ticare­tinde merkezin İstanbul olduğu­nu, özellikle İkinci Dünya Sava­şı sonrasındaki süreçte Alman­ya’nın, düzenlediği fuarlarla İstanbul’un yerine geçtiğini ifa­de eden İstanbul Halı İhracat­çı Birliği (İHİB) Yönetim Kuru­lu Başkanı Ahmet Hayri Diler, 5-8 Aralık tarihleri arasında İs­tanbul Halı İhracatçıları Birli­ği (İHİB), Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GA­HİB) ve Tüyap Fuarcılık Grubu işbirliğiyle İstanbul Fuar Mer­kezi’nde gerçekleştirilecek CFE 2023 - Carpet & Flooring Expo Fuarı öncesi açıklamalar yap­tı. İHİB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kayhan ve İHİB Yöne­tim Kurulu Üyesi Serra Oruç’un hazır bulunduğu toplantıda ko­nuşan Ahmet Hayri Diler, “Uzun yıllardır dünya halı sektörü Al­manya’da düzenlenen Domotex Fuarı’nda buluşuyordu. Fuarın en büyük katılımcısı da Türki­ye’ydi. Fuarın yaklaşık yüzde 30’unu Türkiye oluşturuyordu. Bu süreçte başta Almanya’daki Domotex’in bağlı olduğu Deuts­che Messe grubuyla fuarı bir yıl Türkiye’de, bir yıl Almanya’da düzenlemek üzere yaklaşık 2 yıldır görüşüyorduk. Ön proto­kol de imzalamıştık. Ancak gö­rüşmeler olumlu neticelenme­di.” diye konuştu.

2.7 milyar dolar ihracatla dünya ikincisi

Sonuç olarak Türkiye’de ta­mamen milli bir fuar düzenle­mesi yönünde karar alındığını bildiren Ahmet Hayri Diler, “İs­tanbul’un her yönden ön plana çıkacağını düşünüyoruz. TH­Y’nin dünyanın birçok ülkesin­den İstanbul’a uçuş yapması da İstanbul’u daha cazip hale geti­riyor. Almanya vize konusun­da katılımcı firmalara ve ziya­retçilere sıkıntı yaratıyordu ve İran, Pakistan, Hindistan gibi üretici ülkelerden gelenler çok zorlanıyordu. Sonrasında Tür­kiye de vize konusunda prob­lemler yaşamaya başladı. Tüm bu gelişmeler birleşince biz de Almanya’daki fuara katılmama kararı aldık ve kendi fuarımı­zı düzenleme noktasında GA­HİB ile birleştik. Halı ticareti­nin merkezinin yeniden İstan­bul olması için harekete geçtik. Fuarımıza İran, Hindistan, Pa­kistan, Fas ve Türkmenistan gibi halı konusunda söz sahibi olan ülkeler de katılıyor. 278’i yerli firma olmak üzere toplam­da 329 firma fuarımızda yer ala­cak” ifadelerini kullandı. Türki­ye’nin bir halı ülkesi olduğunun altını çizen Ahmet Hayri Diler, “2 milyar 750 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Halı ihra­catında Çin’den sonra dünya ikincisiyiz. Amacımız birinci­liği yakalamak. Dokuma maki­ne halısında ise dünya birinci­siyiz” dedi.

“30 yıllık hayalimizdi”

Geçmişte Domotex’in dün­yanın en büyük halı ve yer dö­şemeleri fuarı olduğunu vur­gulayan İHİB Yönetim Kuru­lu Üyesi Mustafa Kayhan, “Bu fuarda ortalama olarak 100 bin metrekarelik alanın yaklaşık 30 bin metrekaresini Türk üre­ticiler alırdı. Almanya’da fuara katılmak doğal olarak ülkemi­ze oranla çok daha maliyetli idi. İstanbul’da fuar yapmak bizim için 30 yıllık bir rüyanın ger­çekleşmesi demektir. Bu fuar sadece halı sektörümüze katkı sağlamakla kalmayacak, yakla­şık 30-40 bin ziyaretçi beklen­tisi ile İstanbul’un ekonomisine de çok değerli kazanımlar sağ­layacaktır” ifadelerini kullan­dı. Bu fuarın çok kısa bir sürede 100-150 bin metrekareye ula­şacağına inandıklarını da vur­gulayan Mustafa Kayhan, ya­kın gelecekte Kuzey Afrika, Or­ta Doğu ve Asya’dan çok ciddi miktar da katılımcı ve ziyaret­çi geleceğine de inandıklarını belirtti.

Trend tasarımcısı İstanbul’a geliyor

 Moda ve tasarım sektöründe yaklaşık 45 yıllık deneyime sahip olan ve geleceğin trendlerini öngörmek konusundaki uzmanlığıyla tanınan Hollandalı trend tahmincisi Lidewij Edelkoort’un, 6 Aralık'ta fuarın panel konuşmacılarından biri olarak yer alacağını kaydeden Serra Oruç, şunları söyledi: “Günün şartlarına uygun olarak fuarımızı farklı konumlandırdık. Halı sektörünün geçmişini ve geleceğini fuarımızda buluşturacağız. Fuarda bir trend alanımız da olacak. Orada etkinlikler düzenleyeceğiz. Evde dokuma yapan kişiler de fuarımızda olacak, ipek üretimi konusunda uzman ekipler de fuarımızda yer alacak.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar