Artan enerji maliyetleri, plastik sektörünü eritiyor…

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün ile artan enerji maliyetlerinin plastik sektörü üzerindeki etkisi üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
Sektörün enerji maliyetleri altında ezildiğini ve kâr marjlarında sert düşüşler yaşandığını ifade eden Gülsün, “2018 yılbaşından itibaren enerji fiyatlarında yaşanan artışlar tüm sanayi kollarını etkilediği gibi plastik sektörünü de olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle plastik sanayinin imalat sanayileri içinde en çok enerji kullanan sektörlerinden biri olduğu göz önüne alındığında yaşanan son artışlar yönetilemez hale geldi” dedi.

%70’lerin üzerinde enerji maliyet artışları küçük bir hesapla kamuya açık olarak ilan edilen TEDAŞ verilerini incelersek 2018 yılı Ocak ayı tek terimli alçak gerilim sanayi puant bedelinin 48,5 kr/Kwh olduğunu görebiliriz.

Bununla birlikte 2019 yılı Temmuz ayı aynı puant bedeli 85,7 kr/Kwh olarak görülüyor. Yaklaşık %77 oranında bir artış söz konusu.

Tablo maalesef pek iç açıcı değil.

Enerjinin plastik endüstrisinin bir numaralı girdilerinden biri olduğunu belirten Gülsün, 2018 yılından bu yanan sektörün üst üste enerji maliyetleri yönünde şoka maruz kaldığını dile getiriyor.
Sanayinin kaçınamayacağı en önemli maliyet kalemi Selçuk Gülsün, plastik endüstrisinin gerek otomasyon tarafında gerekse entegrasyon tarafında hangi önlemleri almaya çalışırsa çalışsın elektrik maliyetlerinden kaçınmasının kolay olmayacağını dile getiriyor.
Örneğin 100 TL’ye satılan bir ürünün fiyatı içinde %10 kâr, %40 hammadde maliyeti bulunurken diğer %50’lik maliyet kaleminin içinde işçilik, genel giderler ve enerjinin yer aldığının altını çizen Gülsün; enerji maliyetlerinde son 1,5 yıllık süreçte yaşanan sert artış sonrası maliyet içindeki enerji giderinin 10 TL arttığını ve bu artışı fiyatlarına yansıtamayan üreticinin kârının sıfırlandığını ifade ediyor.

Bu sektörde ayda 1 milyon TL’den fazla elektrik faturası ödeyen birçok sektör mensubunun olduğunu belirten Gülsün, sözlerine şunları ekledi: “Neredeyse işçilik maliyetlerinin yarısından fazla bir maliyete enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle katlanan sektör, yatırım yapma noktasında da büyük bir sıkışıklığın içinde bulunuyor.

Yeni makine yatırımları için finansman kaynaklarının elverişli olmaması, diğer taraftan ise geçen yıldan bu yana iç talebin, bu yıldan itibaren ise dış talebin de buna eklemlenmesi ile talep yönlü daralmanın gittikçe hissedilir olduğu görülmektedir.

Tüm bunların üzerine enerji maliyetlerindeki artış sanayinin elini kolunu bağlamıştır.”

Enerji maliyetlerindeki artış zamlarla sınırlı kalmadı

“Bilindiği üzere 10 milyon Kwh üzerinde tüketimi olan OSB’ler son kaynak tedarik tarifesinden yararlanmaktaydı. Yaklaşık %15’ler mertebesinde ulusal tarifeye göre avantaj sağlayan son kaynak tedarik tarifesi de ortadan kalkmış oldu.

Zira piyasadaki saatlik enerji fiyatlarının yükselmesi, EPDK’nın YEKDEM öngörüsünü yükseltmesi bu farkı oluşturmaktadır.

OSB içindeki sanayicinin YEKDEM bedellerinden dolayı ayrıca ekstra yüklere maruz kaldığı dile getirilmektedir” diyen Gülsün, sanayicinin acil çözüm beklediğini, mevcut haliyle işçi çıkarmalarının, vardiya sayılarının azaltılmasının, üretim durdurmalarının olası hale geleceği görülmektedir dedi.

Konjonktürün de ciddi boyuttaki enerji maliyeti artışlarını absorbe edecek biçimde destekleyici olmadığını ifade eden Gülsün, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Dünya ile rekabet eden imalat sanayinin bu artışlar karşısında alacağı pozisyonun ivedi olarak yetkililerle birlikte ele alınması gerektiğine inanıyoruz.

Sorunların daha fazla büyümeden orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla ele alınmasında fayda bulunuyor.”

PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün, sektörün enerji maliyetlerindeki artışların olumsuz etkilerini absorbe edebilmenin ve sektörün uluslar arası rekabette tekrar güçlenebilmesine ilişkin görüş ve önerilerini yapıcı ve olumlu yaklaşımla bu sözleriyle dile getiriyordu…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar