“KAMU BİB’22 BİMY’26 Bütünleşik Etkinliği”nden notlar…

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

Geçen hafta yaşamış olduğum sağlık sorunlarım nedeniyle yazamadığım, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Antalya’da 16-19 Ekim günlerinde gerçekleştirilen KAMU BİB’22 BİMY’26 Bütünleşik Etkinliği’ne ilişkin notlarımı bir hafta gecikmeli olarak ta olsa sizlere aktarmak istiyorum. Kamu, üniversite ve özel sektör bilişim yöneticilerinin, kamuda politika belirleyici ve karar alıcıların katılımları ile gerçekleştirilen etkinliğe, “Dijital Dönüşüm Teknoloji Çözümleri; Yapay Zekâ” başlıklı paneli yönetmek üzere davet edilmiştim.

Ana teması, oturumların konuları, konuşmacılar ve seçkin katılımcıların davetiyle toplantı tam anlamıyla mükemmeldi.

Öğrenmenin yaşı yok deyimine bu toplantıda bir kez daha tanık oldum.

Keza kişisel olarak ben ve katılımcılar birçok yeni bilgiler edindik.

TBD Genel başkanı Rahmi Aktepe’nin doğaçlama konuşmasının içeriği, önümüzdeki sürece ilişkin öneri ve öngörüleri, konularına hâkim, iki genç insan, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı M. Fatih Kacır ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. A. Taha Koç’un powerPoint sunumlu verdikleri bilgiler ilgi çekiciydi.

İçerikleri zengin ve doyurucu konuşmaları nedeniyle her ikisini de kutlamak isterim.
Kendilerini de bu toplantıda ilk kez tanıma ve konuşma olanağını bulmuş oldum.

Açılış konuşmalarından bir bölümünü sizlere sunarak etkinlikten notlarımı sizlere aktarmak istiyorum;

Konuşmasında “Ülkenin genel gündemini oluşturamasak da gelecekte olacaklara, yapılanlara, yapılamayanlara, yanlış uygulamalara dikkat çekmek durumundayız” diyerek sözlerine başlayan Genel Başkan Rahmi Aktepe; “Bu inanç ile karar vericilere iletilmek üzere çözüm önerileri oluşturmak ve eylem planları hazırlamak, kendimize de görevler çıkararak sivil inisiyatifler aracılığıyla gözleme ve izleme işlevlerini yerine getirerek, nitelikli raporlar hazırlama ve farkındalık oluşturma çabasını geniş katılım ve el birliği ile sürdürmekteyiz.

Bu çalışmalar içinde elbette en önemlileri bilişim profesyonelleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz geleceğe yönelik bu ve benzeri “ortak akıl” toplantılarımızdır.

Bu toplantıların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülke bilişim politikalarının ve dijital dönüşüm çabalarının yönlendirilmesinde büyük önemi olacağından eminiz.
TBD olarak geçmişten bugüne ülkemizin, sayısal dönüşüm sürecinde görev ve sorumluluk almaya gayret gösterdik.

Ülkemizin dijital dönüşüm politikalarına katkı sağlıyoruz…

T.C. Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalara değinerek Türkiye Yapay Zeka Çalıştayı, Dijital Türkiye Endeksi, Ulusal Veri Stratejisi, İletişim Etiği çalışmalarını yürütüyoruz” sözleriyle Genel başkan Rahmi Aktepe konuşmasını sonlandırdı..
Bakan yardımcısı M. Fatih Kacır’ın powerPoint sunumunda verdiği 2023 vizyonuna ilişkin bilgiler ise mükemmeldi.

Konuşmasını “Ülkemiz genç nüfusu bilişim açısından bakıldığında en büyük avantajımız.
Bugün geldiğimiz noktada Ar-Ge ve tasarım alanında faaliyet gösteren firmalarımızın yüzde 45’i bilişim alanında faaliyet gösteriyor.

Bizlerde bu kapsamda firmalarımızı farklı alanlarda verdiğimiz destekler ile destekliyoruz.
Özellikle kamu alanlarında konsolide ederek, yerli ve milli sanayinin geliştirmeyi hedefledik. Sanayileşme İcra Kurulu’nu önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz.
Kamu alımlarında yerli ve milli sanayi firmalarının desteklenmesi amacıyla çalışmalara devam ediyoruz.

Tam bağımsız bir ülke olabilmek için kritik bilgi ve teknolojileri, yerli ve milli olarak geliştirmeliyiz” sözleriyle Bakan yardımcısı M. Fatih Kacır sunumunu tamamladı..
T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. A. Taha Koç ise dijitalleşen dünyamızda artık oyunun kuralları değişiyor, bu nedenle bakış açımızı değiştirmemiz ve sahada daha etkin rol almamız gerekiyor.

“Dijital Dönüşüm Ofisi olarak hayat kalitesinin arttırılması amacı ile insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirilen bütüncül bir dönüşümü hedefliyoruz.
Kaynaklarımızı verimli kullanarak yerli ve milli üretime önem veriyor ve bu konuda çalışan bütün firmalarımızı destekliyoruz.

Günümüzde gücün belirleyicisi veri…

Bugün artık gücün belirleyicisinin sahip olunan veri olduğunu belirten Koç, “Asıl güç elimizdeki veriler ve bu verileri işleme kabiliyetimizdir. Bu nedenle dijital çağda sadece veriden değer üretmeye odaklı bir yönetişim anlayışı ile çalışmaktayız” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.
Açılış konuşmalarından sonra iki gün boyunca süren etkinlik, özenle seçilen oturum konuları ve konuşmacıların verdikleri mükemmel bilgilerle sona erdi.

Ülkemizin bilişim alanında 2023 hedeflerine ulaşmamıza ciddi katkıları olacak bu etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyan biri olarak;

Genel Başkanı Rahmi Aktepe olmak üzere tüm TBD yöneticilere, oturumları yöneten moderatörlere, konularında doyurucu bilgiler sunan konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ederek etkinlikten aktaracağım bilgileri sonlandırmak istiyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar