Bayram sonrası motivasyona dikkat

Dr. Bertan KAYA
Dr. Bertan KAYA YENİ DÜNYADA YÖNETİM bertan.kaya@dunya.com

Bayram tatilleri kabul edelim hepimize iyi geliyor. Kafamızı dinleme, biraz ol­sun zihnimizi işlerden uzaklaştırma, gele­ceğe dair planlarımız üzerinde düşünebil­me imkânı sağlıyor.

Öte yandan şirketler açısından bu du­rum, bazı dezavantajlara yol açıyor. O ayın hedefleri sapıyor, cirolar ve tonajlar düşü­yor, verimsiz bir dönem oluyor. Bir de ta­tilden dönüş süreci var. Toparlanmak ve işe odaklanmak da birkaç gün alabiliyor.

Hızlı adaptasyon için ne yapmalı?

Birlikte çalıştığım şirketlere bu tür dö­nemlerde önerdiğim yaklaşım bayram sonrası ilk iş haftasına bir koordinasyon toplantısı ile başlamak. Haziran ayı he­defleri, üç aylık ikinci çeyrek hedefle­ri, KPI’lar, bunların gözden geçirilmesi ile başlamak gerekiyor. Yönetim ekibinin kendi arasında yaptığı bu toplantıyı, bi­rimlerin kendi iç koordinasyon toplan­tıları takip etmeli. Haziran ayının kalan günlerinde neler yapmak gerektiği, bu ay yaşanan iş ve verimlilik kayıplarını bir sonraki çeyrekte nasıl telafi edebileceği­miz üzerine etraflıca düşünmek gereki­yor. Tabi insan beyni bu kadar uzun bir tatilden sonra hızlı toparlanamaz. Bu ne­denle, odaklanmayı artırmak amacı ile yö­neticilerin kendi ekiplerinin işlerini bir­kaç gün yakın takip etmeleri, motivasyon amaçlı konuşmalar yapmaları, kısaca ofis­leri dolaşarak, herkese dokunarak, duygu­sal bağ kurarak işe ısındırmalarını (mana­gement bu walking around) şiddetle öne­riyorum.

Hızlı kazanımlar işe motive eder

İnsanları işe yeniden odaklayacak en önemli unsur sonuçlar, ilerlemelerdir. Bu nedenle, özellikle birkaç gün, ekip­lerini yönetirken sonuç odaklı olmanızı öneririm. Küçük başarılar, tamamlanan işler, projelerde atılan ekstra adımlar, yapılan satışlar, imzalanan sözleşmeler, tamamlanan küçük bakımlar, devreye alınan ufak uygulamalar ve benzeri hız­lı kazanımlar motivasyonu artıracaktır. Pazar günü tüm yöneticilerin kendi yö­nettikleri alan ile ilgili olası hızlı kaza­nımları düşünmeleri ve Pazartesi günü bunu beklenti haline getirip ekipleri ile paylaşmalarını da öneriyorum.

Bireysel olarak işe adaptasyon için ne yapalım?

Benim çalışan arkadaşlara önerim, Pa­zar sabahtan itibaren işe dönüş zihin ya­pısına geçmeleri olacaktır. Pazar öğleden sonradan itibaren kitap okumak, işle ala­kalı plan ve hedeflerin üzerinden şöyle bir geçmek, pazartesi günü gönderilecek bir iki ufak e-posta üzerinde çalışmak da işe ısınmanız için faydalı olur. Pazar akşamı açık havada yapılacak bir yürüyüş de işe odaklamanız için iyi bir fırsat olacaktır.

Üçüncü ve dördüncü çeyrekler önemli

Haziran sonu itibariyle iki zorlu çey­reği geride bırakmış olacağız. Geriye iki çeyrek kaldı. Bütçeler, hedefler ve eylem planlarını, yeni makro göstergeler ve dış riskler ışığında yeniden gözden geçirme­nizi, bunu da Haziran ayı içinde yapmanı­zı öneririm. 2024’ün kalan iki çeyreğinin, ilk iki çeyrekten daha zor geçeceğini tah­min ediyorum. Özellikle önümüzdeki 2-3 aylık dönemde iç talep çok yavaşlayacak gibi gözüküyor. Lütfen, finansal analizle­rinizi sağlıklı şekilde, senaryo bazlı yapın. Perakende ve hizmet sektörleri, ihraca­tı olmayan şirketler bu dönemde çok zor­lanacaklar. Sene başından bu yana uyarı­yorum; lütfen nakit akışlarını sıkı takip edin. Gelecekte yaşanabilecek nakit dar­boğazlarını tahmin etmeye çalışın.

Geçtiğimiz altı aylık dönemin mali ve operasyonel analizini, hedeflerden sap­maları, müşteri memnuniyetini, ürün ve hizmet kalitesini değerlendirmenizi öne­ririm. Gelecek altı ay için en başa yazabi­leceğiniz önerim, nakit akışlarınızı olum­lu yönde etkileyen, vade açısından sizi üzmeyen müşterilerinizi ve tedarikçileri­nizi kaybetmemek olacaktır. Bayram son­rası bu konular, patronlar ve üst yöneti­ciler için işe hızla adapte olmada faydalı başlangıç noktaları olacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Pazarlamanın gücü 26 Haziran 2024