Blockchain ve kripto teknolojileri fuarı başladı

Ertan BARUT
Ertan BARUT YAZILIM MASASI eb@globalnet.com.tr

4 Temmuz’da İstanbul Fuar Merke­zi’nde açılışını gerçekleştirdiğimiz, 7 Temmuz akşamına kadar devam edecek Blockchain ExpoWorld Fuarı, blockc­hain teknolojilerinin tanıtımı, yaygın­laştırılması, bu alana daha çok yönelme, Ar-Ge, üretim, ihracat, küresel rekabet gücümüzü artırma, teknolojik bağım­sızlığımızı güçlendirme ve ekonomik büyümemizin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması açısından önemli.

Yapay zekâ avatarı katılımcılarla buluşacak

41 ülkeden uzman kişiler ve firmalar katılıyor.Yurtiçi ve yurtdışı sektördeki lider firmalar, girişimciler, yatırımcılar ve kamu temsilcileri bir araya gelerek panellerde blockchain, WEB3 ve dijital teknolojilerin potansiyelini, iş dünyası ve günlük yaşamda değişim ve dönüşü­me dair gelecekteki etkilerini tartışacak­lar. Hackathon, ideathon etkinlikleri ve seminerler olan fuarda “sevgi ve pozitif enerji” yaymak üzere yaratılan “Leya Love” Yapay Zekâ Avatarı da 5 Tem­muz’da katılımcılarla buluşacak. Biletler blockchainexpoworld.com ‘da.

Blockchain teknolojisi ve geleceği

Bugün blockchain teknolojileri dün­yayı hem değiştiriyor hem de dönüştü­rüyor. Merkeziyetsiz yapısı, işlemlerde veri güvenliği ve şeffaflık sağlamakta ve yeni iş modellerini de ortaya çıkaracak potansiyele sahip olup, iş dünyası, eko­nomi, günlük ve sosyal yaşam dahil bir­çok alanda yaygınlaşarak önemli etkiler yaratması beklenmekte.

Yenilikçi finansal çözümler sunuyor

Blockchain, dağıtılmış defter teknolo­jisi olarak bilinen bir sistemdir ve Bitco­in gibi kripto paraların temelini oluştur­maktadır. Kripto paralar, blockchain teknolojisi üzerinde çalışmakta ve mer­keziyetsiz finans (DeFi) uygulamaları gibi yenilikçi finansal çözümler sunmak­ta olup, merkeziyetsiz uygulamaların ve tokenizasyonun yaygınlaşması beklen­mektedir.

Birçok sektörde kullanılıyor

Blockchain birçok sektörde; finansta güvenilirliği, şeffaflığı ve işlem hızını ar­tırmak, ödemeler, sınır ötesi transferler ve diğer finansal işlemler için, Akıllı Söz­leşmeler, İş Süreci Otomasyonu ile güve­nilir bir şekilde saklanması ve sürecin yürütülmesini sağlayarak, sigorta, gay­rimenkul, enerji dağıtım ve tedarik zin­ciri gibi birçok sektörde, sağlıkta, hasta kayıtlarını, verilerini güvenli bir şekilde yönetmek ve depolamak için, tedarik zinciri süreçlerini daha şeffaf ve izlene­bilir hale getirerek, ürünlerin kökenini izlemek, dolandırıcılığı önlemek ve te­darik zinciri süreçlerini optimize etmek için, oylama ve seçimlerde güvenilirliği sağlamak, şeffaflık ile sahtekarlığı ma­nipülasyonunu önlemek için, enerjide dağıtımda, sanal varlıkların dijital sa­nat, müzik, oyun öğeleri vb. mülkiyeti ve transferini güvenli bir şekilde yönetmek için, ayrıca eğitim, kamu hizmetleri, üre­tim ve perakende de kullanılmakta.

Pazarın 27,84 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Dünyada Blockchain Pazarı 2023’te 17,57 milyar dolar olup, 2024’te 27,84 milyar dolarına ulaşması ve 2032 yılı­na kadar da 825,93 milyar dolar‘a ulaş­ması beklenmekte.

Ekonomik büyüme ve sosyal açıdan veri güvenliği ve mahremiyet konuların­da sağladığı katkılardan dolayı özellikle kripto varlık düzenleme yasaları çıkarıl­makta, yenilikler desteklenmekte.

Türkiye’de finans, enerji, sağlık ve kamu sektörlerinde hızla benimsenmek­te. Kripto varlık ekosistemine yöne­lik düzenleme yürürlüğe girdi. Yerli ya­bancı yatırımların ilgisiyle büyümekte. Bankalar, finans kuruluşları, çözümler geliştirmekte ve operasyonel süreçlerine entegre etmekteler.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bu Batman başka Batman 17 Mayıs 2024