Daha fazla sosyal ve yeşil işe ihtiyaç var

İzel BATU
İzel BATU Farklı Bak Farklı Gör izel.batu@dunya.com

16-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) açıklanan araştırma sonuçlarından bir tanesi de geleceğin mesleklerine yönelikti. WEF’te yeşil ve sosyal sektörlerde 76 milyon yeni iş için karşılanmamış bir ihtiyaç olduğu kaydedildi. Gittikçe artan ve yaşlanan küresel nüfusun mevcut sorunları daha da şiddetlendirdiği vurgulandı. Jeopolitik gerilimler de sorunlara eklendi. Eğitim, sağlık ve bakım sektörlerinde daha fazla sosyal iş yaratılmasının sosyal hareketlilik, beşeri sermaye ve dayanıklılık konularının ele alınmasında yardımcı olabileceği vurgulandı.

***

Accenture işbirliği ile gerçekleştirilen “Jobs of Tomorrow: Social and Green Jobs for Building Inclusive and Sustainable Economies” - Yarının İşleri: Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Ekonomiler İnşa Etmek İçin Sosyal ve Yeşil İşler" başlıklı raporda dünyanın sosyal ve yeşil işleri yeterince yaratmadığına dikkat çekildi. Sosyal olarak kapsayıcı ve çevresel olarak sürdürülebilir bir ekonomi sağlamanın birçok ülke için temel bir politika hedefi olduğundan, sosyal ve yeşil işlerin bu zorlukları aşmada önemli rol üstleneceğinden bahsedildi.

***

Araştırma ile önümüzdeki 10 yıl içinde 120'den fazla ekonomide tarım teknolojileri, eğitim teknolojileri ve enerji teknolojileri alanlarının stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı. WEF tarafından yapılan açıklamada "2030 yılına kadar tarım, eğitim, sağlık ve enerji dahil olmak üzere yeşil ve sosyal sektörlerde yaklaşık 76 milyon ek işe ihtiyaç var" ifadesine yer verildi.

Sosyal işler alanında öne çıkan bulgular

1 Sosyal işler, araştırma kapsamındaki 10 ülkede toplam işgücünün yüzde 11'ini temsil ediyor.

2 Bu ülkeler, Avustralya, Brezilya, Çin, Almanya, Hindistan, Japonya, Güney Afrika, İspanya, İngiltere ve ABD.

3 Bu ülkelerin 60 milyondan fazla ek sosyal işe ihtiyacı olacak. Bu rakam, mevcut seviyelerin üçte birinden fazla bir artışı ifade ediyor.

4 Bu ihtiyaç, sırasıyla yüzde 52, yüzde 25 ve yüzde 32'lik artış oranını temsil eden 33 milyon sağlık çalışanını, 21 milyon eğitim çalışanını ve 10 milyon bakım çalışanını içeriyor. 

Yeşil işler alanında öne çıkan bulgular

1 Yeşil iş gücü, toplam istihdamın sadece yüzde 1'ini oluşturuyor.

2 Söz konusu 10 ülkede 12 milyondan fazla ek yeşil işe ihtiyacı olacak. Bu rakam mevcut seviyelerin üçte ikisinden fazla bir artışı ifade ediyor.

3 Güney Afrika, Çin, Birleşik Krallık, ve Brezilya en büyük eksiklikleri yaşıyor.

Bir hatırlatma

Bu öngörüler, her ülkenin bu alanlardaki kalifiye elemanlarına sahip çıkmasının ve yeni yetkinlikler geliştirilmesinin gerekliliğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Küstürmek değil uzlaşmak, köreltmek değil geliştirmek, cezalandırmak değil kucaklamak bir liderin en önemli görevi.

Bir hikâye

Acele etmeli ama önlemini de almalı. Oysa pek çok kurum ve kişi "Bir şey olmaz" "Sonra hallederim " düşüncesiyle hızlı davranmak adına bazı sorunları görmezden gelir. Bu hep böyledir. Bakın Jacob ve Wilhelm Grimm masallarından bir tanesinde olaylara böyle yaklaşan bir tüccarın yaşadıklarını anlatmışlar: Bir tüccar panayırda elindeki malların hepsini satmış. Para kemerini altınla, gümüşle iyice şişirmiş. Artık gece bastırmadan evine dönmek istiyormuş. Para dolu heybesini atın sırtına koymuş ve yola çıkmış. Öğle üzeri mola vermiş. Tekrar yola koyulacağı sırada yardımcısı hayvanı getirmiş. “Bey, sol arka ayağın nalından bir çivi noksan” demiş. Tüccar, “Varsın olsun. Zaten altı saatlik yolum kaldı. Nasıl olsa o vakte kadar nal yerinde durur. Acele etmem gerek” cevabını vermiş. İkindi üzeri yine attan inip hayvana yem verdirdiği sırada yardımcısı odaya girmiş: “Bey, hayvanımızın sol arka ayağının nalı yok. Nalbanta götüreyim mi?” demiş.

Adam, “Varsın olsun. Şurada birkaç saat kaldı. O vakte kadar at nasıl olsa dayanır. Acele etmem gerek” cevabını vermiş ve yola çıkmış. Fakat çok geçmeden at aksamaya başlamış. Bu aksama çok sürmemiş. Hayvan topallamaya başlamış. Sonunda da yere yıkılmış ve bir ayağı kırılmış. Tüccar atı olduğu yerde bırakmaktan, heybeyi sırtına vurup yaya olarak yola devam etmekten başka çare bulamamış. Gece yarısı eve vardığında kendi kendine de: “Bütün başıma gelenlere neden olan uğursuz çividir!” diye söylenmiş. İnsan acele etmeli ama önce önlemini almalı.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar