Değerli Tarım Projesi ile gelen Ar-Ge fırsatı

Hasan COŞKUN
Hasan COŞKUN SAKARYA'dan hasan.coskun@dunya.com

Dünyanın en fazla fındık üreten ülkesi Türkiye. 400 bin aile yaklaşık 700 bin hektar alanda fındık üretimiyle uğraşıyor. Yıllık üretim iklim şartları ve bakım yöntemleri gibi sebeplere bağlı olarak ortalama 400 bin ile 700 bin ton arasında değişiyor.

Fındık Tanıtım Grubu ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye’nin fındık üretim miktarı ile ilgili her yıl bir tahminde bulunur. Sonrasında ona göre planlamalar yapılır ve bu durum fındık taban fiyatının belirlenmesinde de etkili olur.

Bu süreç yıllardır hep bu şekilde devam etti. Fındık üretiminde de değişen bir şey olmadı yıllardır. Hiçbir Ar-Ge çalışması yapılmadan hep aynı yöntem ve uygulamalarla üretime devam edildi. Hatta geçtiğimiz yıllarda uygulanan tarım politikaları kapsamında fındık ekim alanlarının daraltılması ve fındık ağaçlarının sökülmesi bile teşvik edildi.

Halbuki fındık, meyvesi ve yağı ile özellikle gıda sanayi için önemli bir değere sahip. Bir o kadar da sanayide kullanım değeri olan fındık aynı zamanda Türkiye’nin önemli bir ihracat ürünü. Yüzlerce yıldır üretiliyor.

Fındık üretiminin artırılmasına yönelik yapılan ilk çalışma ise 109 yıl öncesine kadar uzanıyor. Orman Maden ve Ziraat Bakanlığı’ndan İçişleri Bakanlığı’na gönderilen 13 Eylül 1908 tarihli Osmanlı arşivindeki bir yazıda fındık yetiştiriciliğinin Sakarya’da geliştirilmesi için 10 bin adet Giresun fındık fidesinin getirilerek dikilmesi talep ediliyor. O yıldan bu yana fındık binlerce ailenin geçim kaynağı olmuş yıllardır. Fındık, bugün Sakarya ekonomisine yıllık 1 milyar liranın üzerinde bir değer sağlıyor.

Türkiye’de üretilen fındığın yüzde 70’i ihraç ediliyor ve en büyük ihracatçı ise Ferrero Fındık. Türkiye fındık pazarının yüzde 70’ini elinde bulunduran Ferrero, aynı zamanda fındık piyasasının da belirleyicisi konumunda.Yıllık cirosu 10 milyar euroyu bulan Ferrero 1946 yılında İtalya’da kurulan dünyanın dev çikolata firmalarından biri.

Türk fındık ihracat devi Oltan Gıda’yı satın aldıktan sonra bir süredir de Değerli Tarım Projesi kapsamında fındık dikim sahalarında verimin ve kalitenin artması için Ar-Ge çalışmaları yapıyor.

Mevcut alandan daha fazla verim almanın yolarını arayan firma, fındık üreticilerine bilgi ve ekipman desteği veriyor, ortak projeler yürütüyor.

Sakarya ekonomisine yüksek oranda katma değer sağlamasına rağmen bugüne kadar fındık üretimi ve kalitesini artırmaya yönelik sahada uygulanmış bir Ar-Ge çalışması olmamıştı. Değerli Tarım Projesi ile gelen bu Ar-Ge çalışması fındık üreticileri açısından önemli olduğu kadar ülke ekonomisine sağlayacağı katma değer bakımından da büyük önem ifade ediyor. Ancak değerli Tarım Projesi kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları Ferrero Fındık ile sınırlı kalmamalı. Ziraat odaları, tarım il müdürlükleri ve üniversiteler de bu süreçte yer almalı ve değerli tarım projesine destek vermeli.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Tren ve Adapazarı 26 Eylül 2017
Tren ve Adapazarı 20 Eylül 2017