DINK ne demek?

Ufuk TARHAN
Ufuk TARHAN FÜTÜRİST UFUK futurist@ufuktarhan.com

Dünyada ve Türkiye'de giderek yaygınlaşan bir yaşam tarzı olan DINK, İngilizce "Double ya da Dual Income No Kids" yani "Çift Gelir, Çocuk Yok" söyleminin kısaltması olarak kullanılıyor.

DINK'ler, en yalın anlatımla kariyerlerine odaklanan, maddi ve manevi özgürlüklerine önem veren, çocuk sahibi olmamayı tercih eden çiftler. Özellikle gelişmiş ülkelerde hızla, bizimki gibi gelişmekte olan ülkelerde de hissedilir seviyelerde yaygınlaşan bu sosyal tercih, şimdilik daha çok gelişmiş olanlarda hafif bir panik yaratma eğiliminde.

Çünkü ister gelişmiş ister gelişmekte olsun tamamında yaşlanan nüfus, bu nüfusun getirdiği ekonomik ve sosyal yük, genç ve yetkin iş gücü sayısındaki düşüş, nesillerin devamı için mutlak gereklilik olan doğum oranının düşmesi, DINK’lere olan dikkatin her geçen gün yükselmesine neden oluyor. Her dönem, kendi genç nesillerinin tipografisini yaratıyor ve bunlar da hem geleceğin farklı şekillenmesine hem de nesiller arası farklılıkların belirginleşmesine yol açıyor.

DINK'lerin özellikleri:

DINK'ler genellikle yüksek eğitimli ve yüksek gelirli, 30 yaş üstü bireyler. Kariyerlerine, kişisel gelişimlerine ve finansal özgürlüklerine önem veriyorlar. Ekonomik güvenceye sahip olmak, birikim yapmak ve zamanlarını seyahat etmek, hobileri ile ilgilenmek ve sosyalleşmek gibi aktiviteler için kullanmak istiyorlar.

İstek ve tercihlerini gerçekleştirebilmek için genellikle kariyerlerine odaklanıp başarılı olmayı öncelikli hedef olarak görüyorlar. Bu nedenle, çocuk sahibi olmanın kariyerlerine engel olabileceğini düşünüyorlar. Çocuk sahibi olmak hatta evlenmek hem maddi olarak önemli bir yükümlülük hem de aile ve çocuk açısından hayati bir sorumluluk olduğu için bu yükleri üstlenemeyeceklerinden korkuyorlar.

Bunlardan kaçınmak istedikleri için de aile kurmaktan, kursalar da çocuk sahibi olmaktan çekiniyorlar. Kendilerinden önceki nesillerden daha fazla bireysellik ve özgürlüklerine önem veriyorlar. Çocuğun, ailenin bireyselliklerini kısıtlayacağını düşünüyorlar.

DINK'lerin kendileri ve toplum açısından artıları, eksileri:

 DINK'ler, çocuk sahibi olmanın kariyerlerine engel olacağını düşünerek çocuksuz bir hayatı tercih ediyor ve bu sayede iş hayatlarında daha fazla odaklanıp daha başarılı olabiliyorlar. Çocuk sahibi olmanın yaratacağı maddi yükleri taşımadıkları için parasal açıdan da daha özgür bir yaşam kurgulayabiliyorlar.

Çocuğun getirdiği sorumlulukları üstlenmedikleri için özgürlüklerine daha fazla odaklanıyor ve çocuk yetiştirmenin zorluklarıyla uğraşan akranlarına kıyasla daha fazla zaman ve fırsat yaratabiliyorlar. Ancak DINK'ler, çocuk sahibi olmadıkları için ileri yaşlarda yalnız kalma ve pişmanlık duyma riski taşıyorlar. Yanı sıra toplum tarafından çocuk sahibi olmaları için baskı görüyorlar.

Bu durum, uzun vadede toplumsal açıdan da nüfusun yaşlanmasına, doğum oranlarının düşmesine ve sosyal güvenlik sistemleri üzerinde baskıya yol açarken, eğitim ve çocuk hizmetlerine olan talebi negatif etkiliyor. Ayrıca, aile yapısının ve çocuk yetiştirmenin toplumdaki öneminin azalması, kültürel ve sosyal normlarda büyük değişikliklere sebep oluyor.

Neler yapılabilir?

 Açıkça görülüyor ki bu durumun gelecekte yaratacağı demografik yapının hiçbir ülke ve toplum açısından iyi ve sürdürülebilir koşullar oluşturması mümkün değil. O yüzden bir ülke stratejisi çerçevesinde DINK’lerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun çalışma ortamları geliştirilmesi gerekiyor.

Çocuğun getireceği maliyeti, bakım, sağlık ve eğitim giderlerini realist ve anlamlı seviyelerde paylaşmak, finansal planlama ve yatırım danışmanlığı hizmetleri vermek, esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma olanaklarıyla rahatlamalarını sağlamak, kariyer gelişim programları ile desteklemek, performansa dayalı ödüller, promosyonlar, sağlık sigortası ve wellness programları sunmak. Sonuç olarak DINK meselesi önemli. Her şeyden önce de bu konunun ciddiye alınması, toplumun tüm katmanlarının bilinçlenmesi, farkındalığın artması gerekiyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Otodidakt olmak ne demek? 27 Şubat 2024