7 °C
Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Dr. Gönenç’in "Orta Gelir Tuzağı" çalışması

Rauf Güvenç, Orta Gelir Tuzağı'ndan çıkmanın ülkelerin iradelerinde olduğunu belirterek, önce politikanın saptanması, ardından buna uygun uygulamaların gündeme alınması gerektiğini söylüyor...

OECD Türkiye ve Avusturya masası şefi Rauf Gönenç, "Orta Gelir Tuzağı" konusundaki çalışmasında, Orta Gelir Tuzağı'ndan (OGT) çıkışın ülkelerin iradesine bağlı olduğunu belirterek, “ Olay onların elinde. Ama bu iş önce politika gerektiriyor. Sonra da uygulama bekleniyor” diyor.

Dünya Bankası'na göre OGT’deki ülkeler 4 bin ile 12 bin 500 dolar kullanılabilir gelire sahip olan ülkeler. Bu ülkeler arasınrda Mısır, Fas, Hindistan, Endonezya, Arjantin , Brezilya, Malezya , Meksika ve Türkiye yer alıyor.

Gönenç, konuyu 5 noktada toplayarak inceliyor:

-Ekonomide istikrar açıklık temellidir. OGT ülkeleri bundan mahrum bırakır. Bunu tamamlayan ise güçlü karar yeteneği ve yasaların egemen olduğu ortamdır. Bunlar güçlü büyümenin yapı hatta kilit taşlarıdır.Yasaları egemenliği ile demokratik kurumların varlığı arasında pozitif bir ilişki vardır. Türkiye’nin Dünya Bankası 2017 Dünya Yönetişim Endeksi'ndeki puanı en zayıf 8 ülke arasındardır.

-Sağlıklı büyümenin motoru olan eğitim, istikrar/verim ilişkisinin ikiz kardeşidir. Orta Gelir Tuzağındaki ülkelerde eğitimin yapısı zayıftır.

-Etkili finansal uygulamalar gerekir. Bu noktada kitle finansmanı gibi fonlar öne çıkmalıdır. Bu OGT ülkelerinin açmazıdır. Burada Prof. Acemoğlu’nun belirttiği Kapsayıcı Kurumların varlığı önemlidir. OGT’daki ülkelerde bunun eksikliği hissedilir.

-OGT’lerde veriler rakamsal olarak yaratılan tahribatı anlatmaya yetmiyor.T Açık olan bu olgu ortaya çıkınca girişim ortamı bundan olumsuz etkileniyor. Prof. Averlof’un kullandığı değimle bir “Güven çarpanı” gerekiyor.

-OGT oluşumunu çok sayıda yarı resmi etken ortaya çıkarıyor. Bu resmi ve adı konmamış kuralların azaltılması ve bu yolla enformal sektörün ortadan kaldırılması önemlidir. Ama

OGT’lerde emek piyasası reformları genelde destek görmüyor. Siyasiler enformal grubun kaldırılmasını benimsemiyor.Eğer işleyen bir yapı ortaya çıkmazsa KDBİ’lerde enformal yapı dışına çıkmak istemiyor.

Gönenç, bu alanda reformlar yapılsa üç belirgin sonucun ortaya çıkacağını belirtiyor:

-KOBİ’ler uzun dönem yaşayabilecek. Oysa OGT’de patronajcı bağlar içinde yaşama zorunluğu onlara ancak kısa dönemde nefes aldırıyor.

-OGT yapısının ortadan kalması aile şirketi yapısını kırarak modern işletmeciliği gündeme getirecektir.Bunun da verimliliği artırıcı etkisi olacaktır.

-Orta Gelir Tuzağı'ndan çıkmak “güven yokluğu” yaşayan ülke konumundan çıkmayı ve güven tesisini sağlamayı gündeme getirecektir.

Güvenç, geçmiş dönemde belirleyici konuların azken, şimdi konulların çok daha fazla ve girift olduğunu, vurguluyor.

Orta Gelir Tuzağı'ndaki bir ülke olarak, bu konudaki araştırmaları ve çözüm önerilerini dikatle takip ederek, uygun reformları gerçekleştirerek OGT’den çıkabilmeliyiz...

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.