13 °C
Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Ender Yorgancılar: Ekonomi, eğitim, toplumsal birliktelik

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, yeni dönemde çözüm beklenen üç konuyu ekonomi, eğitim ve toplumsal birliktelik olarak sıralayıp, çözüm önerileri ile birlikte ortaya koyuyor:

EKONOMİ: İthalat olmadan üretim yapılamaz hale gelindi. Ara malı ithalatının toplam ithalat içindeki payı yüzde 73’tür. İthalat bağımlılığını düşürecek şekilde üretimin yapısında dönüşüm sağlanmalıdır. Bu konuda küçük adımlar atılmaktadır, ama yetersiz kalmaktadır. Yerli ve milli üretim yaklaşımı çok doğrudur. Ama bunu her alanda yaygınlaştırmak gerekmektedir. Katma değerli yüksek teknolojik üretime geçiş planlanmalı ve etkin şekilde sürdürülmelidir. Bu veri açığının azaltılması için de gereklidir.

Doğrudan yabancı yatırımlar ilk dört ayda geçen yıla göre yüzde 21 azalmıştır. Yabancı yatırımlar, üretim, istihdam ve know-how açısından çok önemlidir. Türkiye’yi yeniden cazip kılmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanının belirttiği gibi, OHAL’in kapsamı yeniden değerlendirilmeli, adalet reformu gündeme alınmalıdır.

Huzur, güven, istikrar ve hukuk yabancı yatırımcıların öncelikli konuları, bu nedenle bu konuda güvence veren adımlar atlmalıdır. Bu piyasaları da rahatlatacak kurlar kendi dengesini bulacaktır.

AB ile ilişkiler kopma noktasındadır. Ülkemize gelen turistler içinde AB’nin payı yüzde 52’dir. İhracatımızın yüzde 48’i AB’yedir. Milyonlarca yurttaşımız AB’de yaşamaktadır. AB ülkeleri tek tek Türkiye’ye kapılarını kapatan cüretkar söylem içine girmektedir.

Küresel ekonomi içerisinde esnek hareket edebilmemiz için AB çıpasının nimetlerini doğru kullanabilmeli, karşılıklı kazan kazan ilkesini hayata geçirmeliyiz. O nedenle bir an evvel AB uyum süresini canlandırmalıyız.

EĞİTİM: Nitelikli insan kaynağı en önemli itici güçtür. Eğitim sistemi ile birçok nesil kaybedilmiştir. Sürdürülebilir kalkıma insan kaynağı ile mümkündür. Sanayi 4.0 süreci iş dünyamızı ve toplumu yeniden yapılandırırken, açılan, öncelikle eğitim 4.0’ın altyapısını kurmalıyız. Bununla, önümüzdeki 20 yılı kurtarabiliriz. Ülkemizin ve yeni yüzyılın ihtiyaçlarına uygun olarak, toplumsal uzlaşma ile demografik fırsat penceremizi en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Anaokulundan başlayarak, mesleki eğitime ve sanayi 4.0’ın gerektirdiği eğitim sistemine uygun müfredatı programa birkaç yılda almalıyız. Bu eğitimdeki son şansımızdır.

TOPLUMSAL BİRLİKTELİK: Güçlü bir toplum olma yolundaki bağ her gün zayıflamaktadır. Toplum yüzde 50’şer olarak kesin bir şekilde ikiye bölünmüşür. Kutuplaşma ile kadın erkek eşitliğinden, çocuk tecavüzlerine, kadına şiddetten, hayvanlara varan şiddet görüntülerine kadar artan olumsuzluklarla ahlaki olmayan, ilkel davranışlarla karşı karşıyayız. Tüm bunlar, ülkede huzuru bozarken, ülkemizin imajına da zarar vermektedir. Yeni dönemde siyaset, toplumun her kesimini kucaklayan toplumsal birliktelik yaratan tavır ve söylemleri sergilerken, şiddeti caydıran cezalar mutlaka uygulamaya konulmalıdır.

EBSO Başkanı Yorgancılar, önemsediği sorunları ve önerilerini böyle sıraladı...

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.