Rekabetin Geleceği: Rekaberlik!

Ufuk TARHAN
Ufuk TARHAN FÜTÜRİST UFUK futurist@ufuktarhan.com

İçinde olduğumuz dönem “Dijital Medeniyetler Çağı’na”, bizler, hepimiz yani insanoğlu da “Dünyadaşlar” olarak farkındalığı hayli artmış “Plandemi Nesli”ne dönüştük. Ve bundan sonraki geleceğe “Önce insan, her şey insan için!” hadsizliği ile değil “İyi insanlar, doğa ve insansılar” kapsayıcılığı ile ilerlemek zorunda, “Yapay Zeka ve Sentetik Biyoloji” alanında olduğumuzun bilincindeyiz.

Yani ve aslında; böyle olmamız gerektiğini hatırlatıyor, altını çiziyor, umuyor ve hala farkında olmayanlara da uyarı niteliğinde bir mesaj olarak iletiyorum. Çünkü yeni gelecek; tahripkar, bencil, mütecaviz, saldırgan, kavgacı, kötücül, hep bana hep bana diyenleri ve ötekileştiren manipülatif ahlak yoksunlarını hiç sevmiyor, istemiyor.

Gelecek, saygıyı sevgiden daha öne ve üst sıralara koyuyor. Daha iyi bir gelecek sadece insana değil, doğaya, çevreye, fiziksel ve/veya manevi tüm oluşumlara dikkat eden, özen gösteren, bütüncül faydayı önceliklendirerek “biz” diyen duyarlı insanlara, topluluklara, kurumlara ve ülkelere kucak açıyor.

Yeniden gözden geçirilmesi, tanımlanması gereken kavramlar, durumlar:

Hal ve gidişat böyle iken bazı önemli kavram ve yaklaşımları da yeniden gözden, elden geçirmekte yeni tanımlar türetmekte fayda var. Daha doğrusu gerekli. Mesela, öncelikle iş dünyası için belirleyici olan “rekabet” ve ”beraberlik” kavramlarından başlayabiliriz.  

Rekabet: Bireyler, gruplar, organizasyonlar veya uluslar arasında; hedeflere ulaşmak için yapılan mücadele...

Beraberlik: Bireyler, gruplar, organizasyonlar veya uluslar arasında hedeflere ulaşmak için birlikte, ortaklaşa yapılan iş birliği.

Bunlardan türetilen, İngilizcesi de Corporation ve Competition’dan türetilen “coopetition” olan, Türkçesi “rekabet ve beraberlik” ten türetilen “rekaber” i kullanmalı ve benimsemeliyiz. Çünkü artık ortak menfaat ve tehlikeler o kadar çok ki ne tam ve acımasız bir rekabetin ne de bütünüyle aynılaşmış, standardize olmuş beraberlik içinde bir iş dünyasının sağlıklı, etkin, verimli ve geliştirici sonuçlar ve daha iyi bir gelecek yaratması olanaksız.

O yüzden rekabetin geleceği kesinlikle “rekaberliğe” dönüşmeli ve zaten dönüşecektir…

Rekaber: Farklı şirketlerin veya bireylerin, lider olmak için rekabet ederken aynı zamanda belirli projelerde veya hedeflerde işbirliği yaparak ortak kazanımlar elde etmeleridir. Rekaber, rakiplerin birbirleriyle yarışırken bazı alanlarda birlikte çalışarak genel bir ilerleme sağlamalarıdır.

İlaveten, rekaberliğin de ekosistemler içinde gerçekleştirilmesi gerekir.

Ekosistem: İş dünyası ekosistemi,  rekabet ve işbirliğinin iç içe geçtiği, yani “rekaber” ortamında

şirketlerin, tedarikçilerin, müşterilerin ve düzenleyicilerin bir araya gelerek yenilik ve büyümeyi şekillendirdiği dinamik bir etkileşim ağıdır.

Ekosistemler; kapsayıcı, ekolojik, teknolojik, sürekli dönüşüm içinde, işbirlikçi, etik, adil, sosyal sorumluluk bilincine sahip, esnek, çevik, müşteri odaklı ve veri güvenliği sağlayan platformlardır.

Sonuç olarak, bu büyük dönüşüm sürecinde bizler, yani tüm insanlık ve iş dünyası; sadece teknoloji ve ekonomi alanlarında değil, etik ve sosyal sorumluluk açısından da büyük bir evrimden geçiyoruz. Bu akstan bakınca "Rekaber" kavramı, bu evrimin temel taşı oluyor, rekabet ve iş birliğinin mükemmel bir sentezini oluşturuyor. Bu yeni düzen, bireysel kazançların ötesinde, genel refah ve sürdürülebilir bir gelecek için gerekli olan toplu hareket etmenin önemini vurguluyor. Ekosistemlerin gelişmesi, bu rekaberliğin somutlaşmasını ve hayata geçirilmesini sağlıyor.

Bu bilinçle, hepimiz, yani tüm dünyadaşlar, özellikle de iş dünyasını oluşturan unsurlar; daha iyi bir gelecek inşa etmek için birbirimizle ve doğayla uyum içinde, ortak amaçlar doğrultusunda çalışmalıyız. Bu yolculukta her birimizin rolü, sadece kendi başarımızı değil, tüm insanlığın ve gezegenimizin refahını gözetmek olmalıdır.

Rekaberlik, yalnızca iş dünyasına değil, tüm toplumsal yapıya yön verecek ve geleceğimizi şekillendirecek anahtar niteliğinde… Tüm kilitlere de uyuyor, bilginize…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Otodidakt olmak ne demek? 27 Şubat 2024