9 °C
Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Tarımsal kooperatiflere fon oluşturacak bir proje

Pamukkale üniversitesinden Prof. Ensar Yeşilyurt, destek aldığı kuruluşlarla birlikte, “Tarımsal kooperatiflerin kredi sorununa destek için bir yatırım fonu” projesi hazırlamışlar. Hazine katkısı da olacak projelerini kamuya sunup yasalaşmasını önerecekler.

Pamukkale Üniversitesi’nde sohbet sırasında Prof. Ensar Yeşilyurt, tarımsal kooperatiflerin en önemli sorunlarından biri olan finans konusunda bir yatırım fonu projesi üzerinde çalıştıklarını, kooperatiflerin aynı sektördeki şirketlere göre sermaye yetersizliği içerisinde olduklarını gördüklerinden, bir “Kurumsal Yatırım Fonu projesi hazırlayarak” bir öneri olarak kamuya sunacaklarını söyledi.

Çalışmaları konusunda bilgilendirirse sevineceğimi söyledim. Çözüm üretebilmek için kendisinin yürütücüsü olduğu projeyle ilgili bilgi gönderdi.

Projede soruna çözüm için Pamukkale Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesi, Denizli Hayvancılık Kooperatifi, Altınbaş Üniversitesi ve dış katılımcı olarak Alman Kooperatifler Konfederasyonu Türkiye Temsilciliği'nin ortak bir çalışma yaptıkları bilgisini veriyor.

Kooperatiflerde kullanılmayan mevcut potansiyeller dikkate alınarak kolayca uygulanabilecek, hem kooperatiflerin finansman sorununu çözmeye yardımcı olacak, hem de Türkiye’de borç verebilir fonları artırmaya yönelik özgün bir öneriyi hazırladıklarını belirtiyor.

Bu önerileriyle Hazine garantörlüğünde sağlıklı bir fon oluşturulup yönetilebileceğini ve kooperatiflerin, kredi bulma ve kullanma konusuna yardımcı olunabileceğini söylüyor.

Kooperatifleri büyüklüklerine göre dört grupta toplayarak bir hesaplama ve fonda birikimle kullanılabilecek kredi miktarını simülasyonla ortaya koyuyor. Projelerinde dört ayrı büyüklük grubundaki kooperatiflerin cirolarının 425 milyar 250 milyon lira olduğunu, fona aktarabilecekleri miktarın 2 milyar 126 milyon, faiz gelirinin 637 milyon, Hazine katkısının 531.5 milyon olduğunu belirterek, fonda 3 milyar 295 milyon lira birikeceği, kullanılabilir kredinin 5 yıllık süre sonunda 10 milyar 631 milyon olacağı hesabını ortaya koyuyor.

Fonun çalışmaya başlamasıyla Hazine’nin dışa bağımlılığının kısmen azalacağı, kooperatiflerin itibarlarının iade edileceği, kooperatiflerin kredilendirmede itibarlarının ve sahiplenme duygularının artacağı bir sonucun ortaya çıkacağına inandıklarını belirtiyor.

Simülasyonlarından ortaya çıkan sonuçlara bakıldığında konuya bankaların da olumlu yaklaşacağına inandıklarını söylüyor. 3 yıl sonunda kooperatiflerin fona aktardığı ana paranın 3 katı tutarında kefilsiz, ipoteksiz, yüzde 48’i öz kaynak gösterilerek, 5 yılın sonunda ise 5 katı tutarında kefilsiz, ipoteksiz yüzde 32 öz kaynağı hazır olan ucuz faizli işletme kredisine kavuşulabileceği bilgisini veriyor.

Doğaldır ki sadece ön çalışması ve simülasyonunu aktardığım Yatırım Fonu Projesi'nin sonuç vermesi için kamuya sunulması, kabul görmesi, yasal prosedürünün hazırlanması, kamu katkısının sağlanması gerekecektir.

Ancak, Prof. Ensar Yeşilyurt’un gönderdiği çalışma gibi finans zorluğu çekilen alanlar için akademi dünyasında çalışmalar yapılması önemli ve gereklidir. Türkiye tasarruflarıyla sadece yüzde 3 büyüme sağlayabilen bir ülke durumundadır. Bunun üstüne çıkabilmek için dış kaynak kullanmak zorunda kalmaktadır. Bu da en büyük sorunumuz haline gelen dış açığın sürekliliğine yol açmaktadır. Ben bu nedenle bu tür akademik çalışmaları ve önerileri önemsiyorum.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.