Yabancı firmalar izleniyor

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü yeni bir genelge yayımladı. İthalat denetimlerinin etkinliği ile ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmalar "İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi (İİKS)" programına kaydedilme uygulaması getirilmiş idi. Şimdi ise, istemin güncellenerek “Yabancı Firma Kayıt Sistemi (YFKS)” programı oluşturulmuştur.

Buna göre sistemde yükümlü işlemleri şu şekilde olacaktır.

Uygulamaya https://uygulama.gtb.gov.tr/yfks bağlantısından BİLGE Sistemi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılacaktır. Kullanıcı türü olarak “Mükellef” seçilecektir.

İthalatta gönderici firmanın YFKS numarası, söz konusu programda “Firma Ara” bölümünden firma unvanı ile sorgulanarak öğrenilebilecektir.

İthalat yapılacak firmanın YFKS numarasının bulunmaması halinde, söz konusu programın “Firma Ekle” bölümünde göndericinin gerçek veya tüzel kişi olarak türü seçildikten sonra, göndericinin adı ile ülkesi kaydedilecek ve sistem tarafından otomatik olarak YFKS numarası firmaya atanacak ve onay durumu “Yeni Başvuru” şeklinde olacaktır.

Durumu “Yeni Başvuru” olan firmanın kayıt onayı için, firmanın unvanı ve ülkesini belirten destekleyici bir belge ile (fatura, sözleşme örneği vb.) herhangi bir gümrük idaresine başvurulacaktır.

Gümrük idaresi tarafından YFKS kaydı uygun bulunarak Sistem üzerinden onaylanan yabancı firmaların kayıt durumu "Onaylandı" olacak ve YFKS numaraları BİLGE Sistemi'nde ithalat beyannamesinde kullanılabilecektir. Durumu “Yeni Başvuru” olan firmaların YFKS numaraları Gümrük Beyannamesi'nde kullanılamayacaktır.

Gümrük idaresi tarafından YFKS kaydı reddedilen yabancı firmaların unvan ve ülke bilgileri yükümlü tarafından düzeltilerek yeniden onaya sunulabilecektir.

Firmaların YFKS numaraları BİLGE Sistemi’nde ithalat beyannamesinin 2 no.lu “Gönderici” hanesinde yer alan “Kimlik No” bölümüne yazılacak ve sistem tarafından firma unvanı ve ülke kodu bu haneye otomatik olarak getirilecektir.

Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan bu genelge ile idarenin yapacağı işlemlere de açıklık getirilmiş ama yurtdışındaki firmaların Türkiye’de ithalat yapmaları veya antrepolardan eşya devralmaları konusuna da benzer bir yaklaşımın Maliye ile birlikte getirilmesi gerekmez mi?

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar