10 °C
Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Yeni dönem yapılanmaya üç kararname ile adım atıldı

Dün yayımlanan geniş kapsamlı üç kararname ile devletin yeni yapılanması ve işleyişiyle ilgili önemli düzenlemeler yürürlüğe girdi. Bu yeni yapıda ofisler ve kurulların yapacağı çalışmalarla üretilecek politikalar icracı bakanlarca uygulamaya konulacak. Sistemin orta direğinde Cumhurbaşkanı/Başkan Erdoğan yer alacak.

Yeni dönem devlet yapılanması ile ilgili dün geniş kapsamlı üç kararname yayınlandı. Bu kararnameler ile devletin yeni yapılanmasının ve yönetim biçiminin içerisinde önemli yer alacak 9 kurul ve dört ofis şekillendi. Bu kurullar ve ofisler Cumhurbaşkanı'na bağlı olarak uygulanacak politikaları hayatın her alanına dokunacak şekilde hazırlacaklar, uygulamalarını ve sonuçlarını izleyecekler. Bu oluşturulan politikalar, yönetimin orta direğinde yer alacak Cumhurbaşkanı'nın yönlendirmesiyle sorunların çözümü ve gelişme için icracı bakanlara iletilecek. Görüldüğü kadarıyla yeni dönemde politikaların oluşturulmasında da hayata geçirilmesinde de uyum çok önemli olacak.

Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü politika ve strateji önerilerini geliştirecek çalışmalar yapacak kurullar küresel rekabetin gerektirdiği değişimlere karşı strateji ve politika geliştirme görevini üslenecekler. İlgili kamu kuurumlarına bakanlıklara, bilgi aktarmak Cumhurbaşkanı'na raporlamak için, sektör kuruluşları ve STK’lar ile sürekli iş birliği içine girerek çalışacaklar. Kurullarda bakanlık temsilcileri, kamu görevlileri , STK ve özel sektör üyeleri ile akademisyenler ve yabancı uzmanlar da yer alabilecek.

Bu dokuz kurul şu isimler altında oluşturuldu: Bilim Teknoloji ve yenilikler/Egitim ve öğretim politikaları/Ekonomi politikaları/Güvenlik ve dış politika/ Hukuk politikaları/ Kültür ve sanat politikaları/Sağlık ve gıda politikaları/Sosyal politikalar/Yerel yönetimler.

Dünkü kararnamelerde yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kamu tüzel kişiliği nitelikli 4 ofiste kurularak hayata geçirildi. Bu ofisler görev alanlarına giren konulardaki tüm kurum ve kuruluşları koordine ederek, iş birliğini sağlayacaklar. Bunu yaparken, gerekli toplantıları düzenleyip organizasyonları sağlayacaklar. Ofis başkanları, gerekli gördükleri hallerde araştırma, etüt ve projeler ile ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkiye girip toplantılar yapabilecekler. Görevlerini de belirtir şekilde bu ofisler şu isimler altında çalışacak:

Digital Dönüşüm: bu ofis e-devlet dönüşümünü koordine edecek. /Finans Ofisi; ulusal ve uluslararsı bankacılık finans sektörünü izleyecek, fonların gelmesi için projeler geliştirecek olan bu ofis İstanbul Finans merkezi projesini de yürütecek./İnsan kaynakları ofisi.İnsan kaynakları envanterini çıkarıp, eksiklik taşıyan alanlarda hedeflere ve vizyona uygun insan kaynağının geliştirilmesini sağlayacak./Yatırım Ofisi: Ülkemize ekonomik kalkınma için yatırımların özendirilmesi ve artırılması çalışmalarını yapacak.

Bunlar dışında yeni yapıda eski dönemde var olan bazı kurullar da 1 numaralı kararnamede devlet yapısı içersinde Cumhurbaşkanı'na bağlı olarak yer aldı. Ekonomik işler olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu/Mal Varlığı Dondurulması Değerlendirme Komisyonu/Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu/İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu/Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu/Toptancı Hal Konseyi bunlar arasında yer alıyor.

3 Numaralı Kararname'nin 1 sayılı listesine göre, valiler, genel müdürler, Merkez Bankası Başkanı, MİT Müsteşarı'nın aralarına bulunduğu 75 bürokratın Cumhurbaşkanı ile gelip onunla gideceği açıklanıyor. Görev sürelerinde de değişiklikler yapılıyor. Bu kararname ile görev süresi 5 yıldan 4’e indirilen Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya’nın görev süresi tartışıldı. 2016’da atandığı için 24 Haziran sonrası görev süresinin sona ermesi gerektiği iddiaları piyasalarda olumsuz haberlere yol açtı. DÜNYA’ya bilgi veren hukukçular 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevde olduğunu belirterek, Çetinkaya’nın görevini sürdürmesi konusunda kararnamenin 4. maddesinin otomatik koruma getirdiği için görevine devamında mahzur olmadığı bilgisini verdiler.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.