10 °C
Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Zeki Kıvanç: Barışçıl seçim sonrası çekişmeler kutuplaşmalar kenara itilmeli

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvarç, yeni dönemden beklentisini "Öncelikli beklentimiz, yeni sistemin ülkemize hayırlı olması. Her alanda büyümemize, huzurlu, müreffeh bir düzeye ulaşmamıza katkı sağlamasıdır” diye dile getiriyor. Oldukça barışçıl seçim sonrası, “Tüm siyasi çekişmeler, kutuplaşmalar ve gerginlikler kenara bırakılmalı. Güçlü, istikrarlı ve huzurlu Türkiye için yapısal reformlara ve ekonomiye odaklanılmalıdır” temennisinde bulunuyor.

Kıvanç, 2023’ün 500 milyar dolar ihracat ile dünya ticaretinden yüzde 1.5 pay alma zorlu hedefine ulaşmak için önerilerini sıralıyor:

- Öncelikli olarak ülkemizin bu hedeflere ulaşmasını sağlayacak uygun bir yatırım ortamına ihtiyacı vardır. Bu anlamda üretim, istihdam ve ihracatı ön plana alan, yüksek katma değerli üretimi destekleyen, inovasyon ve markalaşmaya ağırlık veren politikalar uygulanmalıdır.

- Söz konusu politikaları destekleyecek şekilde tüm kategorideki firmaları kapsayacak ve ülke olarak büyük bir yatırım hamlesini gerçekleştirmeye imkan sağlayacak etkin ve adil bir teşvik sistemi uygulamaya konulmalıdır. Söz konusu teşvik sistemi il değil ilçe bazlı kurgulanmalı ve vergi indirimi, mahsuplaşma gibi dolaylı desteklerden ziyade, yatırıma katkı payı, enerji ve istihdam maliyetlerinin belirli bir kısmının karşılanması gibi doğrudan destekler içermelidir.

Proje bazlı teşvik örneğinde olduğu gibi, küçük ve orta ölçekli yatırımların da daha etkin desteklenmesi sağlanmalıdır.

- Cumhurbaşkanımızın seçim öncesi açıkladığı Mega Üretim Bölgeleri, ülkemizin sanayileşmesi ve kalkınması anlamında önemli bir güç olacaktır. Söz konusu bölgelerin süratle devreye alınmasına yönelik çalışmalara en kısa sürede başlanmalıdır. Bu anlamda uzun süredir kamulaştırma çalışmaları devam eden Ceyhan Enerji Endüstri Bölgesi'nin rafineri ve petrokimya yatırımlarına ev sahipliği yapacak şekilde planlanması, bölgemizin yanı sıra ülkemiz için büyük bir kazanım olacaktır.

- Bu yeni süreçte öncelikli konulardan biri de, dünyanın karşı karşıya kaldığı ekonomik, politik ve teknolojik anlamdaki değişimlere uyum sağlamak olacaktır. Özellikle teknolojinin yıkıcı etkilerini bertaraf edecek, sanayi 4.0 gibi yeni üretim ve yönetim süreçlerinde yapısal dönüşümleri hızlandıracak önlemler alınmalıdır.

- Bu yeni dönemde, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler de büyük önem taşımaktadır. Türk iş hukukunun işveren aleyhine katı ve geleneksel yaklaşımı bu yeni döneme uygun anlayışla yeniden ele alınmalıdır. Sadece işçi haklarını değil, işletmelerin haklarını da gözeten, güçlü güçsüz ön yargısına kapılmadan adaleti gözeten bir yargı sistemi en önemli beklentimizdir.

İstihdam üzerindeki vergi yükleri ve uygulanmakta olan kıdem tazminatı oranı, ülkemizin de içinde yer aldığı OECD ülkeleri içerisinde oldukça yüksek seviyededir. Bu durum da yerli ve yabancı yatırımcılar açısından ciddi finansal riskler oluşturmakta ve yatırımları olumsuz etkilemektedir. İstihdam üzerindeki vergi yükleri azaltılmalı ve kıdem tazminatı fonu en kısa zamanda uygulamaya konmalıdır.

Vergi yüklerinin ağırlığından kaynaklanan kayıtdışılıkla etkin mücadele edilmeli, bu mücadeleyi yaparken vergi yükleri tabana yayılarak hafifletilmelidir. Ücret arttıkça ağırlaşan vergi yükleri makul seviyelerde tutularak, eksik beyan ve vergi kaçakçılığının önlenmesi sağlanmalıdır.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, yeni dönemden beklentilerini ve önerilerini bu şekilde sıraladı.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.