2014’te 34.3 milyar dolar turizm geliri 2016’da 22.1 milyara gerileyince...

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Turizm sektörü hem gelirinin ekonomimize katkısı, hem hizmet sektöründe yarattığı istihdam, hem de gıda, tekstil ve konfeksiyon başta olmak üzere birçok sektöre katkısı açısından büyük önem taşır.

2005’te 20.3 milyar seviyesinde olan turizm gelirlerimiz, 2010 sonrasında hızla artarak 2014 yılında 34.3 milyar dolarla zirve yaptı. O yıldan sonra bir yandan Rusya ile yaşanan uçak krizi, öte yandan güney sınırımızın hemen ötesindeki çatışmalar ve bunun yurtiçinde sebep olduğu terör olayları nedeniyle turizmde önemli bir gerileme yaşadık. 2015 yılı turizm gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 8.3 azalarak 31.4 milyar dolara geriledi. Bu gerileme 2016 yılında daha yüksek oranda kendisini gösterdi. 2016 turizm gelirleri yüzde 29.7 azalarak 22.1 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Bu ciddi kayıplar sektör temsilcilerini arayışlara itti. Sektör temsilcileri bugüne kadar kısa vadeli çözümler ararlardı. Son krizin süreceğini fark ettikleri için bu kez sektörün sorunlarının tek başına kendilerince çözülemeyeceği gerçeğiyle yüzleşmeye başladılar.
Çeşitli toplantılar ve çalıştaylarla arayışa girerlerken, olumsuzluğun kaynağında siyasal sorunların önemli olduğu görüşünde birleşerek, iktidarın uyguladığı iç ve dış politikadan kaynaklanan çatışmalı siyasetin son bulmasının önemi üzerinde durdular.

Rusya ile ilişkilerin yumuşamanın olumlu sonuç vereceğini belirtirlerken, son dönemde Almanya ile yaratılan gerginliğin sektörleri açısından olumsuzluğa neden olduğunu ve siyasal gerginliğin azaltılması için iktidarın uyarılması konusunda neler yapılabileceğini ele aldılar.
Dünya turizminde gezgin profilinin giderek bireyselleştiğini göz önüne alarak, yerel yönetimlerin markalaşma çalışmalarının başlatılması, dijitalleşme, kültür turizminin farkedilmesi ve krizden çıkış için tanıtımda değişime uygun girişimlerin yeni yapılanmanın temellerini oluşturmasının önemli olacağı konularında birleşiyorlar. Turizim Araştırmaları Derneği 'TURAD' çalıştayında da sorun bütün boyutlarıyla ele alınıp tartışıldıktan sonra bu dönemde yapılması gerekenler sıralanıyor.

Doğrudan tanıtım, reklam ve artık eskimiş fuarlarda büyük bütçeli katılımlar yerine şunlar yapılmalıdır:

• Kültürel ve arkeolojik etkinlikler artırmalı.

• Uluslararası spor karşılaşmaları önemsenmeli.

• Farklı kültürlere hitap eden etkinlikler, müzik dinletileri sunulmalı.

• Anadolu’nun tarihsel çeşitliliğinden turizm alanında yararlanılmalı.

• İç pazarın tatil merkezlerine ucuz ve sürekli hava ulaşımı sağlanmalı.

• Yerel ürün çeşitleri tatil merkezlerine getirilerek ziyaretçilere sunulmalı.

• Antalya, Dalaman ve Bordum hava limanlarından, T.C. bayraklı tayşıyıcıların, pazardaki merkezlere yıl boyunca düzenli günlük uçuşlar yapmaları sağlanarak, krizin etkisinin azaltılmasına yardımcı olunmalı.

2014'te 34.3 milyar dolarla zirve yapan turizm geririnin iki yılda yüzde 35.6 gerileme ile 2016 yılında 22.1 milyar dolara gerilemesi, sektörü sorunun çözümü için çok yönlü arayışlara itti. Başta içte ve dışta siyasal yumuşamanın zorunluluğu olmak üzere, dünya gezgin profilinin bireyselleşen yapısına uygun yeni dijitalleşme ağırlıklı tanıtım modellerine geçilmesi gibi önerilerini ortaya koyuyorlar.

NOT: Fuat Tosyalı’dan nazik tebrik

Dostum Fuat Tosyalı, 37. yılımız ile ilgili kutlamasını bir çiçek ile birlikte şu şekilde yapıyor: “Kurulduğu günden bu yana, ülkemizin siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmelerini vatandaşlarımıza ve tüm dünyaya tarafsızlık ilkesi doğrultusunda yansıtan DÜNYA gazetesinin 37. kuruluş yıl dönümünü sizin nezdinizde en derin duygularımla kutlarım.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar