Farklılık taşıyan bir öğrenci bursu: Can Ca Başarı Bursu

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Geçenlerde yazdığım Kale Grubu uçak motoru yazım üzerine Can Erel bana gönderdiği e-posta ile bu yıl başlatacağı farklılık taşıyan “Can Ca Başarı Bursu” hakkında bilgiler iletmiş. 

Can Erel, havacılık, uzay ve savunma alanlarında 35 yılı aşkın görev yapmış bir uçak mühendisi. Bu yılın mart ayında “Can Ca Türkiye endüstrisinde iz bırakanlar” isimli kitabını yayınlamış. Kitap mayıs ayında ikinci baskısını yapmış. Erel kitabında havacılık, uzay ve savunma alanında Türkiye’nin endüstriyel gelişiminde farklı önem taşıdığına inandığı Şakir Zümre, Tayyareci Vecihi Hürkuş, Mühürdarzade Mehmet Nuri Demirağ, Necmüzzafer Orbay gibi kişiler ve Türk Teyyare Cemiyeti ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi kuruluşlarla ilgili araştırma, tespit ve değerlendirmelerden yararlanarak karşılaştırmalı bir inceleme yapmış. Dünü değerlendirip, bugünden yarına sonuçlar çıkarmaya çalışmış. 

Kitabın getirisiyle havacılık alanında yüksek öğrenim gören bir kız öğrenciye burs verme kararı alıp, bunun için İTÜ ile bir de protokol imzalamış. Bu bursun duyulması sonrası kız-erkek cinsiyet ayrımı olmadan bir de Şimşek Başarı Bursu verilmesi kararlaştırılmış. Böylece bu yıl İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim görecek iki gence burs verilecek. Can Erel, bursları kendisinin yöneteceğini, öğrenciye mesleki kariyer koçluğu da yapacağını belirtiyor. Bursun yanında kazanan öğrencinin ulusal ve uluslararası uzay etkinliklerine katılması için masraflarını üstleneceğini, ancak bunun için öğrencinin katıldığı etkinliklerle ilgili rapor yazmasının zorunlu olacağını söylüyor. Bu burs bende, sanayicilerimizin “Katma değer artırıcı” eğitim çalışmaları için burs vermelerinin yaygınlaşması gerektiği önerisini gündeme getirmeme yol açtı. 

Türkiye içinde ve dışında başlangıçta 100 sanayicimiz Can Ca Başarı Bursu gibi katma değer artırıcı eğitim çalışmaları için burs verseler, bu zaman içersinde hızla yaygınlaşacak bir “Burs yapısının” doğmasına neden olacaktır. Çünkü, Anadolu insanı, “Göz en iyi tanıktır” düşüncesine sahiptir. Gördükleri olumlu örnekleri çoğaltmayı severler. 

Can Erel’in çaktığı kıvılcım “Can Ca Başarı Bursu” katma değeri yüksek ürün üretecek alanda yetişecek bir öğrenci için eğitim bursudur. Bende yarattığı etki, iş dünyamızın bu tür alanlara özel burslar vermesi ile “Üretimde katma değeri artıracak” bir meşale yaratacağı düşüncesidir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yeni start-up atlası 23 Mayıs 2022
Sri Lanka dersleri 16 Mayıs 2022