İhracatçıya Eximbank'tan 70 milyar TL’lik ek destek

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Ticaret Bakanlığı’nda gazetelerin Ankara Temsilcileri ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Ticaret Bakanlığı olarak vizyonumuz 3 saç ayağı üzerine kurulu. Sürdürülebilir ihracat artışı ve dış ticaret dengesi.

Etkin, hızlı ve güvenli gümrük rejimi. Adil, rekabetçi ve istikrarlı ticaret ortamını tüketici için hazırlamayı ve mal ihracatını 400 milyar, hizmetler ihracatını 200 milyar dolara çıkararak yıllık 600 milyar dolarlık döviz kazancı elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Mal ihracatında 2028 hedefi 400 milyar dolar…

Bu vizyonla mal ihracatında dünya pastasından alınan payı 2028 yılında yüzde 1.2’ye çıkarmayı hedeflediklerine dikkat çeken Bolat, “Rakamsal olarak 400 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. 2002’de dünya ihracat pastasından binde 5 oranında pay almış, 36 milyar dolarlık ihracat yapmıştık. 2022 yılında bu mal ihracatını 7 kat artışla 254 milyar dolara çıkarmıştık. Dünya pastasından aldığımız payı da yüzde 1’e yükseltmiştik” şeklinde konuştu.

İhracat Temmuzdan sonra ivmelenecek

Yılın ikinci yarısında ihracatta ivme beklediğini dile getiren Bolat, “Bu yıl ocak-haziran döneminde AB ve ABD gibi güçlü pazarlardaki ekonomik durgunluğa rağmen, ihracatta 123 milyar dolar seviyesinde bulunuyoruz. Yılın ikinci yarısında, ihracattaki trendimizin ivmelenerek artmasını bekliyorum” dedi.

“Uzak ülkeleri de radarımıza alıyoruz”

Yeni hedef olarak “Uzak Ülkeler İhracat Stratejisi” hazırlığında olduklarını da dile getiren Bolat, “İhracatımızın ortalama menzilini 3 bin kilometreden 4 bin 750 kilometreye çıkarma programı uyguluyoruz. İslam ülkeleriyle ihracatı geliştirme stratejisine önem veriyoruz. Başta körfez olmak üzere Türki cumhuriyetler, Afrika, Asya ve Orta Doğu’daki İslam ülkeleriyle olan ekonomik, ticari, yatırım ve turizm ilişkilerimizi artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Eximbank’ın sermayesi artırıldı

Türk Eximbank sermayesinin artırılması ile ilgili müjdeyi de veren Bakan Bolat, “Eximbank’ın sermayesi 6 milyar 800 milyon TL artırılarak 20 milyar 600 milyon TL’ye çıkarıldı. Bu sermaye artırımıyla, ihracatçılar için ilave en az 70 milyar lira tutarında finansman kaynağı oluşturmuş olduk. Buradan Hazine’ye ve BDDK’ya onay için teşekkür ediyorum” dedi.

Hizmet ihracatında 2028 hedefi 200 milyar dolar…

Hizmet ihracatının da hızlı adımlarla büyüdüğüne vurgu yapan Bolat, “Turizm, sağlık, eğitim, havayolu, denizyolu taşımacılığı, lojistik, bilişim-yazılım alanlarında hızla büyüyen hizmetler ihracatında lider ülke olmak için gayret ediyoruz. 2002’de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatı 6,5 kat artışla geçen yıl 90,5 milyar dolara ulaştırdık” diye konuştu.

Dünya hizmet ihracatı pastasından alınan payın 2002 yılında yüzde 0,89 olduğunu ve bu oranın 2022 yılında yüzde 1,3’e yükseldiğini kaydeden Bolat, “2028’de de bu oranı yüzde 2,1’e yükseltmeyi ve yaklaşık 200 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Yurt dışında 270 ticaret müşaviri ve ataşemizle yatırım ilişkilerini geliştirmek için gayret sarf ediyoruz. Bu çaba sonuç verecek” dedi.

“İthalatta yatırımcımızı ve üreticimizi düşünüyoruz”

İthalat konusunu da farklı bir açıyla değerlendiren Bolat, “Biz yatırım, üretim ve ihracat zincirini desteklemeye odaklanıyoruz. Yerli üreticilerimizi dampingli ve düşük fiyatlı tehditlere karşı ticaret politikası savunma araçlarıyla koruyoruz. Bunu yaparken DTÖ, GB gibi uluslararası yükümlülüklerimizi dikkate alıyoruz.

618 milyar dolar geçen yıl, bu yıl 700 milyar dolarlık mal gümrüklerden girip çıkıyor. 400 milyon tonluk mal giriyor ve çıkıyor sınırlardan. 9,6 milyon araç, 130 milyon yolcu, gümrüklerden geçiş yapıyor. Ülke vergi gelirlerinin yüzde 30’unu gümrüklerden elde ediyoruz. Amacımız ihracat ve ithalat yapan firmaların işlemlerinin etkin şeklide yapılması” diye konuştu.

Yurt dışı müteahhitlikte 2028’e kadar 600 milyar doları bulacağız

Yurt dışı müteahhitlik sektörünün 50 yılda 133 ülkede 480 milyar dolarlık proje yaptığına dikkat çeken Bolat, “Çok büyük bölümünü müteahhitler tamamladı. Dünyada müteahhitlik hizmetlerinde yüzde 5 paya sahibiz. 2023’te 20 milyar dolarlık proje hedefimiz var. Bugüne kadar 11 bin 800 projeye ulaştık. 2028’e kadar 600 milyar dolarlık proje stokunu hedefliyoruz” dedi.

İlk 5 ayda 7.2 milyarlık kaçak mal yakalandı…

Gümrüklerde yasa dışı veya kaçak giriş çıkışları engellemek için çalışmaların hızlandırıldığını vurgulayan Bolat, “2023’ün ilk 5 ayında 7 milyar 200 milyon lira değerinde kaçak yakalama yaptık” diye konuştu.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapana ceza

 Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla kararlılıkla mücadele edildiğine değinen Bolat, “Ekonomide bir gerçek var.

Fiyatlar arz talep şartlarında dengelenme süreci yaşıyor ama doğal afetler olduğunda salgın gibi, deprem gibi, sel gibi, savaş gibi durumlar olduğunda maalesef stokçuluk, fırsatçılık, ganimet, vurgun yapma eğiliminde olan bazıları ortaya çıkıyor ve piyasaları bulandırıyorlar. Hem arz hem fiyatta, talep dengesini bozucu etkiler yapıyorlar. Tüm dünya bunu 4 yılda yaşadı.

Ekonomiler etkilendi. Biz de bakanlık olarak hukuki düzenlemeleri hayata geçiriyor saha denetimlerini sürdürüyoruz. Bugüne kadar otomotiv ve gıda perakendeciliği sektörlerinde 53 bin işletme 304 bin ürün denetlemesi yapıldı. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan bin 920 işletmeye 200 milyon liraya yakın ceza uygulandı. Rekabet Kurulu’nun açtığı soruşturmalarda 6 milyar 220 milyon liralık idari para cezası kesildi” dedi.

“Elektronik Ticaret Kanunu için görüşümüz alındı…”

Anayasa Mahkemesi'nde dava sürecinde olan Elektronik Ticaret Kanunu ile ilgili bilgiler de veren Bolat, “Kanun’la haksız rekabet ve tekelleşmenin önüne geçmek amaçlandı. Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açılmıştı ana muhalefet tarafından. Yakında Anayasa Mahkemesi bir karar verecektir. Bizde 6 Temmuz perşembe günü görüşümüze başvurulmak üzere davet edildik. Bu konudaki görümüzü yüce mahkeme üyelerine aktardık. Sonucu bekliyoruz” dedi.

90 milyarlık krediye kefalet…

Kredi kefaleti için kurulan IGE hakkında da değerlendirmede bulunan Bolat, “Faaliyete geçmesinin üzerinden henüz 1 yıl geçmesine rağmen, 36,5 milyar TL ihracat kredisine kefalet veren ve 2023 yılı sonunda 90 milyar TL’lik krediye kefalet sağlayacak İGE-İhracat Geliştirme A.Ş. ile ihracatçılarımızın kefalet sorununu çözüyoruz” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı'nın 2028 vizyonu

-“2028 vizyonu” kapsamında mal ihracatının 400 milyar, hizmetler ihracatının ise 200 milyar dolara çıkarılması. l 2028 hedefi olarak Türkiye’nin küresel mal ihracatından aldığı payın % 1,2’ye, küresel hizmet ihracatından aldığı payın ise % 2,1’e yükseltilmesi.

-Yüksek ve ortayüksek teknolojili ürün ihracatının payının % 50’ye yükseltilmesi.

-KOBİ’lerin ihracattaki payının % 40’a çıkarılması.

-Türkiye e-ihracat platformu ve e-kolay ihracat platformu gibi kanallarla e-ihracatın toplam ihracattaki payının % 10’a çıkarılması.

-1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren il sayısının 40’a, 5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren il sayısının 15’e, 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren il sayısının ise 10’a yükseltilmesi.

- AB ile yakın ve orta vadede “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi” görüşmelerinin başlaması.

-İhracatta İslam ülkelerinin payının % 26’dan % 30’a çıkarılması.

-Serbest bölge sayısının 25’e çıkarılması ve bölgelerin yüksek teknolojili ürün ihracatının artırılması.

-Üretici, sanayici, çiftçinin ithalat baskısına ve haksız rekabete karşı daha etkin bir şekilde korunması.

-e-ticaret sektöründe haksız rekabet ve tekelleşmenin önüne geçilerek rekabetçi bir piyasanın oluşturulması.

-Gıda perakendeciliği ve otomotiv sektörü denetimlerinde etkinliğin artırılması için özel ekiplerin oluşturulması, sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığın sonlandırılması.

-“Güvensiz ürüne sıfır tolerans” prensibiyle %1.7’ye düşen tüketici ürünlerindeki güvensizlik oranının daha da aşağıya çekilmesi.

- Helal Akreditasyon Kurumu’nun daha da geliştirilerek, helal ürün kapsamındaki üretim tesisi sayısının 1.500’ün üzerine çıkarılması.

-Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Esnaf-Sanatkâr Odaları ve Kooperatiflerle yakın irtibat ve işbirliği ile mesleki düzenlemelerin geliştirilmesi.

-Esnaf ve ticaret erbabına verilen hibe desteklerine devam edilerek, KOOP-DES, KOOPBİS gibi programların etkinliğinin arttırılması.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yıl 2001… 09 Mayıs 2024