İnceleme eleştiri envanteri yayınlanmalı

Zeki GÜNDÜZ
Zeki GÜNDÜZ VERGİ POLEMİKLERİ zeki.gunduz@dunya.com

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı’nın her sene yayınladığı yıllık çalışma raporlarının çok önemli ve değerli olduğunu düşündüğümüzü ifade etmek isteriz. Bu raporlama çabasına katkı sunmak, bir eksikliğe dikkat çekmek istiyoruz.

Aşağıda paylaşacağımız gerekçelerle, VDK Başkanlığı’nın, raporlama yılında yapılan vergi inceleme/eleştiri nedenleri /konularını da listelenmesinin, kamuoyu ile paylaşılmasının, diğer bir ifade ile yayınlanacak “yıllık eleştiri envanteri” çalışmasının birçok açıdan faydalı olacağı düşüncesindeyim.

Neler eleştiriliyor?

Vergi inceleme elemanlarınca hangi konuların eleştirildiğinin bilinmesi, o hatalara dikkat çekecek ve o hataların incelenmemiş mükelleflerde de düzeltilmesine yarayabilecektir.

Neden eleştiriliyor?

Eleştiri konusu yanında kısaca o konuyla ilgili hukuki gerekçeler de özetlendiğinde konuların daha iyi anlaşılabilmesi sağlanacaktır. Böylelikle tüm eleştiri konuları ve hukuki gerekçeleri mükelleflerce, müşavirlerce ve tüm inceleme elemanlarınca bilinir hale gelecektir. Bu durum ülke genelinde standardizasyona da yardımcı olacak, bu konuların akademik çevreler dahil tüm paydaşlarla da tartışılabilmesine imkan verecektir.

Elektronik yayın şeklinde paylaşılmalı

Yıllık eleştiri envanterinin elektronik ortamda paylaşılması daha rahat izlenebilmesine imkan verecektir. İzleyen yıllarda listeye yeni giren konular ayrı bir kategori olarak listede yer alabilmeli, listeye önceki yıllarda giren konularla ilgili gelişmeler de izlenebilmelidir.

Şeffaflık açısından önemli bir adım olur

Eleştiri envanterinin yayınlanması VDK açısından şeffaflık, hesap verilebilirlik, standardizasyon, mükelleflerin eğitimi, vergi hukukunun gelişmesi konularında önemli bir adım olacaktır. Bu yayınlarda vergi mahremiyeti tabi ki korunmalıdır.

Bu sadece envanterde yer alacak konuların inceleneceği, eleştirileceği anlamına da gelmeyecek, tam tersine idare bu konuların düzenli takipçisi olduğunu ilan ettiği için bu konuların dışında konu bulma, listeyi yenileme çabaları hız kazanacaktır.

İdarenin bu konuları daha efektif takip edip, daha verimli iş planlamaları yapabilme imkanı doğacaktır

Mali İdare elektronik veri oluşturma ve kontrol kabiliyeti ve alt yapısını sürekli ve süratli geliştirmektedir. Listeye giren konuların tüm mükellefler veya ilgilendirebileceği mükelleflerde düzenli kontrolünü sağlayacak elektronik kontrol mekanizmaları kurulabilecek, böylelikle iş gücü daha ziyade yeni konularla meşgul olabilecektir.

Gelir İdaresi düzenleme ya da açıklamalarla uyum yüzdesine destek olacaktır

Bu listeden hareketle Mali İdare mükelleflerin listedeki konularda uyumunu kolaylaştırabilecek yeni düzenlemeler ya da detaylı açıklamalar yapmak suretiyle eleştiri konularının düzeltilebilmesi mümkün olabilecektir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar