Kacır:Türkiye’de sanayi alanlarını büyütmeliyiz 

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, “Türkiye’de hali hazırda sanayi alanlarına yüz ölçümümüzün yüzde 0,36’sını tahsis etmiş durumdayız. Bizim çok hızlı bir şekilde Türkiye’de planlı sanayi alanlarını büyütmemiz gerekli” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, planlı sanayi bölgelerinin, bakanlığının en önemli uygulamalarından biri olduğunu kaydetti. Basın kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile bir araya gelerek bakanlığının çalışmaları hakkında detaylı bilgiler paylaşan ve önümüzdeki döneme ilişkin çerçeve çizen Bakan Kacır, “Türkiye’de hali hazırda sanayi alanlarına yüz ölçümümüzün yüzde 0,36’sını tahsis etmiş durumdayız.

Avrupa ülkeleriyle, rakiplerimizle mukayese ettiğimizde bu oranın düşük olduğunu görüyoruz. Örneğin Almanya’da toplam yüzölçümünün sanayi alanlarına ayrılan kısmı yüzde 1,5 düzeyinde. Bizim çok hızlı bir şekilde Türkiye’de planlı sanayi alanlarını büyütmemiz gerekli, böylelikle hem sanayicinin ihtiyaç duyduğu yatırım yerine kolay erişimini sağlamalı, hem de ölçek ekonomisi yaratabilecek yatırımların önünü açmalıyız.

Bunu yapabilmek için elbette şimdiye kadar olduğu gibi organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri yatırımlarını sürdüreceğiz. Bu yıl 1654 hektarlık alanda 11 yeni organize sanayi bölgesi ilan ettik ve böylelikle 2023 sonu itibarıyla 115 bin hektar büyüklüğünde 360 OSB’ye ulaştık. Bu yıl en fazla endüstri bölgesi ilan ettiğimiz yıl oldu, 22 bin 986 hektar büyüklüğünde endüstri bölgesi ilan ettik” dedi.

Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programının hız kazanacağına da dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, “Türkiye’nin yüksek düzeyde ithal ettiği, yıllık ithalatı 60 milyar dolar düzeyinde olan ve yıllık dış ticaret açığımız 51 milyar dolar düzeyinde olan 919 ürünü ve yenilikçi teknoloji başlıklarını kamuoyuyla paylaştık ve yatırımcılarımıza çağrıda bulunduk. Bu ürünlere ve bu ileri teknoloji başlıklarına yönelik araştırma-geliştirme ve yatırım projelerinizi bize getirirseniz, biz bu projelere stratejik yatırım teşvikleri sunacağız dedik.

Bu kapsamda 800’e yakın başvuru aldık, 185 projeyi hamle programı kapsamında destekleme kararı aldık. Bu projelerin toplam yatırım ve Ar-Ge büyülükleri 2,6 milyar dolar düzeyinde ve bunlar üretime geçtiğinde cari açığımızı yıllık 7 milyar doların üzerinde kapatma etkisi oluşturacak” diye konuştu.

17 bin 500 projeye destek

 Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettiklerini vurgulayan Kacır, “Bugün bin 600’den fazla ArGe ve tasarım merkezi var. Bunlar bugüne dek 70 binden fazla Ar-Ge projesi tamamladılar. Şu anda 17 bin 500’den fazla Ar-Ge projesini sürdürüyorlar ve bütün bu özel sektör ar-ge ve tasarım merkezlerini bakanlık olarak destekliyoruz dedi. 22 yıl önce sayısı sadece iki olan teknoparkları bugün 60’dan fazla şehrimizde 101’e yükselttik.

Ve 101 teknoparkımızda bugün 10 binden fazla teknoloji girişimi yine araştırma-geliştirme çalışmalarını sürdürüyor ve bunlar 55 binden fazla Ar-Ge projesini bugüne dek Bakanlığımız desteğiyle tamamladılar” şeklinde konuştu. Türkiye’nin bugün 272 bine ulaşan bir Ar-Ge insan kaynağı bulunduğuna dikkat çeken Kacır, “7 milyar doların üzerinde yüksek teknoloji ihracatı yapan bir ülkeyiz.

Ar-Ge ve inovasyona dair bütün istatistiklerde muazzam bir sıçrama var. Ar-Ge harcamalarının milli gelirimizdeki payı binde 5’ler düzeyinden, yüzde 1,3 düzeyine yükseldi. Özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payı yüzde 29 seviyesinden yüzde 61 seviyesine yükseldi. Bugün artık Türkiye’de Ar-Ge’nin lokomotifi Türk özel sektörüdür” ifadelerini kullandı.

Patent başvurusu artıyor

2002’de bütün Türkiye’de 1 yıl boyunca yapılan patent başvurusu sayısının sadece 414 olduğunu belirten Kacır, “Geçtiğimiz yıl bu sayı 8 bin 600’ün üzerinde gerçekleşti. Yerli tasarım tescil sayısı 2002’de 14 binlerdeyken, 2023’e geldiğimizde 54 binin üzerine çıktı. Yerli marka başvurusu sayısı 2002’de 28 bin 500’ken 2023’e geldiğimizde 168 binin üzerine yükseldi” dedi.

Savunma sanayinde sıçrama

 Bakanlık olarak kritik teknolojilerde tam bağımsızlık, katma değerli üretim, nitelikli istihdam ve yüksek teknoloji ihracatını ana ödevleri olarak gördüklerini söyleyen Kacır, “Burada tabi temel sanayi politikamızdaki yaklaşımın önemli olduğunu değerlendiriyoruz.

Örneğin Türkiye havacılıkta paradigma değişimini erken gören ve buna yönelik hazırlıklarını, yatırımlarını, girişimlerini harekete geçiren bir ülke olarak dünyanın önüne geçmeyi başardı. Sanayi politikamızın temelinde de bu yaklaşım yer almaya devam edecek. Savunma sanayinde 2002 yılında 250 milyon dolar düzeyinde ihracat yaparken, geçtiğimiz yıl savunma sanayi ihracatımız 5,5 milyar dolar düzeyin yükseldi” diye konuştu.

İlaca kamu garantisi

Son 10 yılda biyoteknolojik ilaçların ilaç sektöründeki payının yüzde 50’lere yükseldiğini ifade eden Kacır, “Türkiye’de bugün 9 özel sektör firması biyoteknolojik ilaç üretim kabiliyetine sahip.

Önümüzdeki dönemde tıpkı savunmada olduğu gibi sağlıkta da bir uzun dönemli planlamayı gerçekleştirebilir, kamu alım garantileriyle bu sektörün yerli-milli ilaçlar ve tıbbı cihazlar geliştirmesini sağlayabilirsek, sağlıkta da savunmadaki gibi muazzam bir başarı hikâyesini ortaya çıkaracağız” dedi. Önümüzdeki dönemde teknoloji odaklı sanayi hamlesi programına devam edeceklerini vurgulayan Kacır, “Bu program Türkiye’nin cari açık meselesini kalıcı şekilde ortadan kaldırabileceğine inandığımız bir yatırım programı.

Biz geçtiğimiz dönemde Türkiye’nin yüksek düzeyde ithal ettiği, yıllık ithalatı 60 milyar dolar düzeyinde olan ve yıllık dış ticaret açığımız 51 milyar dolar düzeyinde olan 919 ürünü ve yenilikçi teknoloji başlıklarını kamuoyuyla paylaştık ve yatırımcılarımıza çağrıda bulunduk, bu ürünlere ve bu projelere stratejik yatırım teşvikleri sunacağız dedik. Önümüzdeki dönemde de yine hamle programı kapsamında çağrılara çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“5G önemli bir hedef”

 Bu hedeflerden birini de 5G olarak açıklayan Kacır, “Çünkü 5G hem çok sayıda nesnenin internete bağlı hale gelmesi, hem gecikmesiz bağlantı hem de yüksek hız imkânıyla pek çok alanda muazzam bir dönüşümü de beraberinde getirecek.

Bugüne dek TÜBİTAK tarafından verilmiş en büyük Ar-Ge desteğini uçtan uca yerli ve milli 5G projesi kapsamında bir araya gelen 20 Türk şirketinin 5G haberleşme altyapısı geliştirmesine sunduk. Bu projenin Ar-Ge safhası büyük ölçüde tamamlandı” ifadelerini kullandı.

“Batarya önümüzdeki en önemli başlık”

Batarya teknolojilerinin önümüzdeki dönemde kendileri için önemli bir başlık olacağını vurgulayan Kacır, “35 milyar dolar ihracat yapan bir otomobil sektörümüz var ve bu sektör şu anda birkaç sınamayla, birkaç meydan okumayla karşı karşıya.

Elektrikli araç devrimi herkesin sandığından, beklediğinden daha hızlı geliyor. Önümüzdeki dönemde batarya yatırımlarını hızlandırmak zorundayız. Ancak batarya yatırımlarını gerçekleştirebilirsek Türkiye’yi elektrikli araç alanında bir üretim üssü haline getirebileceğimizin farkındayız” dedi.

Bakan Kacır’dan satırbaşları

Güneş enerjisinde 2035’e geldiğimizde, Türkiye’de kurulu kapasitenin 53 gigavat olmasını hedefliyoruz.

Bu yıldan itibaren her yıl 5 gigavat düzeyinde güneş ve rüzgâr yatırımını Türkiye’de gerçekleştirmek zorundayız.

Güneş paneli üretiminde Avrupa’da 1’inciyiz, dünyada 4’üncüyüz. Önümüzdeki yıllarda dünya 2’ncisi olabileceğimizi değerlendiriyoruz.

Mevcut milli kapasitemizi önümüzdeki dönemde bir milli rüzgâr türbini markasıyla taçlandırmak istiyoruz.

 Bu yıl, geçen yılın 3 mislinden fazla Togg’un üretileceği öngörülüyor.

Yine çip teknolojileri uluslararası yatırımlar tarafında önemli bir başlığımız olacak.

 2030 yılına dek Türkiye’de 100 bin tekno girişimin kurulmasını sağlayacağız.

YTAK’ta ilk başvuru Bakanlığa yapılacak

“Yatırım taahhütlü avans kredisini, geçtiğimiz ay kamuoyuyla paylaştık” diyen Bakan Kacır, “Yatırımcılar ilk başvuruyu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapacaklar. Değerlendirmelerimizle elde ettikleri puanlarla, bankalar aracılığıyla Merkez Bankası imkânlarına ulaşacaklar” dedi. Kacır, “Şu ana kadar toplam 235 başvuru aldık” dedi.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar