17 °C
Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

TİM’in yeni vizyonu ve yol haritası tamam, sıra hayata geçirilmesinde…

Geçtiğimiz ayda Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı ( TİM ) İsmail Gülle’yi ve genel sekreterliğe yeni atanan Prof. Dr. Kerem Alkin’i ziyaretimde TİM’in yeni vizyonunu konuşma olanağını bulduk.
2003-2018 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdüren, Haziran 2018 yılında da TİM Başkanlığı’na seçilen İsmail Gülle İTÜ Elektrik Fakültesi'nden mezun.

İsmail Gülle, DEİK Başkan Yardımcısı, İKV Yönetim Kurulu Üyesi, İSO Meclis Üyeliği’nin yanı sıra iş yaşamında ise pamuk ipliği üretimi, örme kumaş imalatı, boya tekstil terbiyesi yapan ve kendi enerjisini kendisi üreten Gülle Tekstil’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapıyor. Üretimi ve ihracatı her yönüyle yaşayanlardan...

İsmail başkan ve Kerem hocayı yakından tanıyan biri olarak geldikleri görevlerde başarılı olduklarına tanık olanlardanım. Bu görevlerinde de başarılı olmak farklılık yaratabilmek, TİM’in paradigmasını değiştirme amacıyla heyecanla çalışıyorlar.

“2019 için vizyonumuzu ‘İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı’ olarak belirledik. Bunun için ihracat hacmimizde sürdürülebilir bir ivme yakalamaya odaklanmamız gerekli. TİM olarak, ülkemizin ihracat potansiyelini anlamak ve daha iyi değerlendirebilmek adına, kapsamlı ve yılın bütününe ışık tutacak nitelikteki ‘İhracat 2019 Raporu’nu ekonomi dünyasının bilgisine sunuyoruz…”diyen İsmail Gülle, sözlerine şöyle devam etti; “İhracat 2019 Raporu'nu sıradan bir rakam karşılaştırması olarak algılamayın. Dünya Bankası'nın benimsediği “Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük” (Revealed Comparative Advantage-RCA) yönteminden yola çıkılarak, Türkiye ihracatını daha ileriye taşıyabilecek ürünlere yönelik, kapsamlı bir akademik analizle kaleme alındı.

Rapor bize, RCA modeliyle küresel ticarette en çok ticareti yapılan 200 ürünün 47'sinde Türkiye'nin değerinin 1 ve üzerine çıktığını aktarıyor. Bu iddialı olduğumuz ürünlerde, halen ABD, Avustralya, Kanada, Suudi Arabistan ve Güney Kore gibi önemli pazarlara açılamadığımız görülüyor. Amacımız, 2019 yılının getireceği fırsat ve riskleri ihracatçılarımıza aktarmak, öne çıkan ihracat ürünlerimizdeki potansiyeli ortaya koymak ve küresel rekabet becerimizi nasıl artırabiliriz sorularını cevaplamaktı. İhracat 2019 Raporu ile birlikte hedeflerimize yönelik olarak, yeni bir vizyon ve yol haritası da oluşturmuş durumdayız.

Yeni vizyonumuzun ana temasını “5G” ile özetliyoruz.

Bunlar; Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı ve Güçlü Altyapı-İhracat Ekosistemi başlıkları altında toplanıyor. Artık devir, rüzgar nereden eserse oraya dönme devri değil! Devir, rüzgara yön verme devri.

Doğru analizlerle, akademik çalışmalara dayanan etkili stratejilerle yürüyen bir ihracat ekosistemini perçinlemeye, etki alanını daha da genişletmeye kararlıyız.

Şu anda 83 bin fiili ihracatçımız var. Hedefimiz bu sayıyı ilk aşamada 100 bine çıkarmak.”

Başkan İsmail Gülle’nin ihracatta yeni yol haritasını anlattığı TİM’in İhracat 2019 Raporu, ihracatçıya geniş kapsamlı ve katma değer yaratmaya yönelik bir eylem planı ve ihracatçının yol haritası niteliğinde. TİM’in İhracat 2019 Raporu'nda ve Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) gündeme getirilen, “yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek sektörlere öncelik verecek, ihracatımızı, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma temeline oturtarak, girişimciliğe yoğunlaşacağız” bölümüne özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum.

- TÜİK verilerine göre, Ekim 2048’de ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93.7’dir.

- Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36'dır.

Bu veriler üretimimizde orta ve düşük teknolojiye dayalı ürünler ağırlık taşıdığını gösteriyor.

- İleri teknoloji ürünlerini üretebilmek için ülkemiz, eğitim, bilime ve teknolojiye daha sonra da araştırma ve geliştirme ile yenilikçiliğe mutlak öncelik vermesi gerekiyor.

- Bir başka ifade ile üretim tesislerinin yüksek teknolojiyi geliştirecek, üretime dönüştürecek kaliteli elemanları kullanabilecek büyüklükte ve güçte olması gerekiyor.

- Nitelikli büyümenin ve cari açığı azaltmanın en sağlıklı yolunun katma değerli ihracat olduğunu bu hedefe ulaşmada gerek TİM’in İhracat 2019 Raporu’nda gerekse YEP 'te yer verilen beklenti ve hedeflere yönelik uygulamaların zaman geçirmeden hayata geçirilmeli.

Keza, yüksek teknolojiye dayalı katma değerli ürünlerin ihracatı Türkiye'nin refahı için tek çıkış kapısıdır.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap