Türkiye Bilişim Derneği’nin yeni dönem şifreleri…

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

Üyesi olmaktan onur duyduğum, 1971 yılında kurulan ve dünyanın bilişimde ilk sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) 32’inci Olağan Genel Kurulu 23 Mart Cumartesi günü, Ankara Sanayi Odası (ASO) toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Aynı gün Galatasaray Spor Kulübü’nün İstanbul’da yapılacak Mali Genel Kurul toplantısı ile çakıştığı için genel kurul delegesi olduğum TBD’nin toplantısına katılamayacağımı Genel Başkan Rahmi Aktepe ile paylaşırken kendisi ile pazartesi günü İstanbul’da genel kurulu ve yeni dönemi değerlendirmek üzere bir araya gelmeyi kararlaştırmıştık.

“TBD’yi 50’nci yılına taşıyacak olan 33’üncü Dönem Merkez Yönetim Kurulu’na tek liste olarak seçime giren Genel Başkan Rahmi Aktepe’nin listesi oybirliği ile seçildi” bilgisini genel kurul günü eski başkanlardan İlker Tabak’tan öğrendim.

TBD’nin 33’üncü dönem çalışmaları kapsamında Türkiye’nin beka sorunu olan teknoloji üretme konusundaki sıkıntılarının giderilmesine ve dijital dönüşümüne ilişkin çalışmalar yapacağını belirten Başkan Rahmi Aktepe’nin mesajları şöyle:

“- TBD olarak, 33’üncü dönem çalışmaları kapsamında ülkemizin bir beka sorunu olan teknoloji üretme konusundaki sıkıntılarının giderilmesine, dijital dönüşüme, Türkiye’nin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine, dijital ekonominin büyütülmesine, bilişim ve siber güvenlik ekosisteminin sağlıklı bir yapıda geliştirilmesine, KOBİ’lerin gelişimine, rekabet endekslerinin arttırılmasına ve sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz.

- STK’lar arasındaki işbirliğine fazlasıyla önem veriyoruz.

- Cumhurbaşkanlığı ofisleri ve bakanlıklardaki, karar vericiler ile bu dönemde daha yakın bir çalışma içinde olacağız. Onların ihtiyaçlarına yönelik nitelikli raporlar üretilmesi kapsamında faaliyetlerimizi yürüteceğiz.

- Bu hedeflerimize yönelik, diğer STK’lara da örnek olacak şekilde TBD’nin dijital dönüşümünü ve kurumsallaşmasını gerçekleştireceğiz.”

Seçim ile birlikte güven tazeleyen Aktepe, TBD İcra Kurulu, TBD Akademi ve TBD Yüksek İstişare Konseyinin yeniden yapılandırılarak, 33’üncü dönemde nitelikli strateji belgeleri ve dokümanların oluşturulacağını, sektör beklentilerinin karşılanacağına inandıklarını da ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü.

“- Teknoloji üreten bir Türkiye,
- Teknolojiyi, yaşam kalitesini yükseltme anlamında da kullanabilen bir toplum,
- Nitelikli insan gücü ve Uluslararası düzeyde rekabet edebilir yerli üretim sektörünün yaratılmasıdır.

- Günümüzde ise dünya ekonomisinin büyüme motorunu dijital uygulamalar ve teknolojiler oluşturmaktadır.

- Bizim de geleceğimizi güvence altına alabilmemiz ve küresel ekonomiden büyük pay alabilmemiz için; teknoloji kullanan değil üreten hale gelmemiz ve dijital olgunluk seviyemizi durmaksızın yükselterek, dijital ekonomimizi geliştirmemiz gerekmektedir.

- Dijital dönüşüm alanında uluslararası standart olarak kabul görecek kendi standartlarımızı tanımlamak, işletmek ve dünya çapında tanınırlığını sağlamak tam da bugünlerde üstlenmemiz gereken bir görevdir.

- Bilişimde ithalat fazlalığının azaltılması için yerliliğin ve milliliğin önemini yıllardır dile getirmekte, bir yandan da bilişim ekosisteminin gelişimi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

- TBD olarak biz ülkemizde yerli ve milli yazılımların üretiminin artmasını, kamu kurumlarının yerli yazılımı tercih etmesini ve yazılımda milli ve yerli kavram karmaşalarının son bulmasını amaçlamaktayız.

Yerli ve milli derken, küreselleşmeden vazgeçmeksizin, kendi içimize kapanmadan, Ar-Ge ve yenilikçilik rüzgârını yerli-nitelikli insan gücümüzle yakalayıp, dünya liderliği ölçeklerinde katma değeri yüksek ürün ve/veya teknoloji üretir hale gelmemiz en büyük amacımızdır.
Bilişimde uzun yıllar önce başlatılan ve önemle savunduğumuz “yerlilik ve millilik” hamlelerinin gerçekleşmesi için kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğine inanmakta, siber güvenlik başta olmak üzere, yüksek katma değerin oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz.
Bu doğrultuda,

- Yazılımda yerlilik ve milliliğin nasıl olması gerektiği,
- Katkı oranları hesaplamaları,

- Ürün ve hizmet kriterlerinin ve derecelendirme altyapılarının oluşturulması

gibi standart belirleme ile yakından ilgili konularda tüm taraflarca sağlanacak konsensüs çerçevesinde teknik çalışmaları içeren kapsamlı bir çalıştay yapılmasını da önermekteyiz.”
Cumartesi günü gerçekleştirilen genel kurulda rakipsiz seçilerek güven tazeleyen, bana bilişimi sevdiren değerli arkadaşım TBD’nin Genel başkanı Rahmi Aktepe’nin yeni döneme ilişkin şifre ve değerlendirmeleri özetle bunlardı.

Yeniden genel başkan seçilen Rahmi Aktepe ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarını kutluyor başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar