Tüzel kişiler adına gelen ticari eşyalara dikkat!

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Tüzel kişiler adına yolcu beraberi veya hızlı kargo ile gelen ticari eşyaya dikkat!

Sayın okurlar, gümrük idareleri kıymeti 75 euroya kadar olan her eşyaya ticari veya gayri ticari olmasına bakmıyor. Bu kıymetteki eşyayı ister gerçek kişi isterse tüzel kişi adına hızlı kargo ile getirilsin gümrüğe olmuyor ve vergiden muaf olarak yurda sokulabiliyor. 

75 euro geçen 1500 euroyu geçmeyen 30 kiloya kadar ticari nitelik arz etmeyen hızlı kargo yoluyla gelen eşya ise sadece gerçek kişiler adına gelmesi kaydıyla %18 veya %20 tek ve maktu vergi oranı ile vergilendiriliyor. Oran değişikliği ülkelere göre uygulanıyor. Tüzel kişiye gelen her eşya eğer 75 euroyu geçiyorsa normal ithalat prosedürüne tabi tutuluyor. Bu prosedürün uzun olduğunu belirtmeliyim. Yolcu berberinde ticari bir eşya (örneğin makine parçası) getirilmesi de mümkün değildir. 

Ancak zaman zaman hızlı kargo yoluyla tüzel kişilik adına gelen ve 75 euro kıymeti aşan eşyaların gümrük beyannamesi tanzim edilmeden kargo şirketlerince tüzel kişiliklere teslim edildiği, zaman zaman da makine parçaları gibi eşyaların kayıt altına alınmadan (beyanname tanzim edilmeden) yurda getirilerek fabrikalarda kullanıma sunulduğu söyleniyor. 

Oysaki bu şekilde ticari eşyaların gümrük işlemlerinin yürürlükteki Dış Ticaret Rejimi Kararı ile yönetmelik ve tebliğleri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve yönetmelik hükümleri ile diğer düzenlemeler kapsamında yerine getirilmesi gerekiyor. Gerekli izinler alınıp vergilerinin ödenerek yurda giriş işleminin yapılması gerekiyor. 

Emekli Gümrük Muayene Memuru Gürcan Akkoç’un da dediği gibi bu şekilde gelen eşyaya ilişkin KDV’nin sorumlu sıfatıyla Vergi Dairesine beyanı ancak gelen eşya KDV dışında bir vergiye tabi değilse vergisel sorumluluğu ortadan kalkabiliyor. 

İthali lisansa, şarta, izne tabi ise Gümrük Kanunu’nun 235. maddesi gereğince gümrüklenmiş değerinin iki katı para cezasını gerektiriyor. Ayrıca bu şekilde yapılan eşya girişlerinin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3. maddesine temas eder tarafına gitme olasılığı da bulunuyor. Bu tür riskleri ortadan kaldırmak adına yolcu beraberinde bu türden eşyaların getirilmemesi, hızlı kargo taşımacılığı yoluyla geliyorsa da normal usulde gümrük beyanının yapılması için kargo şirketinin bu durumlara dikkat etmesi gerekiyor

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar