UR-GE tek firmaya değil kümelenenlere destek

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

 

Ekonomi Bakanlığının son yıllarda yürüttüğü pek gündeme gelmeyen, haberlerde sık konu edilmeyen Uluslarararsı Rekabetin Geliştirilmesi URGE çalışmalarıyla ilgili sektörlerinde kümelenme gerçekleştirerek URGE'den yararlanan 5 sektörün temsilcisinden ve projelerin yürütücüsü İhracat Genel Müdür yardımcısı Yavuz Özutku ile bir araya gelerek bu alandaki gelişmeleri ele aldık. Ekonomik DNA'mızda var olan lonca sisteminin günümüze uyarlanması anlamına gelen kümelenmede işbirliklerinin önemli sonuçlar verdiğine Tarık olduk. Bunda URGE desteklerinin de önemli rol oynağını gördük.    
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür yardımcısı Yavuz Özutku,  AB fonlarından yararlanarak "Bir elin nesi var, iki elin sesi var" diyebileceğimiz geçmiş lonca sistemini hatırlatın kümelenme esaslı Uluslar Arası Rekabetçiliği Geliştirme URGE projesinin ilk sonuçlarını bizimle paylaştı.
Tek tek firmaların değil minumun 10 KOBİ'nin bir araya gelip küme oluşturmasına destek verdikleri projede 2 bin 102 firmaya destek verdiklerini belirten Özutku," Görevimiz ihracat yaptık bitti değil. Üretimi artırmamız gerekiyor. 40 ildeki 116 projede yüzde 40 verimlilik artışı, yüzde 20 ihracat ve ciro artışı sağladık. URGE kapsamında kümede yer alan firmalar tek başlarına gidemeyecekleri firmalara küme olarak gitme imkanı elde ediyorlar. Karışık ürünlü konteyner oluşturarak müşteriye ulaşıyorlar. Bu firmalara yurt dğışına çıkışta yüzde 75 devlet desteği veriliyor" dedi.
Toplantıda bizimle birlikte olan Demir Demirdışı metaller sektör kurulu başkanı Tahsin Öztiryaki, birlikleri içersinde 31 mutfak firması, 21alimünyum firması ve 16 bağlantı elemanları firmasının Urge oluşturduğunu çok başarılı sonuçlar aldıklarını geçen yıl 3.9 milyar olar birliklerinin bu yıl ihracat hedefinin 6.9 milyar olduğunu belirtti.
İstanbul Kimyevi maddeler sektör kurulu başkanı 2010 yılı sonundan bu yana 4 aktif projesi yürüttüklerini, Kozmetik firmalarının URGE sayesinde yeni pazarlara girdiğini Şili ve Paraguay'a ihracata başladıklarını, ardından ardından Meksika ve Panama'ya yönelik çalışma yürüttükleri söyledi. Boya'da 20 firmanın URGE çalışması içersinde yer aldığını, 3 firmanın pazarlama çalışmaları sonucu ihracat yapmaya başladıklarını, son olarak ambalaj sektöründe oluşturdukları kümelenme içersinde yer alan firmaların URGE çalışmalarını başlattıklarını açıkladı.
İnegöl Mobilya Sanayicileri derneği başkanı Mustafa Akyol, kendilerine Rusya ve Suudi Arabistan'ı hedef pazar olarak belirlediklerini Rusya'da fuara 16 firma olarak gittiklerini, orada depo kiralayarak Almanların uygulamalarına benzer bir çalışma yapmayı amaçladıklarını, Suudi Arabistan'da iş forumu düzenleme kararında olduklarını açıkladı.
Çelik İhracatçı Birliği Dış İlişkiler Koordinatörü Kerim Dilber 2011 yılında 42 fidrmayla bir URGE çalışması başlattıklarını, projeye katılan firmaların yüzde 27 ihracat artış sağladıklarını, 5 heyetle 9 ülkeye gittiklerini söyledi. Yurt dışından Malezya ve Mısır'dan gelen alım heyetlerini de misafir etiklerini belirtti.
İklimlendirme-Soğutma-klima İmalatçıları Derneği Başkan vekile Cem Savcı, sektörlerinde Urge çalışmalarına 24 firmanın katıldığını, 2011 yılından bu yana iki URGE başvurularını revize ettiklerini amaçlarının firmalarının ihracatını artırmak olduğunun altını çizdi.
Sektörlerde olduğu gibi 5 ilde de kümelenme çalışmalarına destek veriliyor. Bunlar, Gaziantep'te halıcılık, Kahraman Maraş'ta mutfak eşyası, Trabzon'da gemi inşaat, Çorum'da gıda, Samsun'da medikal cihazlar sektörleri.
En önemli ihraç pazarımız Avrupa'daki gerileme sonrasında bir yandan yeni Pazar çalışmaları ile ihracat artırılmaya çalışılırken, bir yandan da KOBİ ağırlıklı kümelenmelerle URGE destekli çalışmalarla ihracat artışı sağlanmaya çalışılıyor.
Sektör temsilcilerinin ve İhracat Genel Müdür yardımcısı Yavuz Özutku'nun verdiği bilgiler, sessiz bir şekilde yürütülen kümelenmelerin URGE destekleriyle sonuç vermeye başladığını gösteriyor.
Bu projelerin bir önemli özelliği de bize göre, KOBİ'lerde işbirliği ve beraber çalışma özelliklerinin gelişmesine yardımcılık itmesi olarak ortaya çıkıyor. Böylece tarihimizin lonca sistemi modern dönemin kümelenme çalışmaları olarak hayata geçiyor. Tarihsel genetiğimiz, yeniden değer buluyor…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar